آيه 5 سوره ناس چيست؟


آيه 5 سوره ناس چيست؟
    آيه 5 سوره ناس چيست؟

پاسخ :


آيه 37 سوره زمر چيست؟

1:آيه 38 سوره زمر چيست؟

آیه 5 سوره ناس:

"الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ"

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره ناس، سوره صد و چهاردهم قراون کریم می باشد.


آيه 39 سوره زمر چيست؟
این سوره مکی هست و 6 آیه دارد.


آيه 40 سوره زمر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 41 سوره زمر چيست؟

2:آيه 42 سوره زمر چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 5 سوره ناس:

"اون شیطان که وسوسه و اندیشه بد افکند در دل امتان."

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره ناس، سوره صد و چهاردهم قراون کریم می باشد.


آيه 43 سوره زمر چيست؟
این سوره مکی هست و 6 آیه دارد.


آيه 44 سوره زمر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 5 سوره ناس:

"(he same) who whispers into the hearts of ankind,-"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews