آیا گربه های سیاه رنگ جن هستند؟!


آیا گربه های سیاه رنگ جن هستند؟!
    آیا گربه های سیاه رنگ جن هستند؟!

پاسخ :


در نماز چه فرقی بین تلفظ «ز» با «ض» با «ظ» وجود دارد؟ در حالت کلی در نماز خواندن آیا

1:پسری 21 ساله هستم که از دوران کودکی عمل زشت خودارضایی را انجام می دهم. تا به حال هزاران

در عالم هستى برخى از موجودات غیرمحسوس‏اند و با حواس طبیعى و عادى، قابل درک نیستند.


برادران اهل سنت اعتقاد دارند با شیوه اتنخابی خلفای راشدین، مسلمین از شیوه حکومت موروثی
یکى از این موجودات «جن» هست.


اگر امامت از اصول دین و قبول آن واجب است چرا در قرآن علنا آیه ای در مورد آن نداریم؟
جن که در اصل معنا و مفهوم «پوشیدگى» دارد، از چشم انسان پوشیده هست.


در قرآن داریم که سرزمین بیت المقدس برای قوم بنی اسرائیل است. از قدیم ها این سرزمین برای
قراون وجود این موجود را تصدیق کرده و سوره‏اى به نام «جن» نیز در قراون وجود دارد.


شنیدم امام حسن مجتبی(ع) سالی چند بار مال خود را پاک می کردند. من الآن مجرد هستم من باید
در قراون گاهى از این موجود به «جانّ» نیز یاد مى‏شود.


چگونه می توان طوری زندگی کرد که آقا امام زمان(عج) از ما راضی باشند؟ ما چه کارهایی باید
الرحمن / 39 و حجر/ 27.
ماهیت و حقیقت این موجودات، چندان براى ما روشن نیست؛ ولى از پاره‏اى آیات و روایات مى‏توان به برخى از مشخصات این موجود دست یافت، از جمله:
1- از آتش آفریده شده و ایجاد اون پیش از ایجاد انسان هست.


در مرد خارج شدن منی از بدن را لطفا توضیح دهید. من به هر چیزی شک می کنم و دقیقا نمی دانم
حجر/ 27 - الرحمن/ 15.
2- جن نیز مانند انسان مکلف و مسؤول هست.

ذاریات/ 56.
3- دسته‏اى از اونها مؤمن و گروهى کافر، عده‏اى از اونها نیک‏کردار و برخى از اونها زشت‏کردارند.

جن / 11 و 14 و 15 - احقاف / 31.
4- بعضى از اونها مرد و مذکر و پاره‏اى دیگر زن و مؤنث هستند و تولید نسل نیز مى‏نمايند.

جن/ 6.
5- اونها زندگى مى‏نمايند و مى‏میرند.

احقاف / 18.

نگا: المیزان، ج 20، ص 41.
6- داراى شعور و اراده‏اند و مى‏توانند با سرعت حرکت نمايند.

مانند قصه حضرت سلیمان و تخت بلقیس، ملکه سبا.

نمل / 39 - 38.
7- مسخّر انسان مى‏گردند.

البته در قراون در این خصوص، تنها به قضیه حضرت سلیمان اشاره شده هست که علاوه بر پرندگان، وحوش و انسان‏ها، جن‏ها نیز در اختیار و به فرمان حضرت سلیمان بودند.

نگا: نمل / 17 تا 39 - سبأ / 14 - 12 - انبیاء / 82.
8- در روایات آمده هست که «جن مؤمن» براى پیامبران و امامان، مسخر مى‏شوند و خدمت مى‏نمايند و کسانى که به اذن الهى از ولایت تکوینى برخوردارند، مى‏توانند جنیان کافر را تحت فرمان خویش درآورند.

نگا: معارف قراون، ص 312 - 313.
9- از پاره‏اى آیات قراونى و روایات معلوم مى‏شود که جنیان به پیامبر خدا(ص) ایمان آورده‏اند.

جن / 1 - احقاف / 32 - 29.
اما این که جن در کجاى زمین برنامه دارد؟ به طور واضح و مشخص، مطرح نشده هست؛ هر چند در برخى از روایات به اماکنى که جنیان در اون‏جا حضور بیشترى دارند، اشاره شده هست.

اونچه مسلم هست جن نیز مانند انسان موجودى هست جسمانى؛ با این تفاوت که انسان از خاک و جن از آتش هست.

طبعاً همان‏طور که انسان داراى روح هست، جن نیز روح دارد و از اون‏جا که میان روح و بدن رابطه‏اى نزدیک وجود دارد، مى‏توان تصور کرد که براى جن نیز در شرایط خاص روحى این امکان هست که روح اونها گاهى با عالم بالا تماس حاصل کند؛ چنان که برخى از انسان‏ها نیز با ریاضت واجد شرایط سیر روحى در عوالم دیگر مى‏شوند.

به هر ترتیب، مکان اصلى اونها همین زمین هست و حتى تماس با عالم بالا نیز طبق برخى آیات قراون، پس از تولد حضرت رسول(ص) براى اونها ممنوع شده هست.

نگا: معارف قراون، ص 311 - 309.
اجنه برخی اوقات به شکل حیوان مانند گربه و مار متمثل می شوند، ولی این که گربه های سیاه جنی باشند ظاهرا خرافه ای بیش نیست..
البته برخى از روایات به اماکن خاصى اشاره کرده‏اند که جن در اون‏جا حضور بیشترى دارد و گویا مانند موطن اصلى اونها تلقى مى‏شود.

بیابان‏ها، مناطق خلوت، مکان‏هاى نجس، حمام، دستشویى، محل دفن مردگان و مانند اون.
منبع ذیل برای مطالعه مفید هست:
4- جن و شیطان، علیرضا رجالى، تهران، نشر نبوغ.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:44 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 802 reviews