اگر زن و مرد هنگامی که تصمیم به جماع جهت فرزند دار شدن بنمایند و در حین جماع آلت مرد


اگر زن و مرد هنگامی که تصمیم به جماع جهت فرزند دار شدن بنمایند و در حین جماع آلت مرد
    اگر زن و مرد هنگامی که تصمیم به جماع جهت فرزند دار شدن بنمایند و در حین جماع آلت مرد خارج شود آیا باید غسل کنند و دو مرتبه جماع نمایند؟

پاسخ :


اگر در حین وضو یا پس از اتمام وضو شک کنیم که مراحل قبلی را به جا آورده ایم یا نه، چه حکمی

1:لطفا تعداد زیادی حدیث تکان دهنده و بیدار کننده درباره قبح عمل زنا و نگاه حرام از رسول

خیر برای هربار دخول و خروج غسل لازم نیست

برگرفته از پرسمان


روی اعضای وضوی بدنم جوش است که خونی شده و با اینکه آب می کشم دوباره خون روی آنها خشک
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:25 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews

چرا در غسل باید ترتیب باشد و اصلا سند قطعی از احادیث که صریح این را توضیح داده باشد وجود
آیا جهت انجام غسل جنابت یا حیض باید لاک تمام انگشتان پا را پاک کرد یا اگر یک انگشت لاک
لطفا توضیح مبسوطی در مورد واژه های ظهور تصوری، ظهور تصدیقی، بحث تزاحم، و بحث تعارض
حکم دیدن موی نامحرم در تلویزیون جمهوری اسلامی چیست؟
لطفا نام ماه های حرام را ذکر نمایید.
من چگونه به اصول دین معتقد شوم؟
ما چه نیازی به دین داریم اگر من مسیحی باشم و خوب زندگی کنم چه اتفاقی می افتد؟ کارکردهای
جمله «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» آیا آیه قرآن است یا حدیث؟ و اگر حدیث است از
چرا امام حسین(ع) با اینکه می دانستند شهید می شوند و بارها در طول سفر این نکته را خاطر
نسبی گرایی به چه معناست؟ علل ایجاد آن چیست؟ چه پیامدها و آثاری در بر دارد؟
در خداوند حالتی پدید نمی آید که نامش شادی است یا در او حالتی رخ نمی دهد که نامش غضب است
Converting large ASP.NET VB.NET project to C# - incrementally?
Eventhandling in ascx usercontrols
Infragistics WebTextEdit - Setting value in Javascript function
How are you using the Machine.config, or are you?
Where is the best place to store user related data in asp.net?
Client View of Everyone Looking at a Webpage
Best Approach For Configuring Multiple .Net Applications
LinkButton not firing on production server
How to implement paging for asp:DataList in .NET 2.0?
How to Naturally/Numerically Sort a DataView?
*