آیا ابراهیم بن اشتر، (پسر مالک) در آخر عمرش، تقیه کرد یا واقعا از علی و خاندانش بیزاری


آیا ابراهیم بن اشتر، (پسر مالک) در آخر عمرش، تقیه کرد یا واقعا از علی و خاندانش بیزاری
    آیا ابراهیم بن اشتر، (پسر مالک) در آخر عمرش، تقیه کرد یا واقعا از علی و خاندانش بیزاری جست؟

پاسخ :


چرا در قرآن برای خداوند؛ ضمیر مذکر آورده می شود؟ این سؤال را از من پرسیدند و من بر اساس

1:من قبل از سن تکلیف یکی دو دوره نماز خوانده و رها کرده ام و الان به هیچ وجه نمی دانم که

ابراهیم اشتر یکی از نامداران و نیکنامان تاریخ شیعه هست و در زندگی خود از راه راست منحرف نشد و همواره یار و یاور اهلبیت علیهم السلام بود.برای اطلاع بیشتر به کتاب«الکنی و الالقاب » ج 2 ص 26 نوشته شیخ عباس قمی و بحار الانوار ج 45 ص 349 س17 مراجعه بکنید.

برگرفته از پرسمان


در هنگام وضو، شستن صورت و دست ها برای بار اول، واجب و برای دومین بار، مستحب است؛ آیا
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:14 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews

اگر در هنگام مسح، دست انسان سُر بخورد و به قسمتی از سَر یا پا مسح کشیده نشود، آیا وضو
چه دلایلی برای حرام بودن تلفظ نام حضرت بقیه الله در زمان غیبت ایشان وجود دارد؟ آیا دلایل
در چه مواردی زن حق طلاق دارد؟ آیا صرف اینکه من از همسرم متنفرم می تواند باعث طلاق شود؟
احکامی که در قرآن صریحا ذکر شده قابل تغییر هستند؟ مخصوصا حکم ارث؟
می خواستم از چگونگی ورود به حوزه علمیه شهر قم اطلاعاتی به دست بیاورم و اگر سایتی در
تعریف دقیق و فقهی کنیز و غلام چیست؟ اگر زنی همسر نداشته باشد بر غلام خود حلال است یا
چرا کنیز نیز مانند همسر بر انسان حلال است؟ چرا کنیز حتی بر مردان بیگانه نیز محرم است؟
آیا تحریک آلت جنسی به وسیله مالش و ... تا نزدیکی به خروج منی ولی بیرون نیامدن آن حرام
چرا یاد قلبی بدون نماز کافی نیست؟
روایات استحباب افطار با حلوا و آب (وسایل الشیعه، ج10، ص 156) را تحلیل کنید.
به چند نمونه از روایات وسایل الشیعه اشاره کنید که با ساختار مفهوم مخالف بر حکمی دلالت
Converting large ASP.NET VB.NET project to C# - incrementally?
Eventhandling in ascx usercontrols
Infragistics WebTextEdit - Setting value in Javascript function
How are you using the Machine.config, or are you?
Where is the best place to store user related data in asp.net?
Client View of Everyone Looking at a Webpage
Best Approach For Configuring Multiple .Net Applications
LinkButton not firing on production server
How to implement paging for asp:DataList in .NET 2.0?
How to Naturally/Numerically Sort a DataView?
*