آیا با بدن یا لباس آلوده به مذی یا وذی یا ودی می توان نماز خواند؟


آیا با بدن یا لباس آلوده به مذی یا وذی یا ودی می توان نماز خواند؟
    آیا با بدن یا لباس آلوده به مذی یا وذی یا ودی می توان نماز خواند؟

پاسخ :


با توجه به کاهش قدرت خرید ریال ایا بس از خرید طلا و یا سایر ارزها جهت بس انداز به آنها

1:درسته که سفیانی الان زنده است و از سران ارتش سوریه است؟اگر ممکن خشونت هایی که در تاریخ مسیحیت وجود دارد را با مصداق توضیح دهید.
مذی ووذی و ودی به خودی خود پاک هست در صورتی که اطمینان دارید یه بول یا منی آغشته نیست پوشش وبدن پاک هست ومشکلی برای نماز مطالعهندارد

اطلاعاتی جامع درباره همجنس گرایی می خواستم.
دوست عزیز در صورتی که سپس ادرار و یا سپس ت هستبرا می نمایید رطوبتهای مذکور را حمل بر طهارت نمایید و در این مساله وسواس به خرج ندهید

اگر آبی که از طهارت گرفتن برروی لباس بپاشد آیا لباس نجس می شود یا نه؟


برگرفته از پرسمان


تکلیف شخصی که 17سال کارمند دولت بوده و در طی این چند سال خمس مازاد درآمد سالانه را به
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:18 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews

اگر کارمندی شیء بلا استفاده ای مثل تخته چوب mdf را به خانه ببرد و امکان برگرداندن مجدد
اگر والدین جهت فرزند 3 ساله خود سکه طلا یا مبلغی هدیه دهند چنانچه سال آن بگذرد آیا خمس
من از تیر ماه 85 مشغول به کار شده ام و البته قبل از آن هم دو یا سه مورد کار پرونده ای انجام
از این که پاسخ سوال قبلی مرا دادید خیلی ممنونم. اما سوالی در این جا مطرح می گردد. و آن
آیا در ازدواج موقت زن به عنوان کرایه یا اجاره مطرح می گردد ( طبق تفسی فخر رازی ، در تفسی
آیا در ازدواج موقت می توان با زنی که شوهر دار است ازدواج کرد ؟ اگر بله در چه شرایطی و
آیا در ازدواج موقت می توان با خردسالان و شیر خوارگان وصلت کرد؟ ( تحریر الوسیله جلد 2
شرکت در مجالس عروسی با توجه به این که شرکت ما موجب ترک منکر نمی شود و احیانا باعث تایید
Converting large ASP.NET VB.NET project to C# - incrementally?
Eventhandling in ascx usercontrols
Infragistics WebTextEdit - Setting value in Javascript function
How are you using the Machine.config, or are you?
Where is the best place to store user related data in asp.net?
Client View of Everyone Looking at a Webpage
Best Approach For Configuring Multiple .Net Applications
LinkButton not firing on production server
How to implement paging for asp:DataList in .NET 2.0?
How to Naturally/Numerically Sort a DataView?
*