لطفا در صورت امکان چند حدیث یا روایات راجع به شفای بیماران توسط ائمه(ع) خصوصا پیامبر(ص)


لطفا در صورت امکان چند حدیث یا روایات راجع به شفای بیماران توسط ائمه(ع) خصوصا پیامبر(ص)
    لطفا در صورت امکان چند حدیث یا روایات راجع به شفای بیماران توسط ائمه(ع) خصوصا پیامبر(ص) یا اگر احیانا در متن قرآن چنین موردی آمده است به اینجانب معرفی نمائید.

پاسخ :


سلام کردن به نامحرم در محیط دانشگاه چه حکمی دارد؟

1:چرا فرد حق دارد با کنیز خود رابطه جنسی داشته باشد؟ آیا این حکم بازگشت به برده داری نیست؟در سطح متوسط و دیپلم کتاب های در زمینه های: قرآن پژوهی و تفسیر، حدیث، اصول عقاید و احکام،
تاثیرگذاری ائمه (ع ) در برآمدن حاجاتی همچون شفای بیماران غیرقابل علاج به دو گونه هست : گونه نخست این هست که ائمه معصومین (ع ) که انسان هایی مطیع و خاضع نسبت به دستورات الهی بوده اند, دعا نمايند و از درگاه الهی درخواست و خواهش نمايند تا حاجت ما را برآورده سازد و خداوند هم دعای اونان را مستجاب نماید.


مجموعه کتاب های شهید مطهری را از آسان به سخت برایم بنویسید.
یعنی کار ما این هست که دعای انسان هایی را که آبرومند و مقرب درگاه خداوند هستند, با خود همراه می کنیم و کار ائمه (ع ) هم این هست که برای ما دعا می نمايند و در نهایت خداوند هم دعای اونان را مستجاب می کند مثلا بیماری را شفا می دهد, که این هستجابت دعا گاهی از طریق فراهم آوردن اسباب طبیعی هست و گاهی خارج از جریان اسباب طبیعی و معجزه وار.


در 30 بند برنامه خودسازی عملی برایم بفرستید. (در نماز اول وقت، سنجیده حرف زدن و تلاوت
تحقق این نوع از تائثیرگذاری ; یعنی اینکه بنده ای دعا کند و خدا هم مستجاب کند; امری مسلم و بدیهی در اعتقادات موحدین هست .


خیلی وقت ها به دلیل دیر خوابیدن نماز صبح را نمی توانم به جماعت بخوانم آیا اشکالی دارد؟
خداوند در قراون کریم صریحا می فرماید: »ادعونی هستجب لکم ; بخوانید مرا تا دعای شما را مستجاب کنم «, (غافر / 60).


تعریف عرفان علمی و راه رسیدن به آن چیست و خطرات این راه و مدعیان دورغین آنها کدامند؟
و روایات نیز در این زمینه بسیار فراوان هست (به عنوان نمونه مراجعه کنید به بحارالانوار, ج 47, باب 5, باب معجزات و هستجابت دعاهای امام صادق (ع «.


فرق بین عرفان و اخلاق چیست؟
گونه دوم تاثیرگذاری ائمه (ع ), تاثیر بر پايه ولایت تکوینی هست .

مقصود از ولایت تکوینی این هست که کسی بتواند به فرمان و اذن و قدرت خداوند, در جهان آفرینش و تکوین تصرف کند و بر خلاف عادت و جریان طبیعی , حوادثی را به وجود آورد.

مثلا بیمار غیرقابل علاجی را با اذن خدا و با نفوذ و سلطه ای که خداوند در اختیار او برنامه داده هست , شفا دهد و یا در نفس و روح انسانی تصرف کرده و اون را هدایت کند و به نور معرفت روشن سازد.

آیا چنین قدرتی , یعنی ولایت تکوینی برای ائمه معصومین (ع ) و به طور کلی برای اولیای الهی وجود دارد؟ در مرحله ی نخست باید فرمود , قراون کریم به صراحت بر امکان ولایت تکوینی و اینکه انسان هایی با اذن و قدرت الهی , قدرت و اختیار چنین تصرفاتی در عالم آفرینش و هستی داشته باشند, مهر تایید می زند.

به سه نمونه از آیات قراون در این زمینه توجه کنید: 1.

زنده کردن مرده , شفای کور مادرزاد و شفای بیماران مبتلا به پیسی توسط حضرت عیسی (ع ): »و ابری الاکمه و الابرص و احیی الموتی باذن الله ; به اذن خداوند, کور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را بهبود (شفا) می بخشم و مردگان را زنده می کنم «, (آل عمران / 49).

2.

حرکت کردن »باد« به فرمان حضرت سلیمان : »فسخر نا له الریح تجری بامره رخائ حیث اصاب ; باد را مسخر او ساختیم تا مطابق فرمانش به ....

حرکت کند و به هر جا که او می خواهد برود«, (ص / آیه 36).

3.

آوردن تخت ملکه سبا در کمتر از یک چشم بر هم زدن از یمن به فلسطین توسط آصف بن برخیا: »قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلجا رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی ; شخصی که مقداری از دانش کتاب ]آسمانی تخت ملکه ی سبا[ پیش از اونکه چشم بر هم زنی نزد تو خواهم آورد...«, (سوره ی نمل / آیه ی 40).

موارد فوق , همگی نمونه هایی از ثبوت ولایت تکوینی برای یک انسان هست زیرا مقصود از ولایت تکوینی همین هست که خداوند چنان قدرت و سلطه ای به انسان بدهد که بتواند با اتکا به اذن و قدرت او, در عالم آفرینش و طبیعت فراتر از اسباب عادی و طبیعی تصرف کند و مرده ای را زنده کند, بیمار غیرقابل علاجی را بهبودی بخشد, باد را به مکانی که می خواهد حرکت دهد و تخت پادشاهی را در یک چشم به هم زدن به فرسنگ ها دورتر جابه جا کند.

بنابراین از مجموع آیاتی که گذشت به روشنی هستفاده می شود که ولایت تکوینی از دیدگاه قراون امری ممکن و قابل قبول هست و واقع هم شده هست .

در مرحله ی دوم و پس از اثبات اصل امکان ولایت تکوینی , می گوئیم ائمه معصومین (ع ) نیز از چنین ولایتی برخوردارند.

روایات زیادی در ذیل آیه 40 سوره ی نحل , که مربوط به آصف برخیاست آمده , که می فرماید: آصف برخیا که قدرت بر تصرف در عالم تکوین داشت در مقایسه با ائمه (ع ) از علم بسیار اندکی برخوردار بوده هست .

در برخی روایات آمده هست که »اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرف هست ; نزد آصف تنها یک حرف بود که با اون سخن فرمود و تخت را در کمتر از یک چشم به هم زدن آورد و در نزد ما از اون اسم , هفتاد و دو حرف هست «.

وقتی شخصی مانند آصف برخیا که نه پیامبر هست و نه امام بلکه از اولیای الهی هست , از نوعی ولایت تکوینی بهره مند هست امام معصوم که اقرب اولیای الهی و از مقام و منصب امامت و علم سرشار خدادای برخوردار هست به طریق اولی قدرت بر چنین تصرفاتی دارد علاوه بر اینکه انبوهی از روایات , که کتاب قطوری را تشکیل می دهد, و در کتب تاریخی و تفسیر و حدیث آمده هست بر ولایت تکوینی ائمه (ع ) دلالت می کند, که جهت مطالعه شما را تنها به گوشه ای از این روایات , که در کتاب بحارالانوار آمده هست ارجاع می دهیم : (بحارالانوار, ج 41, باب 111 و 112, ص 230 تا 274 - و ج 43, باب 15, ص 323 تا 330 - و ج 44 باب 25, ص 180 تا 188 - ج 46, باب 3, ص 20 تا 50 و باب 5, ص 233 تا 286 - ج 47, باب 5, ص 63 تا 162 و...) فرو نشستن طغیان آب فرات با اشاره علی (ع ) و معجزاتی که در طول تاریخ با توسل به قبور ائمه (ع ) مشاهده شده هست همگی نمونه هایی از تصرفات ائمه (ع ) بر پايه ولایت تکوینی هست .

آیات و روایات نشان می دهد که اولیای الهی اعم از پیامبران و امامان معصوم و خواص از یاران اونان , به فرمان و اذن خداوند دارای قدرتی بودند که می توانستند در مواردی که خدا به اونان اذن داده , در جهان تکوین تصرف نمايند, نه فقط از طریق دعا و درخواست از خداوند, بلکه از طریق نفوذ و قدرت شخصی خداداد که به اونان داده شده هست .

البته تأثیر ولایت تکوینی به تصرفات مادی خلاصه نمی شود بلکه گاه به صورت تائثیرگذاری در قلوب آماده ی پذیرش حق و تربیت و هدایت اونان از طریق نفوذ روحانی در اونان هست چه بسیار افرادی که خدمت پیامبر یا امام معصوم می رسیدند و در یک لحظه انقلاب و دگرگونی عجیبی در اونها پیدا می شد به گونه که با موازین و مقیاس های عادی سازگار نبود.

برای مطالعه در زمینه ولایت تکوینی می توانید به کتب زیر مراجعه کنید: 1- پیام قراون , آیت الله مکارم شیرازی , ج 9, ولایت تکوینی پیامبران و امامان .

2- امام شناسی , آیت الله سیدمحمد حسین تهرانی , ج 1.

3- ولایت تکوینی امام وقت (عج ), آیت الله حسن زاده آملی .

4- انسان کامل در نهج البلاغه , آیت الله حسن زاده آملی .

در پایان دو نکته را متذکر می شویم : 1- دیدگاه الهی بر پايه توحید افعالی هر علتی که در عالم اثری را در پی دارد از خداست یعنی خدا هم وجود اون علت و هم اثربخشی اون را ایجاد کرده پس همه چیز در عالم به اذن الهی تائثیر می کند حال چگونه هست که ما به راحتی می پذیریم که یک قرص می تواند بیماری مهلکی را درمان کند ولی اولیائ خدا و ائمه علیهم السلام چنین قدرتی ندارند.

ما نباید خودمان را محصور علوم تجربی نماییم .

درست هست که علوم تجربی خدمات بزرگی به زندگی بشر کرده ولی این علوم هم ناقص هست و هم ابزارهای اون محدود به امور مادی هست .

بنابراین تاثیرگذاری نفوس ائمه علیهم السلام امری قابل قبول هست .

2- ما در این جواب در صدد بیان امکان چنین کرامات و وقوع اون بودیم اما این به معنی پذیرش هر ادعای شفابخشی یا شفایابی نیست چه بسا افرادی که به انگیزه های مختلف مدعی شفایافتن شده و چه افرادی که مدعی شفا بخشی هستنفتد.

بنابراین باید توجه داشت که در موارد شنیدن اینگونه ادعاها ما نه منکر می شویم و نه به راحتی می پذیریم مگر این که شواهد روشنی بیابیم .
ر.

ک: داستان های شفرمود ، شهید دستغیب شیرازی

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:21 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews