می خواستم بدونم اگر دختر (بکر) و پسر هر دو مقلد آقای فاضل لنکرانی باشند می توانند بدون


می خواستم بدونم اگر دختر (بکر) و پسر هر دو مقلد آقای فاضل لنکرانی باشند می توانند بدون
    می خواستم بدونم اگر دختر (بکر) و پسر هر دو مقلد آقای فاضل لنکرانی باشند می توانند بدون اجازه پدر یا جد پدری دختر به عقد هم در بیان؟ و آیا این عقد صحیح است؟

پاسخ :


خواهر بنده معلم دوره ابتدایی یکی از روستاهای کرمانشاه می باشد. با توجه به این مطلب که

1:اگر به صورتمان کرم زده باشیم و پیشانی چرب باشد برای سجده اشکال دارد؟آیا استفاده از ژل یا روغن مو برای مسح سر مانع محسوب می شود؟
خود شما نیز در صورتی آگاهی از شرایط می توانید عقد بخوانید.

اگر در نماز شک به وجود آید و اعتنا نکردیم و در رکعت بعد دوباره شک به سراغمان آمد باز


لطفا در مورد فکر گناه توضیح دهید که آیا هر فکر گناهی که به صورت فعل در نیاید حکم گناه
ازدواج موقت از نظر شیعه جایز هست.


در مورد این حدیث پیامبر(ص) که اسلام 73 فرقه می شود که فقط یک فرقه آن وارد بهشت می شود توضیح
تنها در صورتی که دختر باکره باشد واجب هست از پدر خود اجازه بگیرد.

آیا صحت دارد که امام علی(ع) در هنگام تفسیر بسم الله برای ابن عباس در مقام خود فرموده
دیدگاه مراجع در مورد اجازه پدر:

آیا گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» در اواسط سوره توبه مستحب است یا خیر؟
آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب هست و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل هست.؟
آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: آری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل هست.آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، هستفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری.

آیت الله تبریزی, هستفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.
آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید: بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل هست.آیت‏الله خامنه‏اى، هستفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.
آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب اون هست که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست.

(آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438)برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:36 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews