من در ماه رمضان گاهی اوقات متاسفانه به تصاویر محر ک نگاه می کردم و فکر میکرم از من منی


من در ماه رمضان گاهی اوقات متاسفانه به تصاویر محر ک نگاه می کردم و فکر میکرم از من منی
    من در ماه رمضان گاهی اوقات متاسفانه به تصاویر محر ک نگاه می کردم و فکر میکرم از من منی خارج شده اما بعدا متوجه شدم ان مذی بوده است حکم روزهام چگونه است؟

پاسخ :


با توجه به آیه 10 سوره لقمان علت تغییر ضمیر افعالی که به خداوند نسبت داده شده چیست؟ خلق-

1:آیا کسی که عارف می شود همه علوم را درک می کند؟

با توجه به اینکه تصویر برهنه ای که شهوت انگیز هست، غالبا از روی شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه هست، بنابر دیدن اونها حرام هست.(اجوبه، ص260، با هستفاده از سوال 1188) اما درباره روزه، روزه صحیح هست.(استفتاء از دفتر معظم له)

برگرفته از پرسمان


اذیت کردن دیگری با استفاده از پیامک چه حکمی دارد؟
پرسمان در تاریخ 3 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:34 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews

چه کنم تا مانند آیت ا... مقدس اردبیلی ملکوتی شوم؟
گوش دادن به آواز زن از نظر آیت ا... بهجت چه حکمی دارد؟
گاهی بعد از تخلیه بول چیزی در مجرایم حس می کنم و با توجه به اینکه قبلا سه بار به مرحله
آیا خشم دنیوی حرام است؟
آیا سید خراسانی که در روایات امده هماه سید علی خامنه ای است؟ شعیب بن صالح کیست؟ اگر
من وقتی می بینم ظهور آقا امام زمان(عج) نزدیک است قید ازدواج را می زنم و می گویم آزاد باشم
مبلغ3میلیون تومان درعرض 5سال به صورت 2ماه یا3ماهه به کسی قرض داده ام اکنون که این مبلغ
(خلاصه سؤال) پسر خاله ای دارم که 2 بار به او جواب رد داده ام اما او اصرار به ازدواج با
ببخشید می خواستم نظر مراجع را نسبت به تراشیدن ریش و اندازه موی صورت را از جمله نظر آیت
من براتون آف گذاشتم ولی به خاطر اینکه به دستتون نرسه براتون میل می کنم. من با شما از
من یه مرد 23 ساله هستم، مشکلی دارم که به کمک شما احتیاج دارد. امیدوارم کمکم کنید و اینکه
Developing a simple photo ASP.NET/MVC application, how to do this?
Route www link to non-www link in .net mvc
Route to get all requests to the root folder (no trailing slash allowed)
Problem mixing webforms into ASP.NET MVC application
ASP.NET MVC Beta 1 - Does It Support Strongly Typed View Data?
ASP.Net MVC Ajax form with jQuery validation
How to display HTML stored in a database from an ASP.NET MVC view?
Break points aspx pages
How do I imitate the ASP.NET AjaxOptions delegate functions?
How can I post an array of string to ASP.NET MVC Controller without a form?
*