می خواستم بدونم که اگه یه زن شوهردار و مرد زن دار به هم علاقه داشته باشن و به هر دلیلی


می خواستم بدونم که اگه یه زن شوهردار و مرد زن دار به هم علاقه داشته باشن و به هر دلیلی
    می خواستم بدونم که اگه یه زن شوهردار و مرد زن دار به هم علاقه داشته باشن و به هر دلیلی می خواهند با هم باشند حکم حد آنها چیست؟ و آیا اگه مرگ یا رجم باشد چی کار باید بکنن اگه واقعا نمی تونن از هم جدا بشن و مرگ آنها رو جدا می کنه و حد آن مرد هم مرگ است، اگر خودش خود را بکشد حکم خودکشی دارد یا بیاد برای اجرای حکم به جایی رجوع نماید؟

پاسخ :


بغی چیست؟

1:اینکه در نماز افکار زیادی باعث به هم خوردن تمرکزمان می شود مربوط به شیطان می شود یا

هیچ راه علاجی جز صرف نضر از این عشق نیست مگر اینکه شو هر زن با رضایت وبدون اجبار زن را طلاق دهد و سپس گذشتن مدت عده این زن مرد بتوانند با هم ازدواج نمایند در غیر این صورت اگر با هم رابطه پیدا نمايند و نزد دادگاه اسلامی ثابت شود حد رجم در باره هر دو باید جاری شود واگر خودشان اقدام به خود کشی نمایید گناه بزرگی مرتکب شده و تا وقتی خدا بخواهد در عذاب الهی مخلد هستند ماده 83 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « حد زنا در موارد زیر رجم هست:

آیا می توان کارهایی انجام داد که کشف و شهود عرفا را تجربه کرد؟ یعنی بتوانیم به درجه
الف) زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسری دایمی هست و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با اوجماع کند.

یکی از نام های روز قیامت «یوم الحسرت» است. چه کسانی در روز قیامت حسرت می خورند؟
ب) زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی هست که دارای شوهر دایمی هست و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده هست و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد».

برای ازدواج موقت با دختری (20 ساله دانشجو و باکره که خودش راضی است) اذن پدر وی لازم است؟
تبصره همین ماده می گوید: « زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه هست(حد تازیانه) اما این مجازات در صورتی اعمال می شود که زنا ثابت بشود و راههای ثبوت زنا بدین طریق هست:

چند نمونه از تقوای سیاسی و تقوای اخلاقی را بریم ذکر کنید.
الف) مرد یا زن چهار بار به طور صریح و از روی اختیار و عقل و قصد نزد حاکم ابرنامه به زنا نماید.

مراحل تکوین جنینی انسان از دیدگاه اسلام و علوم؟ لطفا به صورت جامع و کامل پاسخ دهید.
ب) با شهادت چهار مرد عادل: ماده 74 قانون مجازات اسلامی این گونه می گوید:« زنا چه موجب حد جلد باشد چه موجب به حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل نیز ثابت می شود» و شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدس معتبر نیست و در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود شهود نیز به حد قذف محکوم می گردند.


مگر امامت از اصول دین ما شیعیان نیست، پس چرا خدا در قرآن از تمام اصول دین به صورت واضح
« قذف نسبت دادن زنا یا لواط هست به شخص دیگر».

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 3 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:38 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews