کفاره روزه 7ماه عمد و6ماه غیرعمد به صورت پولی چقدر است؟


کفاره روزه 7ماه عمد و6ماه غیرعمد به صورت پولی چقدر است؟
    کفاره روزه 7ماه عمد و6ماه غیرعمد به صورت پولی چقدر است؟

پاسخ :


من 23 سالم است و در خانواده ای با نماز و روزه به دنیا آمده ام ولی از دینم که شیعه هستم

1:از محضر حضرت آیت الله سؤالی اعتقادی دارم که مستدعی است به آن پاسخی مکفی دهید. در کتاب

مقدمه: اولا باید متذکر شویم که اگر مکلف به واسطه نداشتن مسأله کاری اجرا کند که روزه را باطل می کند چنانچه می توانسته مسأله را یاد بگیرد، بنابر احتیاط واجب کفاره بر او ثابت می شود و اگر نمی توانسته مسأله را یاد بگیرد یا اصلا ملتفت مسأله نبوده یا یقین داشته که فلان چیز روزه را باطل می کند، کفاره بر او واجب نیست.(توضیح المسائل امام، مسأله 1659)

در اعتقاد به منجی آخرالزمان دو نوع اندیشه موجود است یکی مسیحی و دیگری شیعی. مسیحیان
ثانیا کسی که کفاره روزه رمضان بر او واجب هست باید یا 1.


آیا رهبری مافوق قانون اساسی است؟ چرا؟
یک بنده آزاد کند ویا 2.


از راه های رسیدن به محبت کسی معرفت پیدا کردن به او است. من از شما می خواهم کتاب هایی به
دو ماه روزه بگیرد.


یاران امام علی(ع) چطوری به معرفت ایشان رسیدند که مثل پولاد بودند و در فتنه ها سالم بودند؟
ویا 3.


من در ارتباط با نیاز به ازدواج جوانان می خواستم چند کلامی بنویسم. بدون شک ازدواج و تشکیل
یا شصت فقیر را سیر کند و اگر چنانچه اینها برایش ممکن نباشد هر چند مد که می تواند به فقرا اطعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد باید هستغفار کند، اگر چه مثلا یک مرتبه بگوید «استغفرالله» و احتیاط واجب در فرض اخیر اون هست که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد.(همان، مسأله 1660)

آیا صرف فکر کردن به یه صحنه محرک خودارضاییه؟
ثالثا اگر(مکلف) به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، چه اون چیز(اصالتا) حرام باشد مثل شراب و زنا یا به جهتی حرام شده باشد، مثل نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض، بنابر احتیاط کفاره جمع بر او واجب می شود یعنی هر سه مورد مذکور در بالا را باید یکجا بدهد و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد هر کدام اونها که ممکن هست، انجام بدهد.(همان، مسأله 1665)
با توجه به مقدمه فوق الذکر:
چنانچه مکلف با حرام روزه خود را باطل کره باشد و فقط قادر به پرداخت پول 60 مد طعام به 60 فقیر باشد در این صورت برای یک روز افطار عمدی با حرام باید مبلغ: قیمت هر مد طعام گندم(300 تومان) ضربدر تعداد فقیر(60)= 18000 تومان و چنانچه قضا روزه را تا رمضان آینده نگرفته باشد باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، یعنی هر روز 300 تومان.
و اگر فرضا کل ماه رمضان را عمدا افطار کره باشد، می شود: مبلغ هر روز(18هزار تومان)ضربدر 30 روز= 540000 تومان
7ماه ضربدر 54هزار تومان= 3780000
توجه: این مبلغ به هستثناء کفاره تأخیر برای هر روز هست که اون هم در 7 ماه می شود:
هر روز300 تومان ضربدر 30 روز= 9000تومان
هرماه 9000 ضربدر 7 ماه= 63000 تومان
که جمع کفار افطار عمدی+کفاره تأخیر(3780000+63000=3843000 تومان می شود.
اگر روزه دار به علت مسافرت یا امور دیگر روزه اش قضا شده باشد و نتوانسته باشد تا رمضان دیگر قضای اون را بگیرد فقط برای هر روز یک کفاره تأخیر باید بپردازد که محاسبه اون به طریق زیرا هست:
هر روز300 تومان ضربدر 30روز= 9000 تومان
یک ماه 9000 ضربدار 6 ماه= 54000 تومان
پس بابت شش ماه افطار غیرعمدی روزه باید مبلغ 54000 تومان فقط کفاره تأخیر پرداخت شود.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 3 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:51 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews