دیدگاه اسلام و روانشناسان در مورد جوانان از لحاظ عقل، اخلاق، تخیلات، تأثیر محیط اجتماع


دیدگاه اسلام و روانشناسان در مورد جوانان از لحاظ عقل، اخلاق، تخیلات، تأثیر محیط اجتماع
    دیدگاه اسلام و روانشناسان در مورد جوانان از لحاظ عقل، اخلاق، تخیلات، تأثیر محیط اجتماع و تقلید چه تفاوتی با هم دارند؟

پاسخ :


شخصی که از گناهان توبه کرده نزد خدا محبوب تر است یا شخصی که اصلا فرصتی برای گناه کردن

1:آیا ممکن است نعوذ بالله خداوند طبق نفرین بچه گانه کسی شخص خوبی را از دنیا ببرد؟ لطفا

جواب تفصیلی به این پرسش، نیازمند ارائه یک (یا چند) مقاله مفصل هست و از حوصله این نوشتار خارج هست.


آیا سیر و سلوک عرفا همان اطاعت از دستورات خداوند و پرهیز و اجتناب از محرمات اوست؟


اگر در سجده ساق تا آرنج روی زمین باشد برای آقایان ایراد دارد؟
به طور اجمال، تفاوت دیدگاه اسلام و روانشناسان(غربی) درباره جوان از نظر عقل، اخلاق و ...


استخاره چگونه است؟
بیشتر به دلیل اختلاف اون در مبانی معرفت شناختی و انسان شناسانه هست.


خواهشمند است در مورد علم لدنی توضیحاتی بفرمایید.
دیدگاه اغلب روانشناسان درباره انسان، نگاهی مادی گرایانه و زمینی هست و از این رو، در تحلیل انسان و از جمله، در تحلیل ابعاد مختلف جوان، برای مفاهیمی از قبیل خدا، عالم ماورای طبیعت، وحی، قیامت، روح و فطرت جایگاهی قائل نیستند.


اگر در نماز جماعت در رکعت دوم برسیم و در حال قنوت باشند ما قنوت باید انجام بدهیم یا نه؟
این امر، از سویی تحقیقات روانشناسان را محدود به زندگی مادی می سازد و از سوی دیگر به این پژوهش ها، سمت و سوی غیر از مسیری که بایستی پیموده شود، می دهد.

اگر کسی در نماز جماعت زودتر از امام جماعت حرکت کند نماز او قبول است یا نه؟
در عین حال، تذکر این نکته لازم هست که پژوهش های روانشناسان، یافته های سودمندی درباره جوانان از لحاظ نیازها، هستعدادها و توانایی ها، رفتارها،‌ احساسات و عواطف و ...

در اختیار ما می گذارد که لازم هست از سوی والدین، مربیان، دولتمردان و برنامه ریزان و ...

مورد توجه برنامه گیرند.
برای مطالعه بیشتر درباره جوان، به این کتاب ها مراجعه کنید:
- فرمودار فلسفی، جوان از نظر عقل و احساسات، محمدتقی فلسفی.
- فرمودار فلسفی، بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات، محمدتقی فلسفی.
- دنیای جوان، دکتر علی قائمی.


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 12:02 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews

چندی پیش از طریق اینترنت با دختر خانمی آشنا شدم. ما دو نفر در بسیاری از موارد مانند مذهب
دو شخصیت «دکتر علی شریعتی» و «عبدالکریم سروش» را با هم مقایسه کنید. و بگویید چرا اکثرا
اگر قطره یا قطراتی از نفر کناری در هنگام وضو بر اعضای وضو یا مسح ما بریزد حکم چیست؟
اگر قسمتی از مسیر مسح خیس باشد ولی به اندازه یک انگشت خشک باشد، حکم چیست؟
می خواستم بدونم که راست میگن که تا سن تکلیف هر چه گناه کنی برایت نوشته می شود ولی گناه
سربازی را ناپلئون بناپارت بنا کرد اما در ١٩٩٦ فرانسویان به این نتیجه رسیدند که دیگر
Developing a simple photo ASP.NET/MVC application, how to do this?
Route www link to non-www link in .net mvc
Route to get all requests to the root folder (no trailing slash allowed)
Problem mixing webforms into ASP.NET MVC application
ASP.NET MVC Beta 1 - Does It Support Strongly Typed View Data?
ASP.Net MVC Ajax form with jQuery validation
How to display HTML stored in a database from an ASP.NET MVC view?
Break points aspx pages
How do I imitate the ASP.NET AjaxOptions delegate functions?
How can I post an array of string to ASP.NET MVC Controller without a form?
*