استبراء چیست؟


استبراء چیست؟
    استبراء چیست؟

پاسخ :


ویژگی عیب جویان ومسخره کنندگان در دوزخ از دید قران چیست؟ شرابخواران در دوزخ از دید

1:آیا نزول دفعی قرآن بعد از بعثت پیامبر(ص) بوده؟نام 5 تفسیر اخلاقی، عرفانی و نویسندگان این 10 تفسیر را می خواهم.
الف)-استبرا: هستبرا یک عمل مستحبی هست که مردها سپس فراغت از ادرار انجام می دهند و شاید آسان ترین راه این هست که سپس شستن محل مدفوع انگشت میانه دست چپ را در محل خروج مدفوع برنامه داده و سه مرتبه تا زیر بیضه بکشند و سپس انگشت کنار شست را زیر آلت بگذارند و انگشت شست را روی اون و سه مرتبه تا سر آلت بکشند و در مرحله آخر سر آلت را سه مرتبه فشار دهند.

آیا سوره علق بعد از نزول دفعی قرآن بر پیامبر(ص) نازل شده؟


برگرفته از پرسمان


تحقیقی درباره قیامت در قرآن و تحقیقی درباره قرآن در قرآن را می خواهم.
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:33 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews

با توجه به این که قرآن کریم در باره حضرت مریم(س) او را خواهر هارون و دختر عمران معرفی
اگر انسان با دو انگشت مسح پا را انجام دهد ولی مثلا در مسیر یک انگشت مانعی باشد یا قطره
یکی از مطالب مهمی که در مورد زمامداران از نظر داشتن لیاقت در طول تاریخ مهم جلوه می کند
آیا ازدواج یک پسر شیعه با یک دختر صوفی اشکالی ندارد؟ شرایط اسلام مبنی بر ازدواج مرد
آیا به هدیه ای که شوهر به همسرش میدهد خمس و زکات تعلق میگیرد؟
مکاسب محرمه مربوط به چه اموری است؟ آیا فتوایی مبنی بر حلال شدن برخی از آن ها صادر شده
نحوه خواندن نماز نافله چگونه است؟ لطفا کامل توضیح دهید.
حکم پوشیدن انگشتر و یا حلقه ازدواج برای بانوان چیست؟
شوهرم قبلا عاشق کسی بوده و من بعد ازدواجم این مسئله را فهمیده ام شوهرم می گوید که او
Developing a simple photo ASP.NET/MVC application, how to do this?
Route www link to non-www link in .net mvc
Route to get all requests to the root folder (no trailing slash allowed)
Problem mixing webforms into ASP.NET MVC application
ASP.NET MVC Beta 1 - Does It Support Strongly Typed View Data?
ASP.Net MVC Ajax form with jQuery validation
How to display HTML stored in a database from an ASP.NET MVC view?
Break points aspx pages
How do I imitate the ASP.NET AjaxOptions delegate functions?
How can I post an array of string to ASP.NET MVC Controller without a form?
*