من دختری چادری هستم و همیشه لباس هایم سیاه و تیره بوده ولی هیچ وقت جوراب سیاه نمی پوشم

شخصی همسرش در زمان حیات خانه را به نام ایشان کردند. آن آقا فردی بودند که به نماز و مسائل
من از یکی از دوستان شنیده ام (هر چند خیلی بعید به نظر می رسد) که آیت الله درچه ای از اساتید
با توجه به شبه افکنی های بسیار در اینترنت در مورد شهادت حضرت زهرا(س)، لطفا سندی محکم
«حاکم شرع» کیست؟ آیا اگر فردی درباره حلال بودن پولی، از نزدیک با مرجع تقلید خودش صحبت
مردی به هر چهار عروس خودش هزار متر از زمین 6000 متری قباله داده ولی به یکی از عروس ها (کلا
من شنیده ام اگر کسی چند بار استمنا کند باید به اندازه همان تعداد غسل جنابت انجام دهد
Default modelbinding for enum in ASP.NET MVC?
Get originating port from ActionExecutingContext?
ASP.Net MVC framework and databinding
Nested views - how to access from the controller?
Iterating through anonymous typed data in MVC view
Get value from dropdownlist en use value in UrlHelper [closed]
How to make 4 columns across in ASP.NET MVC - How to make my current code suck less
ASP.NET MVC Caching vary by authentication
Translate a url to a route
MVC and jQuery validation, where to 'weave' the javascript and how to embed into master page?

من دختری چادری هستم و همیشه لباس هایم سیاه و تیره بوده ولی هیچ وقت جوراب سیاه نمی پوشم
    من دختری چادری هستم و همیشه لباس هایم سیاه و تیره بوده ولی هیچ وقت جوراب سیاه نمی پوشم و همیشه جوراب سفید می پوشم. آیا این جوراب سفید که در برابر بقیه لباس ها خودش را نشان می دهد، جلب توجه می کند؟ و باید جورابم هم سیاه باشد؟ یا تا این حد سخت گیری لازم نیست؟

پاسخ :


برای چی حسینیه درویش ها رو خراب می کنند؟ آخه مگه دین ما دین برابری و احترام نیست؟ خوب

1:لطفا اسناد سیلی زدن حضرت زهرا(س) و آتش زدن در خانه و مسمار در و شهادت فرزندشان را مستندا

اگر پا را بپوشاند و جلب توجه نامحرم نکند و نازک نباشد، اشکال ندارد.

برگرفته از پرسمان


تنها ماندن امام علی(ع) و خانواده پیامبر(ص) علیرغم آن همه تأکیدات و سفارشات حضرت و آن
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:18 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews

در جاهای مختلفی اعلام فاتحه شده و همه سوره فاتحه را قرائت می کنند. چرا همیشه به دنبال
معنای روان آیه: «امن یجیب المضطر اذا ... » چیست و با توجه به معنا چرا و با چه سندی در مواقع
مسلمان نمازخوانی که خمس نمی دهد و ارتباط با او و خانواده اش اثرات مفید دیگری مثل پیشگیری
مجازات های اسلامی از کجا نشأت می گیرد؟ آیا این مجازات بسیار سنگین و دردناک نیست؟ مثلا
اگر کثیر الشک شک کند که کاری را انجام داده یا نه باید چه کند مثلا وسط حمد شک کند که آن
اگر انسان مسیر مسح پا را کمی کج کند (مثلا برای اینکه از قسمت خشک مسح کرده باشد) اشکال
اگر یک رکعت دیر به جماعت برسیم، وقتی امام در حال تشهد هست (رکعت اول ما) می توانیم همراه
خرید ماهواره برای شبکه های تلویزیون جمهوری اسلامی و شبکه های استانی سایر استان های
درباره اعتقاد توضیح دهید.
بهترین معیار برای انتخاب همسر از نظر اسلام چیست؟
من فکر می کنم به همین دلایلی که شما عرض کردید انسان همان طور که دارو را برای تسکین درد
Developing a simple photo ASP.NET/MVC application, how to do this?
Route www link to non-www link in .net mvc
Route to get all requests to the root folder (no trailing slash allowed)
Problem mixing webforms into ASP.NET MVC application
ASP.NET MVC Beta 1 - Does It Support Strongly Typed View Data?
ASP.Net MVC Ajax form with jQuery validation
How to display HTML stored in a database from an ASP.NET MVC view?
Break points aspx pages
How do I imitate the ASP.NET AjaxOptions delegate functions?
How can I post an array of string to ASP.NET MVC Controller without a form?
*