اگر خودارضایی کنیم ولی منی بیرون نیاید باز هم حرام است؟


اگر خودارضایی کنیم ولی منی بیرون نیاید باز هم حرام است؟
    اگر خودارضایی کنیم ولی منی بیرون نیاید باز هم حرام است؟

پاسخ :


هدف از اضافه شدن کلمه مطلقه به ولایت فقیه (ولایت مطلقه فقیه در باز نگری قانون اساسی)

1:حدود و اختیارات ولایت مطلقه فقیه چیست؟فرق ولایت مطلقه فقیه با ولایت ائمه اطهار چیست؟
بلی هستمنا در حال حرام هست منتها اگر شخص کاری کند که از او منی خارج شود اصطلاحا به اون هستمنا فرموده می شود و از گناهان کبیره محسوب میشود و غسل نیز واجب می شود ولی اگر خود ارضایی کند ولی از خروج منی جلوگیری کند هر چند به اون هستمنا فرموده نمی شود و غسل نیز واجب نمی شود ولی این کار حرام هست.

آیا همزمان دو نفر در روی کره زمین می توانند دارای ولایت مطلق باشند؟


برگرفته از پرسمان


آیا عملکرد فرد دارای ولایت مطلقه فقیه قابل نقد می باشد؟
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:44 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews

از سوره یوسف آیه 7 چه عبرت هایی می توان گرفت؟
چرا انسانی را که خداوند می آفریند بعد او را بعد از مدتی زندگی کردن، به آن دنیا می برد
توبه کردن چه شرایطی دارد و چه گناهانی بخشیده می شود؟
وظایف ما درباره اطاعت از مادر چیست؟ آیا در هر موردی میشه اطاعت کنیم؟
مدتی است که این سؤال برایم پیش آمده که آقا امام زمان(عج) روز جمعه ای ظهور می کند آیا آن
بنده می خواستم با توکل بر خدا برای انتخاب همسر دست به کار شوم و در این راه می خواهم دعا
چگونه قرآن می تواند راهنمای جامعه باشد حال آنکه راجع به بسیاری از موضوعات صحبت نکرده
در جایی عبارت زیر را خواندم: «بیست و نه سوره قرآنی بلند و کوتاه با حروف مقطعه بگوید به
آیا تاکنون کسی در پاسخ به کتاب بسط تجربه نبوی آقای سروش کتابی نوشته است؟
Developing a simple photo ASP.NET/MVC application, how to do this?
Route www link to non-www link in .net mvc
Route to get all requests to the root folder (no trailing slash allowed)
Problem mixing webforms into ASP.NET MVC application
ASP.NET MVC Beta 1 - Does It Support Strongly Typed View Data?
ASP.Net MVC Ajax form with jQuery validation
How to display HTML stored in a database from an ASP.NET MVC view?
Break points aspx pages
How do I imitate the ASP.NET AjaxOptions delegate functions?
How can I post an array of string to ASP.NET MVC Controller without a form?
*