اگر در خواب آبی از من خارج شود و نمی دانم ادرار است یا منی یا چیز دیگر حکمش چیست؟ ولی


اگر در خواب آبی از من خارج شود و نمی دانم ادرار است یا منی یا چیز دیگر حکمش چیست؟ ولی
    اگر در خواب آبی از من خارج شود و نمی دانم ادرار است یا منی یا چیز دیگر حکمش چیست؟ ولی به نظر هم منی نمی آید؟

پاسخ :


اگر حق مان پایه مال شود می توانیم آن را بگیریم یا خیر؟ اگر چه از دولت باشد؟!

1:آیا کسی که دائما به صورت کم باد از او خارج می شود در هنگام غسل چه کار باید کرد؟استفاده از پولی که در مجالس عروسی روی سر عروس و داماد می ریزند چه حکمی دارد. اگر پول
اگر سپس بیدار شدن از خواب، نشانه های منی یافت شود غسل واجب می شود در غیر این صورت غسل ندارد و اگر شک در نشانه ها پیدا شود باز غسل واجب نیست.

منظور از حکومت خلفای راشدین چه حکومتی است؟
نشانه های منی در مرد عبارت هست از:

ناکثین و قاسطین و مارقین چه کسانی بوده اند؟
همه مراجع (به جز آیات عظام بهجت، صافى و مکارم): خروج منى در مرد داراى سه نشانه هست: 1.


موضوعی است که سال هاست برایم بی جواب مانده و تمامی پاسخ هایی که شنیدم یا فرار از اصل
همراه با شهوت باشد.


آیا عبادت کسی که با برادر خود قهر کرده و حرف نمی زند صحیح است؟
2.


من خیلی زود از کوره در می رم و صبرم رو از دست می دم. راهکاری یا دعایی برای افزایش آستانه
با جستن بیرون آید.

3.

بدن سست شود.

اگر هیچ یک از نشانه‏هاى سه گانه و یا یکى از اونها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى یقین کند که منى هست.توضیح‏المسائل مراجع، م 346؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 352؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 347؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 180.
آیات عظام بهجت و مکارم: خروج منى در مرد داراى دو نشانه هست:
1.

همراه با شهوت باشد.

2.

با جستن بیرون آید.

اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکى از اون دو را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى یقین کند که منى هست.آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 346 و آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، غسل اله.
آیت‏الله صافى: اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، اون رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى اطمینان پیدا کند که منى هست.توضیح المسائل، م 1352.


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 02:16 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews