آیا در حین خودارضایی که پشیمان می شویم آیا باید غسل کرد یا بعد از آن؟ اگر شک داشته باشیم


آیا در حین خودارضایی که پشیمان می شویم آیا باید غسل کرد یا بعد از آن؟ اگر شک داشته باشیم
    آیا در حین خودارضایی که پشیمان می شویم آیا باید غسل کرد یا بعد از آن؟ اگر شک داشته باشیم که آبی از بدن ما خارج شده یا نه چطور؟

پاسخ :


عمر چه خدمت هایی به اسلام کرد؟

1:آیا از نظر رهبری در نماز آیات بسم الله یک آیه محسوب می شود یا خیر؟ اگر کسی در گذشته این

هر چند این کار حرام هست ولی تا هنگامی که منی از او بیرون نیاید، غسل واجب نمی شود و در صورت شک هم غسل واجب نیست

برگرفته از پرسمان


در طول هفته چند بار می توان نزدیکی کرد؟
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 03:00 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews

عمر داماد امام علی(ع) بود؟
ابوهریره که بود و چه جایگاهی نزد علمای شیعه و اهل سنت دارد؟
با توجه به اینکه در شرع اسلام خواندن نماز به جماعت واجب نیست و عدم خواندن آن مانند عدم
من پسری هستم 20 ساله و از بچگی چون در محیط های دخترونه و با دخترا بزرگ شدم و به خاطر همین
غیبت کردن را به طور کامل تعریف کنید.
در ادعیه و زیارات به مرصاد اشاره شده است (مثل زیارت آل یاسین و ان الصراط حق و المرصاد
چندین بار در قرآن توبه کردن از گناهان توسط پیامبران آمده آیا باز می توان گفت آنها معصوم
آیا می توان برای اینکه احتیاط را کرده باشیم و خیالمان هم راحت باشد اگر گاهی که در انجام
حضرت داود(ع) چند زن داشتند؟
متأسفانه بعد از ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری قوانین خلاف صریح اسلام تصویب شده
در ماه مبارک رمضان اگر انسان به محلی مسافرت کند که کمتر از قصد کردن باشد و همسر در آن
Developing a simple photo ASP.NET/MVC application, how to do this?
Route www link to non-www link in .net mvc
Route to get all requests to the root folder (no trailing slash allowed)
Problem mixing webforms into ASP.NET MVC application
ASP.NET MVC Beta 1 - Does It Support Strongly Typed View Data?
ASP.Net MVC Ajax form with jQuery validation
How to display HTML stored in a database from an ASP.NET MVC view?
Break points aspx pages
How do I imitate the ASP.NET AjaxOptions delegate functions?
How can I post an array of string to ASP.NET MVC Controller without a form?
*