نظر اسلام و شارع مقدس در مورد فردی کردن مجازات ها چیست؟


نظر اسلام و شارع مقدس در مورد فردی کردن مجازات ها چیست؟
    نظر اسلام و شارع مقدس در مورد فردی کردن مجازات ها چیست؟

پاسخ :


استفاده شخصی از تلفن ادارات و ارگان های دولتی چه حکمی دارد؟

1:خمس درآمد دختر مجردی که به صورت قراردادی در اداره ای دولتی مشغول به کار بوده و هنوز

غالبااصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی بودن اون اشتباه می گردددر حال که در ادبیات حقوقی این دوتاتفاوت بنیادین دارد.برپايه اصل شخصی بودن مجازات ، هرگاه شخصی مرتکب جرمی شود مجازات اون جرم منحصر و مختص به خود مجرم هست و به خویشاوندان و نزدیکان او ربط پیدا نمی کند.


با توجه به اینکه مدت اقامت مسافر جهت نماز و روزه کامل 10 روز می باشد لطفا به سؤال زیر
حدیث نبوی نیز در این مورد اشاره دارد که: هیچ کس به خاطر گناه پدر و به خاطر گناه برادر خود مورد مؤاخذه برنامه نمی گیرد نمی گیرد.


آیا نیکی کردن (غذا دادن) به حیوانات به همان اندازه که به انسان ها نیکی می کنیم ارزش و
(شافعی ، احکام قران ص،317)،در اسلام هرکس مسئول اعمال خویش هست و طبق قاعده لاضررولاضرارنباید ضرر وزیان دیگران را تحمل کند و لذا تنها مجرم مجازات میبیند و دیگری مسئول اعمال او نیست این اصل گرچه در برخی موارد محدود میشود مانند مسئولیت عاقله و لزوم اجرای دیه بر او اما در مفهوم خاص مجازات اصل شخصی بودن ( دربرابر گروهی بودن ) اعتبار دارد.اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این هست که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود.

اگر مسافر بودیم و نماز را شکسته خواندیم و قبل از پایان وقت به وطن رسیدیم لازم است نماز
اصل فردی کردن مجازات

نظر مراجع در مورد پیوند اعضاءشخصی که مرگ مغزی شده است چیست؟
اصل فردی کردن مجازات عبارتست ازبررسی سوابق مجرم ، اوضاع و حالات او و...، این اصل با شرایط ومحدودیت های در مجازات های تعزیری وباز دارنده مورد پذیریش نظام حقوقی اسلام برنامه گر فته هست در لایحه قانون مجازات نیز آمده هست :< ماده 5-114: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، ندارد.> در توضیح این اصل فرمودنی هست از ان جا که، مجازاتهای حدود و تعزیرات که قسمت عمده‌ی مجازاتهای نظام کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، عمدتاً به منظور حفظ و اصلاح و تربیت مجرمین و بازداشتن اونها از ارتکاب جرم و متنبه نمودن سایر امت و نیز حفظ مصالح فردی و اجتماعی و ارزشهای دینی تشریع شده هست.


آیا والدینمان را در عالم ذر خود انتخاب کرده ایم؟ چگونه و بر چه اساسی؟
با توجه به این نکته که تعزیرات مقدار و میزان اون در ید حاکم هست.


چرا امیرالمؤمنین(ع) امام شد؟ چرا علامه طباطبایی علامه شد؟ و چرا من یک فرد عادی؟ آیا
و حالت انعطاف‌پذیری دارد، اصل فردی بودن مجازات کاملاً در مقررات تعزیری قابل اعمال هست.

قاضی می‌تواند حالات و روحیات و سابقه مجرم را درنظر گرفته و مجازات برای او تعیین کند، گرچه این اختیار و صلاحیت تا حدودی در قانون مجازات اسلامی محدود شده هست، یعنی دارای حداقل و حداکثر می‌باشد؛ تا از اقدامهای خودسرانه قضات جلوگیری شود.

ولذادرماده4-114 مقررشده هست: حکم به مجازات یا اجرای اون یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی که درقانون مشخص شده هست تجاوز کند وهرگونه صدمه وخسارتی که ازاین جهت حاصل شود درصورتی که همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن اون خواهد بود ودر صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و در صورتی که بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.
پس سیاست کیفری اسلام به گونه‌ای هست که قاضی این امکان را دارد که هدفهای بازدارندگی و اصلاحی و تربیتی را بر مجازات هم اکنون مرتب سازد و مجرم را باز سازگار سازد.

گاهی یک مجازات به مجازت دیگر قابل تبدیل هست.

اگر مجازات در وقت و یا مکانی اجرای علنی اون به مصلحت نباشد و یا موجب وهن اسلام گردد از اجرای اون خودداری می‌شود.

مجموعه شرایط مذکور به سودمندی و کارآیی مجازاتهای تعزیری کمک شایان خواهد نمود.

مجازات زندان هم اکنون که کارکرد مثبت خود را تا حدودی از دست داده هست، در نظام کیفری اسلام کمتر و به ندرت دیده می‌شود که از اون تحت عنوان «حبس» یاد شده هست.

اختلاط مجرمینی که بار اول جرمی مرتکب شده‌اند، با مجرمین حرفه‌ای در زندان پیامدهای ناگوار را به دنبال داشته هست؛ لذا قوه قضائیه در پی محدود کردن مجازات زندان هست.


پی نوشت:
1.

قدرت الله خسروشاهی، مقاله فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام، فصلنامه بصیرت، شماره 22 و 23، سال نهم، 1380.


2 .

ماده 16 قانون مجازات اسلامی و همین طور تحریر الوسیله امام خمینی، کتاب الحدود، ص 893، مسأله 1 و مسأله 5، ص 782 و 873.


3 .

این مطلب با مراجعه به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به خوبی روشن می‌گردد.


4 .

حمید دهقان، تأثیر وقت و مکان بر قوانین جزایی اسلام، چ سوم، 76، موسسه انتشارات مدین قم، ص 235.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:10 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews