مدت زمان پریودی من حدود 10 الی 12 روز به طول می انجامد که به خاطر داشتن دستگاه جهت جلوگیری


مدت زمان پریودی من حدود 10 الی 12 روز به طول می انجامد که به خاطر داشتن دستگاه جهت جلوگیری
    مدت زمان پریودی من حدود 10 الی 12 روز به طول می انجامد که به خاطر داشتن دستگاه جهت جلوگیری از حاملگی می باشد. البته 4-5 روز آخر به صورت لکه است. تکلیف روزه من در ماه رمضان چگونه می باشد؟

پاسخ :


هدف از آفرینش جهان هستی چیست؟

1:پیرو شماره نامه قبیلی، تمامی مطالب شما خوانده شد. خانواده ها که مشکلی ندارند. مشکل منآیا بعد از خواندن صیغه عقد دائم و ثبت آن در دفتر ازدواج در صورتی که هنوز مراسم عروسی
لکه‏هایى که پس از تمام شدن روزهاى عادت مى‏بینید اگر کل روزهایى که خون و لکه مى‏بینید از ده روز تجاوز نکند تمام اون حکم حیض دارد و اگر احیانا از ده روز تجاوز کرد به اندازه روزهاى عادت را حیض و بقیه هستحاضه مى‏باشد.


ملی شدن صنعت نفت یعنی چه؟ و پیامدهای آن چه بود؟
توجه داشته باشید که عادت ماهانه (یعنى حیض) از سه روز پى در پى کمتر نیست و از ده روز هم تجاوز نمى‏کندپسدر این مورد ده روزرا که حکم حیض دارد نمی توانید روزه بگیریدوبعدازگذشت ده روزکه حکم هستحاضه را دارددر حال روزه اگر به دستور هستحاضه عمل کنید روزه صحیح هست (توضیح المسائل آیت الله فاضل، م 477 و 394 و 395 به بعد).


در کتاب امدادهای غیبی استاد مطهری چه چیزهایی موجب اعراض و تنفر مردم از خدا، دین و همه
به این طریقه که در هستحاضه قلیله (یعنی یک لکه) زن باید خودش را تطهیر کند و پوشش را عوض نموده و براى هر نماز یک وضو بگیرد ـ بدیهى هست اگر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بلافاصله بخواند یک وضو براى هر دو کافى هست.


من برادری 8 ساله دارم. برادر من در سال تقریبا 5 تا 7 سالگی بر حسب عادت با سر سینه های خود
اما در هستحاضه متوسط (بیشتر از یک لکه) براى نماز صبح یک غسل سپس تطهیر محل اجرا کند و یک وضو هم بگیرد و اگر براى نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء نیز همین حالت پیش آمد تطهیر کردن محل و پوشش و یک وضو براى هر نماز کافى هست.


لطفا کتاب هایی را به من معرفی کنید که برای تربیت دینی فرزندانم مفید باشد و قابل فهم
ولى در هستحاضه کثیره (خون زیاد) باید براى هر نماز یک غسل و یک وضو اجرا کند ولى اگر دو نماز را با هم بخواند یک غسل کافى هست و پوشش را نیز تطهیر یا عوض نماید

برگرفته از پرسمان


هدف از غیبت چیست؟
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:02 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews