دعای سحر از کدام امام است؟


دعای سحر از کدام امام است؟
    دعای سحر از کدام امام است؟

پاسخ :


برای پرداخت خمس نیازمند تماس با دفتر مرجع تقلید خود آیت الله العظمی سید علی خامنه ای

1:در خصوص فلسفه ححاب آیات و روایات آن چیست؟

دعای سحر از حضرت باقر –ع- هست و به وسیله حضرت رضا –ع- برای ما نقل شده هست

برگرفته از پرسمان


در نهج البلاغه آمده است که حضور زن در بین مردم عین آوردن مرد نامحرم نزد زن در منزل است
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:08 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews

آیه 34 سوره نسا از خویشتن نگهدارندگان در نهان آیا صرفا حجاب و چادر است یا اینکه بدون
آیا حجاب چادر و روسری یک استراتژی سیاسی است یا اینکه به لحاظ شرعی و دینی واجب و لازم
آیا رابطه با جنس مخالف صرفا به جهت آشنایی جهت ازدواج اشکالی دارد البته بدون صیغه و تنها
دلم می خواهد از لحظه لحظه زندگیم استفاده کنم مطالعه خیلی دارم ولی فکر می کنم کافی نیست
در مورد ازدواج خواهش می کنم چند تا کتاب معرفی کنید که در مورد این باشد که چه جوری جلسه
اقامت گاه امام زمان(عج) کجاست و تعداد فرزندان آن حضرت چند تا است؟ آیا ممکن است ما با
آیا می توان در بین نمازهای ادای یک نماز قضا خواند؟
نمازهای ظهر و عصر که قضا شده است باید پشت سر هم خواند؟
آیا به جیره ای که به نظامیان می دهند مانند لباس و پوتین خمس تعلق می گیرد؟
آیا خواندن کتاب های دکتر علی شریعتی به درد می خورد؟
آیا طبق نظر آیت الله خامنه ای کسی که در ابتدا سن بلوغ ریش خوب در نمی آورد آیا با تیغ زدن
Developing a simple photo ASP.NET/MVC application, how to do this?
Route www link to non-www link in .net mvc
Route to get all requests to the root folder (no trailing slash allowed)
Problem mixing webforms into ASP.NET MVC application
ASP.NET MVC Beta 1 - Does It Support Strongly Typed View Data?
ASP.Net MVC Ajax form with jQuery validation
How to display HTML stored in a database from an ASP.NET MVC view?
Break points aspx pages
How do I imitate the ASP.NET AjaxOptions delegate functions?
How can I post an array of string to ASP.NET MVC Controller without a form?
*