اگر در حال روزه از دندان یا لثه خون بیاید و با آب دهان مخلوط شود آیا فروبردن آن آب دهان


اگر در حال روزه از دندان یا لثه خون بیاید و با آب دهان مخلوط شود آیا فروبردن آن آب دهان
    اگر در حال روزه از دندان یا لثه خون بیاید و با آب دهان مخلوط شود آیا فروبردن آن آب دهان روزه را باطل می کند؟

پاسخ :


اگر کسی هر ماه مقداری از حقوق خود را برای این که در آینده خرج مصارف زندگی اعم از خوراک،

1:چرا انسان از راز خلقت و هدف زندگى مى‏پرسد؟ دانستن این مسئله چه گرهى از کار آدمى مى‏گشاید؟چرا خدا جهان را آفرید، چه هدفى از این کار داشت؟ منظورم را بهتر بگویم: مگر خداى متعال
همه مراجع (به جز آیات عظام تبریزى، صافى و نورى): اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود، فرو بردن اون روزه را باطل نمى‏کند.امام، آیت‏الله سیستانى، آیت‏الله فاضل و آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، الفصل الرابع، م 1؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 763 و دفتر آیت‏الله وحید، آیت‏الله بهجت.


اگر خدا جهان و انسان و یا مرا نمى‏آفرید، چه مى‏شد؟
آیات عظام تبریزى و صافى: اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود؛ بنابر احتیاط واجب فرو نبرد و بیرون بریزد.آیت‏الله تبریزى، هستفتاءات، س 640 و دفتر آیت‏الله صافى.


در روایت است: «لولاک لما خلقت الافلاک... و لولا فاطمه لما خلقتکما» سؤال این است که: اولاً
آیت‏الله نورى: فرو بردن اون جایز نیست؛ هر چند در آب دهان مستهلک شود.آیت‏الله نورى، تعلیقات على العروه، الفصل الرابع، م 1.

مى‏گویند خدا ما را آفرید که به کمال برسیم؛ خوب کمال براى چه؟ بعد از به کمال رسیدن چه


برگرفته از پرسمان


اگر هدف از خلقت انسان رسیدن به کمال نهایى است، چرا خداوند همه کمالات را یک جا و بدون
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:52 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews

اگر هدف اصلى آفرینش انسان رسیدن به قرب الهى است، چرا غرایزى در او نهاده شده که او را
راز آفرینش دوزخ چیست؟ خدایى که از مادر مهربان‏تر است، چطور بنده‏اش را در آتش مى‏سوزاند؟
با این که بیشتر مردم اهل جهنّم‏اند، خلقت انسان و عالم تکلیف براى چیست؟
خداوند قبل از آفرینش جهان، به چه کارى مشغول بوده است؟
آفرینش جهان چگونه است؟ اگر جهان از عدم خلق شده که عدم زایش ندارد؟
در خلقت جهان و موجودات از قوانین طبیعى بهره گرفته شده یا در مواردى مانند معجزات، خلاف
قرآن در بعضى از آیات مى‏گوید: زمین را در دو روز و در بعضى دیگر شش روز خلق کردیم، این
How do you compile static pthread-win32 lib for x64?
What is the simplest way to convert char[] to/from tchar[] in C/C++(ms)?
const int vs. int const as function parameter in C++ and C
Why use pointers? [closed]
Why is fread reaching the EOF early?
On Win32 how do you move a thread to another CPU core?
printf + uint_64 on Solaris 9?
What C/C++ functions are most often used incorrectly and can lead to buffer overflows?
Making a Nonblocking socket for WinSocks and *nix
State of “memset” functionality in C++ with modern compilers
*