سیگار کشیدن در حال روزه صحیح است یا اشکال دارد؟ لطفا نظر مراجعی که از دید آنها اشکال


سیگار کشیدن در حال روزه صحیح است یا اشکال دارد؟ لطفا نظر مراجعی که از دید آنها اشکال
    سیگار کشیدن در حال روزه صحیح است یا اشکال دارد؟ لطفا نظر مراجعی که از دید آنها اشکال ندارد را بیان کنید.

پاسخ :


اینکه بعضى از علایم ظهور به وقوع پیوسته، آیا نمى‏تواند نشانه‏اى از نزدیک بودن قیام

1:دجال و سفیانى کیستند و چرا خروج آنها از علایم حتمى ظهور شمرده شده است؟ آیا آنان واقعاً

همه: احتیاط واجب اون هست که روزه‏دار، از دود سیگار و تنباکو خود دارى کند.خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 760 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1605 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1613 و دفتر: بهجت احتیاط واجب اون هست که روزه‏دار بخار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را به حلق نرساند و اگر نتواند خوددارى کند، روزه را بگیرد و به مقدار ضرورت اکتفا کند ، (توضیح‏المسائل مراجع، نظر آیت‏الله‏فاضل، ج 1، ص 848).

برگرفته از پرسمان


امام زمان را دوست دارم؛ ولى از آنجایى که مى‏دانم در صورت ظهور، ایشان انتقام مظلومان
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:04 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews

مى‏گویند امام مهدى(عج) زمانى ظهور مى‏کند که شرایط آن فراهم شود؛ با توجه به وضعیت فعلى
به نظر شما امام زمان(عج) آمدنى است یا آوردنى؟
چرا بیشتر یاران حضرت مهدى(عج) مرد هستند و تنها عده محدودى زن در بین آنان حضور دارند؟
آیا یاران اصلى امام زمان(عج) عصاره تاریخ‏اند و از میان این همه انسان‏هاى صالح و اولیاى
اینکه در حدیث مى‏فرماید: «چون قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان مى‏گذارد و عقول
تعالى و کمال انسان از شاهراه سختى‏ها، بلایا، فقر، نعمت و محیط فاسد مى‏گذرد حال آن
عدالت در عصر ظهور چگونه و با چه ابعادى محقق مى‏شود و چرا عدالت موعود در زمان امام مهدى(عج)،
آیا درست است که با ظهور امام زمان(عج)، دین جدیدى آورده مى‏شود؟!
آیا وقتى که امام زمان ظهور مى‏کنند، تمام مردم مسلمان مى‏شوند یا این که کافر و پیرو
چگونه امام مهدى بر دولت‏ها پیروز مى‏شود و این تعداد جمعیت جهان تسلیم او مى‏شوند؟
سؤال من راجع به ملاقات‏هایى است که عده‏اى از خاصّان توفیق آن را یافته و به محضر امام
How do you compile static pthread-win32 lib for x64?
What is the simplest way to convert char[] to/from tchar[] in C/C++(ms)?
const int vs. int const as function parameter in C++ and C
Why use pointers? [closed]
Why is fread reaching the EOF early?
On Win32 how do you move a thread to another CPU core?
printf + uint_64 on Solaris 9?
What C/C++ functions are most often used incorrectly and can lead to buffer overflows?
Making a Nonblocking socket for WinSocks and *nix
State of “memset” functionality in C++ with modern compilers
*