آیا بوییدن گلهای معطر و عطرها و ادکلون ها روزه را باطل می کند .


آیا بوییدن گلهای معطر و عطرها و ادکلون ها روزه را باطل می کند .
    آیا بوییدن گلهای معطر و عطرها و ادکلون ها روزه را باطل می کند .

پاسخ :


آیا بوسیدن دست حضرت فاطمه (سلام الله علیها) توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

1:نظر مراجع و علمای محترم درباره اجرای حدود در عصر غیبت چیست؟ آیا در مسائل کلامی و اصولیاگر کسی که روزه دارد یک ساعت مانده به اذان مغرب به فکر کسی بیفتد که جنب شود چه حکمی دارد؟
همه: هستعمال عطر براى روزه‏دار مستحب هست؛ ولى بو کردن گیاهان معطّر مکروه هست.همان، ج 2، الفصل الخامس؛ اللمعه الدمشقیه، ج 2، ص 133.

اگر در ماه رمضان بدون آگاهی از جهت قبله نماز را پشت به قبله بخوانیم تکلیف چیست؟


برگرفته از پرسمان


اگر امکان دارد در مورد انجمن حجتیه توضیح دهید و بگوید که چه عقایدی دارند؟ و آیا این
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:13 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews

من در جایی خواندم که انسان ممکن است با گفتن یک حرف کافر و مرتد شود. آیا این جمله درست
اگر خداوند از آن زمان که متولد می شویم تا آن زمان که می میریم می داند که ما چه کارهایی
در واقعه غدیر خم با اعلام اینکه حضرت علی(ع) ولی مسلمانان معرفی شدند اهل سنت عقیده دارند
آیا مهاجرت برای تحصیل فرزندان و رفع مشکلات مالی از یک کشور مسلمان که در ان مورد ظلم
شوهرم حدود 35 سال دارد. مرد بسیار خوبی است ولی هر کاری میکنم نماز نمیخواند. نه که اعتقاد
انسانی که در کما است روح او کجا می رود؟
آیا خانم ها موقع نماز خواندن باید چادر داشته باشند یا اینکه با مانتو و با حجاب بدون
آیهالله بروجردی که درحرم حضرت معصومه(س) میباشند؛ چه مقامی دارند؟ اگرامکان دارد در مورد
آیا حضرت ام کلثوم (دختر امام علی) همسر یکی از خلفای راشدین بود؟ اگر پاسخ مثبت است لطفا
How do you compile static pthread-win32 lib for x64?
What is the simplest way to convert char[] to/from tchar[] in C/C++(ms)?
const int vs. int const as function parameter in C++ and C
Why use pointers? [closed]
Why is fread reaching the EOF early?
On Win32 how do you move a thread to another CPU core?
printf + uint_64 on Solaris 9?
What C/C++ functions are most often used incorrectly and can lead to buffer overflows?
Making a Nonblocking socket for WinSocks and *nix
State of “memset” functionality in C++ with modern compilers
*