آیا با غسل جمعه و حیض می توان نماز واجب را خواند یا نه؟ با کدام غسل ها میتوان نماز واجب


آیا با غسل جمعه و حیض می توان نماز واجب را خواند یا نه؟ با کدام غسل ها میتوان نماز واجب
    آیا با غسل جمعه و حیض می توان نماز واجب را خواند یا نه؟ با کدام غسل ها میتوان نماز واجب را بدون وضو خواند؟

پاسخ :


توضیحى درباره اختلالات روانى بدهید و بیان کنید چگونه مى‏توان فهمید فردى دچار اختلال

1:ویژگى‏هاى یک فرد سالم و بهنجار چیست؟

با چه غسل‏هایى مى‏توان نماز خواند؟

چرا برخى دچار اختلال روانى مى‏شوند؟


انواع بیمارى‏هاى روانى و دسته‏بندى آنها را مختصراً توضیح دهید.
آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى و صافى: تنها با غسل ت مى‏توان نماز خواند؛ ولى با غسل هاى دیگر باید وضو هم گرفت.توضیح‏المسائل مراجع، 391 و 646.


لطفاً اضطراب را تعریف و فرق آن را با ترس بیان کنید.
آیت‏الله مکارم: با همه غسل‏هاى واجب و مستحب، مى‏توان نماز خواند و گرفتن وضو واجب نیست.


براى رسیدن به تعادل روحى و از بین بردن اضطراب و تشویش درونى، از کجا باید شروع کرد ؛ آیا
اما احتیاط مستحب اون هست که در غیر غسل ت ، وضو هم بگیرد.همان، م 391 و 646.


چه کنم تا همیشه آرامش خاطر داشته باشم؟
آیت‏الله فاضل: با همه غسل‏هاى واجب - غیر از غسل هستحاضه متوسطه - مى‏توان نماز خواند؛ اگر چه احتیاط مستحب اون هست که وضو هم بگیرد.همان، م 391 و 646.


من خیلى درس مى‏خوانم، حتّى بعضى مواقع صفحه‏هاى دفترم نیز هنگام امتحان یادم مى‏آید؛
آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: با همه غسل‏هاى واجب و مستحب - غیر از غسل هستحاضه متوسطه - مى‏توان نماز خواند؛ اگر چه احتیاط مستحب اون هست که وضو هم بگیرد.همان، م 391 و 646؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 397 و آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 392 و 647.


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:15 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews