اگر بعد از خواب، دیدیم مایعی از بدنمان خارج شده و بین ادرار و منی بودن این مایع شک داشته


اگر بعد از خواب، دیدیم مایعی از بدنمان خارج شده و بین ادرار و منی بودن این مایع شک داشته
    اگر بعد از خواب، دیدیم مایعی از بدنمان خارج شده و بین ادرار و منی بودن این مایع شک داشته باشیم، آیا باید غسل جنابت کنیم؟

پاسخ :


برای انجام غسل در مورد رسیدن آب به تمامی موهای بدن(کوتاه و بلند) دچار وسواس می شوم به

1:آیا تعریف شرعی منی با پزشکی یکسان است؟چه موقعی است که باید غسل حیض و یا جنابت را باید بعد از داخل شدن وقت نماز انجام داد؟
اگر سپس بیدار شدن از خواب، نشانه های منی یافت شود غسل واجب می شود در غیر این صورت غسل ندارد و اگر شک در نشانه ها پیدا شود باز غسل واجب نیست.

منظور از صراط مستقیم در سوره حمد چیست؟
نشانه های منی در مرد عبارت هست از:

مصداق مغضوبین و ضالین در سوره حمد چه کسانی است؟
همه مراجع (به جز آیات عظام بهجت، صافى و مکارم): خروج منى در مرد داراى سه نشانه هست: 1.


آیا می توان قضای نماز صبح را آرام خواند؟
همراه با شهوت باشد.


در مورد ماجرای شکستن پهلوی حضرت فاطمه زهرا(س) توضیح بدهید؟
2.


اگر یک فرد ( دختر مجرد) هم جنابت باشد (من بر اثر نگاه به مناظر شهوت انگیز دچار جنابت می
با جستن بیرون آید.

3.

بدن سست شود.

اگر هیچ یک از نشانه‏هاى سه گانه و یا یکى از اونها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى یقین کند که منى هست.توضیح‏المسائل مراجع، م 346؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 352؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 347؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 180.
آیات عظام بهجت و مکارم: خروج منى در مرد داراى دو نشانه هست:
1.

همراه با شهوت باشد.

2.

با جستن بیرون آید.

اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکى از اون دو را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى یقین کند که منى هست.آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 346 و آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، غسل اله.
آیت‏الله صافى: اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، اون رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى اطمینان پیدا کند که منى هست.توضیح المسائل، م 1352.


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:16 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 1066 reviews