سوال این دفعه در مورد غسل در دوران پریود است آیا زمانی که پریود هستیم میتوانیم غسلهای


سوال این دفعه در مورد غسل در دوران پریود است آیا زمانی که پریود هستیم میتوانیم غسلهای
    سوال این دفعه در مورد غسل در دوران پریود است آیا زمانی که پریود هستیم میتوانیم غسلهای دیگر مثل جنابت یا غیره انجام دهیم؟

پاسخ :


آیا به سکه بهار آزادى، خمس تعلق مى‏گیرد؟

1:خمس را باید به چه کسى پرداخت کرد؟

لازم نیست غسل ت را در حال حیض اجرا کند ولی اگر انجام داد نظر مراجع تقلید به شرح ذیل هست

آیا مى‏توان خمس را در امور فرهنگى و احداث اماکن علمى و دانشگاهى، مصرف کرد؟
همه مراجع (به جز امام خمینى و آیت الله خامنه‏اى): آرى، غسل ت در حال حیض، صحیح هست و از ت پاک مى‏شود.آیت الله مکارم، هستفتاءات، ج 1، س 87؛ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج‏1، س 163 و آیت الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج 1، م 233، احکام الحائض.
امام خمینى و آیت الله خامنه‏اى: بنابر احتیاط واجب غسل ت در حال حیض صحیح نیست.آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 175 و امام خمینى، تعلیقات على العروه، ج 1، م 43، احکام الحائض.

برگرفته از پرسمان


آیا به سیدى که بیش از مخارج سالش داشته باشد، مى‏توان خمس داد؟
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 08:29 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews

آیا مى‏توان به زن سیده‏اى که فقیر است و شوهرش قادر به اداره زندگى او نیست، سهم سادات
آیا در پرداخت خمس لازم است به مستحق گفته شود که این پول خمس است؟
از کسى طلبکار هستم ؛ آیا جایز است طلب خود را بابت خمس حساب کنم؟
کسى که درآمد او کمتر از مخارجش باشد و در عین حال سر سال مقدارى پول، خوراکى و... زیاد مى‏آورد،
آیا پرداخت خمس به صورت اقساط جایز است؟
راه محاسبه خمس را ذکر کنید.
اگر مال مخمس با مال غیر مخمس، در یک حساب بانکى جمع شود ؛ آیا مى‏توانیم براى مخارج زندگى
آیا شخص قبل از رسیدن سال، مى‏تواند اموال خود را به قصد فرار از خمس به همسرش ببخشد تا
آیا به پولى که خمس تعلق گرفته، جایز است به مقدار خمس جدا کرد و در بقیه آن تصرف نمود؟
رفت و آمد با خانواده‏اى که خمس پرداخت نمى‏کنند، چه حکمى دارد؟
How do you compile static pthread-win32 lib for x64?
What is the simplest way to convert char[] to/from tchar[] in C/C++(ms)?
const int vs. int const as function parameter in C++ and C
Why use pointers? [closed]
Why is fread reaching the EOF early?
On Win32 how do you move a thread to another CPU core?
printf + uint_64 on Solaris 9?
What C/C++ functions are most often used incorrectly and can lead to buffer overflows?
Making a Nonblocking socket for WinSocks and *nix
State of “memset” functionality in C++ with modern compilers
*