چشم من ضعیف است و مى‏ترسم روزه برایم ضرر داشته باشد، تکلیف من چیست؟


چشم من ضعیف است و مى‏ترسم روزه برایم ضرر داشته باشد، تکلیف من چیست؟
    چشم من ضعیف است و مى‏ترسم روزه برایم ضرر داشته باشد، تکلیف من چیست؟

پاسخ :


به جهیزیه دختری که پدرش خمس نمی دهد، خمس تعلق می گیرد یا نه؟

1:جدیدا از بچه های دانشجو شنیده می شود که می پرسند: چرا ایران می باید 3 ارتش داشته باشد؟

همه مراجع: اگر خوف ضرر عقلایى باشد، روزه بر شما واجب نیست و اگر تا ماه رمضان سال بعد بیمارى ادامه یافت، قضا هم واجب نیست.


اگر در میان نماز جما عت یا فرادی شک کنیم که نیت کردیم یا نه و بدانیم که کدام نماز را می
تنها براى هر روز 750 گرم گندم، جو و یا آرد و ...


سجده سحو را به طور کامل توضیح دهید.
را به عنوان کفّاره به فقیر بدهید.


نماز احتیاط را کامل توضیح دهید.
توضیح‏المسائل مراجع، م 1703 و 1744.

به نظر می رسه حضرت عیسی(ع) بیشتر از حضرت محمد(ص) مورد توجه بوده، لطفا توضیحی در این باره
تبصره.


آیا این گفته درست است که در کتب روایی اصلی شیعه(کتب اربعه کافی و ... ) حدیث در مورد امام
ملاک ضرر، تشخیص خود شخص هست ؛ یعنى، همین اندازه که ترس شما نسبت به ضرر، عقلایى باشد، کافى هست.


آیا دختر بودن محدودیت است یا امتیاز؟
احتمال ضرر گاهى از قول متخصص و وقتى از تجربه مریض‏هاى مشابه و گاهى از تجربه خود انسان، به دست مى‏آید.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 08:54 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews