آمار عددی بهائیان، مسیحییان، یهودیان و اهل سنت در ایران و اینکه آیا یک بهائی از دید


آمار عددی بهائیان، مسیحییان، یهودیان و اهل سنت در ایران و اینکه آیا یک بهائی از دید
    آمار عددی بهائیان، مسیحییان، یهودیان و اهل سنت در ایران و اینکه آیا یک بهائی از دید اسلام، حقوقی مثل ادامه تحصیل در ایران را دارد؟

پاسخ :


داخل کعبه به کدام سمت نماز می خوانند؟

1:مقام معظم رهبری چه خصوصیتی داشتند که رهبر حکومت اسلامی ایران شدند آیا من هم که سید نیستم

بر پايه سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 کل جمعیت ایران 70495782

یعنی چه که هر که به زیارت حضرت معصومه(س) برود، بهشت بر او واجب است؟
که از این تعداد ، 70097741 مسلمان ، 19823 زرتشتی ، 109415 مسیحی ، 9252 کلیمی ، 54234 سایر ادیان و 205317 نفر اظهار نشده ، می باشد .


لطفا در مورد نشانه هاى عقل و اینکه یک انسان عاقل و عکس او کم عقل چه خصوصیات رفتارى دارند؟
به دلیل فقدان آمار رسمی بهائیان در ایران عدد دقیقی در دست نیست .


آب وضو باید سرد باشد یا گرم یا فرقى نمی کند؟
سران بهاییت در دستوری تشکیلاتی خواسته‌اند تا آمار بهاییان حاضر در کشور بزرگ نمایی شده و تعداد را از اون چه که هست بیشتر نشان دهند.


اراده ضعیف در ترک گناه رو چه جوری می شه تغییر داد؟


آیا به واقع رودخانه فرات یا دجله مهریه حضرت زهرا(س) بوده و آیا می توان رودخانه ای را
بر پايه نتایج حاصل از سر شماری عمومی، تعداد بهایی‌ها در ایران در سال 1375، کمتر از 25صدم % جمعیت کل کشور بوده هست.


من سه ساله که روزه ماه رمضان را به علت مریضی خورده ام، چقدر باید کفاره بدهم؟
این آمار در سال 1385به 37صدم % افزایش یافته، اما به میزانی که بهاییان به اون اعتقاد دارند، نرسیده هست.
بر پايه مقایسه آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران، طی سال‌های قبل از 75 کمتر از 40 هزار نفر بهایی در ایران حضور داشتند، اما بیت العدل مرکز بهایی واقع در رژیم صهیونیستی این آمار را 300 هزار نفر فراخوان نموده هست.

اگر سهم بهائی ها از ستون «سایر و اظهار نشده»، پانزده در صد هم باشد، شاید بتوان فرمود آمار بهائیان ایران در سال 1375 و 1385 حدود 25 تا 40 هزار نفر تخمین زده می شود .

( ر.

ک : پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران )
نحوه تعامل جمهوری اسلامی با بهائیان :
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دردی ماه سال 1357، یعنی وقتی که دیگر تقریبا پیروزی ملت بر دولت شاه قطعی شده بود، دکتر« کوکلر رفت» اسناد دانشگاه روتگرز آمریکا با امام خمینی(ره) مصاحبه ای در مورد بهائیان انجام داده هست.

در این مصاحبه او سوال می کند: «آیا برای بهائی ها در حکومت آینده، آزادی های سیاسی و مذهبی وجود دارد؟» حضرت امام در جواب می فرمایند:« آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد.» او در سؤالی دیــگر می پرسد: «آیا آزادی هایی برای مراسم مذهبی اونها داده خواهد شد؟ » در جواب امام می فرمایند: «خیر» بر پايه نظر حضرت امام (ره) بهائیان به عنوان یک حزب و نه یک مذهب وظیفه جاسوسی برای اسرائیل را به عهده داشتند.

طبیعتاً هیچ کشوری حاضر نخواهد شد جاسوس کشور دیگری را در کشورش آزاد بگذارد تا هر کاری خواست اجرا کند.

با توجه به این کلیت به بررسی موضع گیری جمهوری اسلامی ایران در مقابل بهائیان می پردازیم.
پس از انقلاب به دلیل محرز شدن جاسوسی عده ای از سران تشکیلات در شهرهای مختلف کشور و نیز کمک به تثبیت نظام شاهنشاهی و نیز حیف و میل اموال مسلمین و سرازیر کردن بیت المال به جیب صهیونیست ها، تعدادی از اونان دستگیر و پس از محاکمه توسط دادگاههای انقلاب اسلامی به حبسهای متفاوت و مجازات محکوم شدند.

در مقابل این احکام، دولت آمریکا که در حقیقت حامی اصلی اونان به حساب می آمد، عکس العمل نشان داد و رئیس جمهور وقت آمریکا به این احکام اعتراض نمود.

در جواب اون حضرت امام (ره) سخنانی ایراد نمودند که به علت اهمیت اون در این مورد در زیر می آید:
«ومن امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی این ملتی که امروز قیام کرده هست، نهضت کرده هست و برای او قیام کرده هست و برای او نهضت کرده هست، شرمفسدین و جبارین را از سرش کوتاه کند تا برسد به مسائلی که باید برسد.لکن تا این قدرتهای بزرگ به اریکه قدرت خودشان نشسته اند، این امری هست که یک قدری به نظر مشکل می آید.

نمی دانم که در بعضی از رادیوها که پخش کردند، صحبت رئیس جمهور آمریکا را ملاحظه کردید که ایشان از همه دنیا هستمداد کردند برای این که این بهائی هایی که در ایران هستند و مظلومند و جاسوس هم نیستند و بجز مراسم مذهبی به کار دیگر اشتغال ندارند و ایران برای همین که اینها مراسم مذهبی شان را به جا می آورند 22 نفرشان را محکوم به قتل کرده اند؛ ‌ایشان از همه دنیا هستمداد کرده که اینها که جاسوس نیستند،‌ اینها یک امتی هستند دخالت در هیچ کاری ندارند و روی انسان دوستی ایشان این مسائل را می گویند .
اگر ایشان این مسائل را نمی فرمود، خوب گاهی اذهان ساده احتمال می دادند که خوب اینها هم یک امتی هستند که ولو اعتقادشان فاسد هست لکن مشغول کار خودشان هستند و مشغول عباداتی که به نظر خودشان عبادت هست مثلاً‌ هستند و حال اون که در اون نظر هم نبودند.

لکن سپس این که آقای ریگان فرموده اند شهادت دادند به این که جز مراسم مذهبی چیز دیگری ندارند باز هم می توانیم باور کنیم؟ از اون طرف وقتی که حزب توده را می گیرند، شوروی صدایش بلند می شود که یک عده امت بیگناهی که با جمهوری اسلامی هم موافق بودند، پشتیبان بودند، جمهوری اسلامی را هم اینها مثل دیگران همراهی کردند و حالا هم همین طور هستند، دولت ایران بیخودی آمده هست اینها را گرفته و حبس کرده.

از اون طرف هم آقای ریگان می گوید که این بهائی ها بیچاره ها امت آرام ساکتی مشغول عبادت هستند ، جهات مذهبی خودشان را به جا می آورند و ایران برای خاطر همین که اینها اعتقادشان مخالف با اعتقاد اونهاست گرفتند.

اگر اینها جاسوس نیستند شما صدایتان در نمی آمد.

شما برای خاطر این که اینها دسته ای هستند که به نفع شما هستند.

والا شما را می شناسیم ، آمریکا را می شناسیم که انساندوستی اش گل نکرده هست که حالا برای خاطر 22 نفر بهائی که در ایران به قول ایشان گرفتار شدند، برای انساندوستی یک وقت همچو صدا کرده و فریاد کرده و به همه عالم متشبث شده هست که به فریاد اینها برسید.
امت شما را می شناسند شمایی که عراق را وارد کردی که هر روز به سر این کشور ما اون می آورد که مغول نیاورد و به سر کشور خودشان هم همین طور.

عراق که یک دسته از علمای بزرگ اونجا را مثل آقای آیت الله سید یوسف که من او را می شناسم که چه مرد سالم صحیحی هست، برای خاطر (به نظر می آید) انتقام از مرحوم آیت الله حکیم، ایشان را با عده کثیری از بچه ها و بزرگهای فامیل را گرفته هست.

شما اگر چنانچه انسان دوست بودید، یک کلمه خوب بود بگویید، اشارتاً بگویید که خوب چرا این کار را می کنید؟ یک کلمه در رسانه های گروهی شما اشکال نمايند به این که این کارها در عراق و ایران چی هست که شما می کنید.

شما دیدید که اینها چه کردند و رسیدید به این که پرونده های اونها را مطالعه کردید و می گوییـد؟ یــا غیـــب می دانید؟ اگر دلیل ما نداشتیم با این که جاسوس آمریکا هستند جز طرفداری شوروی از اونها، کافی بود.

لکن ما به شما بگوییم نه حزب توده را به واسطه حزب توده بودنش و نه بهائی را به واسطه بهائی بودنش این محاکم ما محاکمه کردند و حکم به حبس دادند.

اینها مسائل دارند.

حزب توده را خودشان امدند همه حرفهایشان را زدند و سابقه دارند.

اینها بهائی ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند.

یک حزبی که در سابق انگلستان پشتیبانی اونها را می کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می کند.

اینها هم جاسوسند مثل اونها.

اگر جاسوس نباشند خوب بسیاری از امت دیگر هم هستند که اینها انحرافات عقیدتی دارند، کمونیست هستند، چیزهای دیگرهستند.

لکن امت و محاکم ما به واسطه کمونیست بودن اونها یا انحراف عقیده داشتن اونها را نگرفتند و حبس بنمايند.

حزب توده هم مادامی که توطئه نکرده بود که اشتغال به توطئه اش زیاده نشده (البته تحت نظر بودند اینها که اینها چه می نمايند چه سابقه داشتند اینها) ولی مادامی که نزدیک شد این توطئه شان به خیال خودشان، به خیال فاسد خودشان به ثمر برسد، اون وقت بود که پاسدارهای عزیز ما اونها را گرفتند و انشاءالله به موقع خودش به جزای خودشان هم می رسند.
مسأله این هست که طرفدار اینها شما آقای ریگان هستید و طرفدار اونها آقای فرض کنید شوروی هست و این دلیل هست که اینها یک وضع خاصی دارند که اونها نفع به اینها می رسانند و اینها نفع می رسانند.

نفع رساندن اینها غیر از این می تواند باشد که اخبار ما را به اونها بدهند جاسوسی بنمايند بین ملت ایران و دولت ایران با اونها این گرفتاری هایی هست که کشور ما امروز دارد با این ابرقدرت ها و این منحرفین.
قبل از انقلاب، تلقی امت مسلمان ایران از بهائیان تلقی یک فرقه ضاله ضد اسلام و ضد ملیت بود، این طرز تلقی سپس انقلاب نیز نه تنها تغییر نکرد، بلکه شدت یافت، زیرا سوابق وابستگی برخی از سران اونان به بیگانگان محرز و دشمنی اونان با دین و دولت ایران در افکار عمومی مسلمانان غیر قابل انکار بود.

این برداشت سپس انقلاب وقتی دولت به دست ملت سپرده شد به دولت تازه تأسیس نیز سرایت نمود و از طریق اون رسمیتی قاطع تر از گذشته یافت، به طوری که جمهوری اسلامی برای اونان هیچ گونه رسمیتی قائل نشد.»
در قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران اقلیتهای دینی شناخته شده عبارتند از :
یهودی، مسیحی و زرتشتی .

هر دین و مسلکی غیر از اینها طبق قانون پايه ی هیچ گونه رسمیتی ندارد.

بنابراین بهائیت به عنوان یک فرقه مذهبی، دارای هیچ گونه رسمیتی در ایران نیست.

با توجه به سوابق این فرقه به عنوان یک حزب سیاسی طرفدار بیگانگان و مقابله اون با اقتدار ملت و روحانیت و مخالفت علنی با دین رسمی ملت ایران.

بهائیان از وجهه بسیار پایینی در افکار عمومی ملت ایران و در دیدگاه دولت مردان برخوردارند.

این عدم پذیرش حتی در دوران پهلوی که دولت به اونان میدان بسیار وسیعی برای فعالیت داده بود نیز با توجه به فشار افکار عمومی وجود داشت و چنان که بیان شد در اون دوران هم به عنوان یک دین رسمی شناخته نشد.

حتی به طور رسمی اجازه هستخدام در ادارات دولتی هم به اونان ندادند.
با توجه به این زمینه دو عکس العمل از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل اونان به چشم می خورد.

در ابتدا همان طور که فرموده شد بهائیت هیچ وقت به رسمیت شناخته نشد.

اما در مورد عکس العمل دوم باید فرمود که نظام نمی توانست مثل وقتهای گذشته با بذل و بخشش به اونها پست و مقام بدهد واز سویی نیز نمی توانست اونها را کاملاً‌ نادیده بگیرد.

لذا با توجه به جو حاکم و این که حکومت اسلامی اصولاً وظیفه خود را در قبال همه شهروندان و مسائل اونان یکسان می دید، نمی توانست اونان را از حق زندگی محروم نماید.

بنابراین با توجه به قابل توجه بودن تعداد اونان و این که بهائیان را اصالتاً‌ و از ریشه به عنوان فرقه ضاله محسوب می نمود و سابقه جاسوسی برای اسرائیل را در اونان مشاهده کرده بود، اونان را از برخی امکانات اجتماعی و نه فردی محروم کرد.
مشاغل حساس و غیر حساس دولتی و بعضاً‌ غیردولتی، که در رژیم پهلوی به فراوانی در اختیار اونان برنامه داده شده بود از اونان باز پس گرفته شد، ازکلیه مراکز نظامی،‌فرهنگی و هنری اخراج شدند، از ورود افراد وابسته به این فرقه به مراکز آموزشی عالی جلوگیری شد و اونان که در این مراکز بودند اخراج شدند، چرا که تجربه گذشته نشان داده بود که وقتی اونان در محیطهای آموزشی و فرهنگی برنامه می گیرند و یا پستی اشغال می نمايند به علت وابستگی به تشکیلات بهائی از اون در جهت تبلیغ بهائیت، اطلاع رسانی و ایجاد تسهیلات برای دیگر بهائیان هستفاده می نمايند.

از لحاظ اخلاقی هم اختلاف زیادی بین موازین اخلاقی اونان و مسلمانان وجود دارد و این خود می تواند یکی دیگر از شرایط طرد اونان از مؤسسات عمومی و دولتی باشد.

از اشتغال اونان به تعدادی شغل آزاد مشخص هم که با طهارت و نجاست ارتباط داشتند و با شرع مقدس اسلام مغایرت بودند، جلوگیری شد.
بنابر ادعای محافل بهائیت خارج از کشور در رسانه های بیگانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای محدود کردن فعالیتهای فرهنگی بهائیان مصوباتی به تصویب رسانده که در این سند ادعا شده جمهوری اسلامی طرحی را برای محدود کردن بهائیت تدوین نموده هست که از مواد اون عبارتنداز: این که اونان بدون جهت از مملکت اخراج نمی شوند و بی دلیل دستگیر، زندانی و مجازات نمی شوند، اما برخورد نظام با اونان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه اونان مسدود شود.

از لحاظ فرهنگی در این مصوبه آمده هست که: بهائیان چنانچه اظهار نکردند بهائی اند، درمدارس ثبت نام شوند و حتی المقدر در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند ثبت نام شوند… «در رابطه با جایگاه اجتماعی و حقوقی بهاییان موارد زیر در مورد اونها تصویب شد: در اختیار گذاردن وسایل معاش در حد متعارف که در اختیار همه آحاد ملت برنامه داده می شود، امکانات زندگی معمول و حقوقی عمومی مانند سایر شهروندان ایرانی از قبیل دفترچه بسیج، گذرنامه، ‌جوازدفن، اجازه کار و امثال اونها تا جایی که تشویق به بهائیت نشوند، در صورت ابراز بهائی بودن اجازه هستخدام ندارند، پستهای مؤثر ( مانند معلمی و ..

.) به اونان داده نشود.
در پایان جهت تکمیل و جمع بندی مطالب فوق توجه به نکات ذیل حائز اهمیت هست: یکم - برپايه آموزه های دین مبین اسلام و اصول قانون پايه ی، فرقه بهائیت ضاله شناخته شده و رسمیت ندارد از این رو در انجام امور مربوط به مذهب و مرام خویش و یا تبلیغ عقاید و اعتقادات خود آزادی ندارد و بسیاری از حقوق و امتیازاتی که در مورد سایر ادیان رسمی وجود دارد در مورد این فرقه وجود ندارد؛ به عنوان نمونه نمی توانند دفاتر ازدواج و طلاق برپايه تعالیم خودشان داشته باشند یا قواعد ارثی را غیر از قواعد رسمی کشور اجرا نمايند یا مدارس بهایی تأسیس نمایند و همچنین برپايه ماده 14 قانون هستخدام کشوری، از هستخدام افراد این فرقه و امثال اون در دستگاه های دولتی جلوگیری می شود.

حال اون که در این قبیل امور و احوال شخصیه و در تعلمیات دینی، ادیان رسمی آزاد هستند (حقوق پايه ی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، نشر دادگستر، 1378، صص 193 - 183).

دوم - برپايه اصول اسلامی، انسانی و قانون پايه ی، افراد این قبیل فرقه ها، علی رغم فساد عقیده و رسمیت نداشتن از یکسری حقوق مانند حق حیات، تأمین امنیت، شغل، مسکن، آموزش و پرورش رایگان، تأمین اجتماعی، دادخواهی، حق انتخاب وکیل و نظایر اون، برخوردارند (همان).

و تا وقتی که مرتکب جرایم قانونی و اخلال در نظم و امنیت جامعه نشده اند و یا دست به توطئه چینی بر علیه مذهب و نظام اسلامی نشده اند، از حقوق فوق برخوردار می باشند.

سوم - در مواردی که اعضای این فرقه اقدامات غیر قانونی بر علیه نظام و جامعه اسلامی مرتکب شوند، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و محاکم قضایی رسیدگی و با متخلفان برخورد می نمایند.

چهارم - اصل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و ثبات و تداوم اون بزرگترین ضربه به این فرقه ضاله و مدافعان داخلی و خارجی اون بود و توانست جامعه مسلمان ایران را از عقاید انحرافی و گمراه نماينده و نقشه های شوم این فرقه وحامیان خارجی اون رهایی بخشیده و اقدامات فکری و فرهنگی بسیار ارزشمندی در جهت مقابله با اون به شیعیان و جهان اسلام عرضه نماید.

براى آگاهى بیشتر ر.ک:
1- بهائیت در ایران , دکتر سید سعید زاهد زاهدانی , انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی .
شخصیت و اندیشه‏هاى کاشف الغطاء (الایات البینات) آیت الله العظمى جعفر کاشف الغطاء، دکتر احمد بهشتى، نشر اندیشه‏هاى اسلامى.
2- بهائیت چگونه پدید آمد، نورالدین چهاردهى، انتشارات فتحى.
3- ارمغان هستعمار، محمد محمدى اشتهاردى، انتشارات نسل جوان.
4- جستارهایی از تاریخ بهائی گری در ایران , عبدالله شهبازی.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:41 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews