آیا می توان آلت جنسی زن یا مرد را لیسید یا مکید؟


آیا می توان آلت جنسی زن یا مرد را لیسید یا مکید؟
    آیا می توان آلت جنسی زن یا مرد را لیسید یا مکید؟

پاسخ :


« در قرآن وقتی جریان آفرینش آدم رو میگه بیان می کنه انسان رو خلیفه روی زمین قرار دادیم،

1:چه فرقه هایی ریختن و خوردن خون مسلمانان به خصوص شیعیان را حلال می دانند و چرا؟

زن و شوهر هرگونه لذتی می توانند از هم ببرند، اما در مورد لیس زدن یا مکیدن عورت، اگر چه شرعا حرام نیست، ولی منی نجس و خوردن اون حرام هست اما ممکن هست برای حفظ شان و شخصیت یک انسان مسلمان و مومن مناسب نباشد.


چرا خداوند به پیامبرش فرمان داد تا خانه کعبه را برای عبادت انسانها بسازد؟ آیا این درست
علاوه بر این که خلاف اصول بهداشتی، نیز هست، لذا با توجه به این که معمولا محل عورتین مخصوصاً انتهای روده بزرگ مرکز انواع میکروب های خطرناک هست سعی کنید در روابط زناشویی مسائل بهداشتی را رعایت نمایید که خدای ناکرده دچار مشکلات بعدی نشوید.


با استناد به آیات قرآن، فضل الهی چیست؟ شرایط بهرمند شدن از فضل الهی چیست؟
البته باید دانست که منی نجس و خوردن اون حرام هست.

منظور از ذوالشهادتین در خطبه182چیست؟ اهل سنت آن را خلفا می دانند؟
در این مورد می توانید کتاب ازدواج مکتب انسان ساز به قلم شهید دکتر پاک نژاد و بهداشت ازدواج دکتر صانعی را مطالعه فرمایید.

برگرفته از پرسمان


بنده دانشجویی هستم که با توجه به سخنان آقای قرائتی خواستار درس خواندن در حوزه به صورت
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:45 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews

مگر زمان ظهر و عصر اختلاف ندارند چرا نمازها را با هم می خوانیم، چرا 8رکعت را به نیت ظهر
یکی از علمای اهل تسنن در جایی اعلام کرد که عده زیادی از علمای اهل شیعه بیان کرده اند
چرا حضرت علی خصوصیات خوب خود را در خود پرورش داده و به کمال انسانی رسیده؟ یا چرا حضرت
من یک تقویم خریداری کردم که توی تقویم پر از اسامی ائمه اطهار(ع) و پیامبر اکرم(ص) هست،
آیا مصرف بیش از اندازه شاهی یا ترتیزک که یکی از انواع سبزیجات است، کراهت دارد؟ آیا از
می خواستم درباره خانم شیرین عبادی بدانم؟
اردشیر بابکان که بود؟
مدیریت در خانواده با زن است یا مرد؟
How do you compile static pthread-win32 lib for x64?
What is the simplest way to convert char[] to/from tchar[] in C/C++(ms)?
const int vs. int const as function parameter in C++ and C
Why use pointers? [closed]
Why is fread reaching the EOF early?
On Win32 how do you move a thread to another CPU core?
printf + uint_64 on Solaris 9?
What C/C++ functions are most often used incorrectly and can lead to buffer overflows?
Making a Nonblocking socket for WinSocks and *nix
State of “memset” functionality in C++ with modern compilers
*