آیه الکرسی علی التنزیل چیست؟


آیه الکرسی علی التنزیل چیست؟
    آیه الکرسی علی التنزیل چیست؟

پاسخ :


نص صریح قرآن می فرماید: « لااکراه فی الدین» پس چطور برای مسلمان و مسلمانزاده ای که از

1:چگونه می توان به خدا نزدیک و نزدیکتر شد؟ به غیر از نماز، دعا و قرآن خواندن؟ خیلی وقتها

در ((مفاتیح الجنان))در حاشیه باقیات الصالحات ، در حاشیه

می خواستم بپرسم محصول پسته زکات دارد یا نه؟
((اعمال روز جمعه)) ، ص 36 ، انتشارات اسوه ، چ دوم آمده هست :

با چه واسطه ای انسان می تواند با خدا ارتباط برقرار کند؟


معنای دقیق عرفان چیست؟( قابل فهم برای جوان امروز)
علامه مجلسی فرموده که به روایت علی بن ابراهیم کلینی،آیه الکرسی علی التنزیل چنین هست:

آیا نمازگزار می تواند در یک نماز در دو رکعت اول یک سوره را تکراری بخواند غیر از سوره


رقص پدر جلوی بچه هاش و زنش اشکال دارد یا نه؟ تمام مراجع لطفا.
الله لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنه ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الأرض وما بینهما وما تحت الثری عالم الغیب والشهاده الرحمن الرحیم من ذا الذی ...


یادگرفتن احکام تا چقدر ‎واجب، لازم، مستحب‎ و تا چقدر کنکاش نکردن بهتر است؟
تا هم فیها خالدون الباقیات الصالحات،در حاشیه مفاتیح،ص 36

البته باید فرمود که اگر روایتی دلالت بر تحریف قراون بکند حتی اگر سندش صحیح باشد ما اون روایت را مخالف نص صریح قراون دانسته باطل می دانیم .در هر صورت آیه الکرسی را همانطور که در متن قراون کریم آمده باید خواند که برای مطالعهاون فضیلت های بسیاری نقل شده هست و با وجود آیه الکرسی معروفی که در قراون وحود دارد و در اون شک و شبهه ای وجود ندارد با این فضیلت و آثار مبارک، دیگر نیازی به آیه الکرسی علی التنزیل نیست .

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:54 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews