به دختری علاقه مند شده ام از فامیل دورم، دختر بسیار زیبا و محجبه ای است. فکر می کنم او


به دختری علاقه مند شده ام از فامیل دورم، دختر بسیار زیبا و محجبه ای است. فکر می کنم او
    به دختری علاقه مند شده ام از فامیل دورم، دختر بسیار زیبا و محجبه ای است. فکر می کنم او هم مرا دوست دارد ولی 2 مشکل هست: اول اینکه پدر او دو زن دارد و از هر کدام چند بچه و آدم فاسدی است و مادرش که فامیل ماست مخالف مراجع و نظام اسلامی است به طوری که بسیار عناد دارد. بی حجاب و فرد بی قیدی است. برعکس دخترشان بسیار محجبه و باتقواست. دوم آنها ساکن کرج و من اهواز چه کنم از نظر شما و شرع به خواستگاری اش بروم و چگونه عمل کنم؟

پاسخ :


نگاه به نامحرم از دیدگاه فقها چه حکمی دارد و چه نوع گناهی است؟

1:نماز خواندن در کارهای انسان تا چه اندازه می تواند تأثیر داشته باشد؟

معیارها و ملاک هایی که در انتخاب همسر باید در نظر گرفته شود و برای یک زندگی سعادتمندانه حتما لازم اند عبارتند از: 1.


آیا قبل از اسلام آیا پیامبری صاحب شریعت و یا غیر آن بوده که از شراب استفاده می کرده؟
تدین و دین دار بودن فرد.


توضیح در مورد هولوکاست می خواستم.
زیرا انسانی که دین ندارد هیچ ندارد انسان بی دین در حقیقت مرده ی متحرک هست و کسی که پای بند به دین (که اصلی ترین مسأله زندگی هست) نباشد هیچ تضمینی وجود ندارد که پای بند به رعایت حقوق همسر و زندگی مشترک باشد.


در امر ازدواج و انتخاب همسر چگونه بر احساسات خود غلبه کنم(که کار بسیار سختی هست) تا انتخابی
انسان دیندار هرگز نمی تواند با همسر بی دین کنار بیاید و با هم زندگی سعادتمندانه ای داشته باشند.


آیا عصمت همه پیامبران و ائمه(ع) در یک درجه است؟ از پیامبران گذشته ترک اولی سراغ داریم
2.


چرا وجود خیر و شر برخی را به دوگانه انگاری در خالق رهنمون کرده است؟
اخلاق نیک داشتن، که منظور داشتن صفات و ایجاد و خوهای پسندیده در نظر عقل و شرع هست .


خیر و شر از دیدگاه متفکران اسلامی وغربی به چه معناست؟
در واقع اخلاق و دین دو ملاک و معیار اصل در ازدواج و انتخاب همسر هست .

اگر بخواهیم نمونه هایی از اخلاق خوب و بد را اشاره کنیم می توان موارد زیر را ذکر کرد.

الف .

خوش زبانی و بدزبانی زبان ترجمان و بیانگر احوال درون هست و زبان دریچه ای هست از محتویات درون فرد, زبان انسان آیینه دل اوست.

ب .

بزرگواری و حسادت ج .

خوش خلقی و کج خلقی د.

حق پذیری و لجاجت 3.

شرافت و اصالت خانوادگی، که منظور نجابت و پاکی خانواده هست زیرا ازدواج دختر و پسر تنها پیوند و ترکیب دو فرد نیست بلکه پیوند دو خانواده هست و نمی توان فرمود من می خواهم با خود این فرد ازدواج کنم و کاری به خانواده و فامیلش ندارم .

زیرا این فرد شاخه ای هست از این خانواده و از ریشه های همان درخت خانواده تغذیه کرده هست و صفات اخلاقی , روحی، عقلی و جسمی اون خانواده را از راه وراثت و محیط و عادات به این فرد منتقل کرده هست .

4.

عقل ; در واقع همان نور افکنی هست که جاده زندگی را روشن می کند و باید زن و شوهر برای اداره ی زندگی و تربیت فرزندان از نیروی عقل و فهم مجهز برخوردار باشند و رشد عقلی کافی پیدا کرده باشند همان طور که ائمه اطهار ما را از ازدواج با افراد احمق و کم عقل نهی فرموده اند.

در رابطه به تناسب و کفویت با همسر فرمودنی هست که کفو هم بودن دو همسر یعنی تناسب، همتایی، هماهنگی، هم شأنی، سنخیت و همطرازی دختر و پسر و از اونجا که ازدواج، نوعی ترکیب بین دو انسان و دو خانواده هست هر قدر بین این دو عنصر هماهنگی، همفکری، تناسب و سنخیت روحی و اخلاقی جسمی بیشتر باشد این ترکیب هستوارتر، مستحکمتر، شیرین تر و جاودانه تر خواهد بود و هر چه هماهنگی و تناسب کمتر باشد زندگی سست تر، کم ثمرتر، و ناپایدارتر خواهد بود.
موضوع همتایی و کفویت را می توان در موارد زیر خرد کنیم:
1.

همتایی دینی و ایمانی: زن متدین و پایبند به قوانین و اصول و فروع اسلام، باید با انسانی مانند خود ازدواج کند البته تناسب صد در صد امکان ندارد اما هر چه به هم نزدیک تر باشند و فاصله کمتر باشد بهتر هست.

انسان مؤمن اگر با همسر بی ایمان ازدواج کند و نتواند او را متدین نماید یا باید همرنگ او شده و بی دین شود و یا در برابر او مقاومت کند و دائما نزاع و زد و خورد داشته باشد که هر دو خسارت بزرگی هست و فرزندانی که محصول چنین زندگی های آشوب زده ای باشند به سعادت نمی رسند.
2.

همتایی و کفویت در مسائل فرهنگی و فکری: تفاهم و توافق فکری و فرهنگی میان دو همسر در زندگی مشترک نقش پايه ی دارد.

برای ایجاد یک زندگی پویا و پر بار باید معماران این کانون بتوانند یکدیگر را درک نموده و مکنونات و محتویات درونی خود را به هم تفهیم نمايند و در بسیاری از موارد تصمیم مشترک و یکسان گرفته و بر مبنای اون عمل نمايند و در فراز و نشیب های زندگی یاور همدیگر باشند و فرزندان خو را بر پايه یک طرح هماهنگ تربیت نمايند.
و از اونجا که یکی از تناسب هایی که باید مورد توجه دختر و پسر برنامه گیرد تناسب فرهنگی هست اگر دختر مورد نظر از شهرستانی هست که با فرهنگ و سطح فرهنگی و اجتماعی شما و خانواده تان هم افق هست و از تناسب کافی برخوردارید مشکلی را ایجاد نخواهد کرد ولی اگر از دو فرهنگ متفاوتی هستید که ممکن هست به تعارض منجر شود و پایه های زندگی مشترکتان را سست می کند، بهتر اون هست که از اون صرف نظر کنید.

این موضوع و تشخیص اون بستگی به اندکی تحقیق و بررسی و اشنایی بیشتر با سطح فرهنگی شهرستان مورد نظر هست و می توان اون را در جلسات فرمودگو و رفت و آمد به اونجا روشن کرد.
3.

همتایی و کفویت اخلاقی: این همتایی از مهمترین موارد کفویت و همتایی بین زن و شوهر هست ممکن هست زن و شوهر از جهت دینی کفو همدیگر باشند ولی از جهت اخلاقی نه.

نظیر جریان ازدواج زید بن حارثه با زینب دختر عمه پیامبر اکرم(ص) که هر دو متدین و با ایان بودند اما از جهت اخلاقی با هم تفاهم نداشتند و علی رغم این که پیامبر اکرم(ص) با اونها بارها صحبت کردند و به تفاهم و سازش سفارش کردند ولی اونها توان تحمل همدیگر را نداشتند.

خلاصه چون اخلاقشان با هم جور در نمی آمد و علی رغم ایمان و تدین شان نتوانستند زندگی مشترکشان را ادامه دهند.

بنابراین نباید پنداشت که تنها متدین بودن زن و شوهر برای زندگی موفق کافی هست بلکه هماهنگی و کفویت در مسائل اخلاقی و تناسب از این نظر مهم هست.
4.

کفویت در تحصیلات: بهتر هست زن و شوهر از نظر معلومات و تحصیلات علمی خیلی با هم فاصله نداشته باشند تا تفاهم بیشتری در زندگی شان وجود داشته باشد.
5.

کفویت جسمی و جنسی: توازن و تناسب جسمی و جنسی در زندگی همسران نقش مهمی دارد.

مسائل جنسی یکی از ارکان اصلی زندگی زناشویی هست.

ارضاء و رضایت جنسی زن و شوهر از همدیگر تأثیر عمیقی در موفقیت زندگی شان دارد.

همان گونه که عدم اشباع و نارضایتی جنسی اونان تأثیر مخرب و خطرناکی بر کل زندگی باقی می گذارد زیرا اگر ناراضی باشند از همدیگر متنفر می شوند و چون گاهی خجالت می کشند موضوع را مطرح نمايند و عدم ارضاء خود از طرف مقابل را به او بگویند به سردی روابط عاطفی و خانوادگی کشیده می شود و به تدریج ضربه های سهمگینی به دو طرف می زند.

یعنی اگر یکی از دو همسر از نظر جسمی و جنسی قوی و گرم مزاج و دیگری ضعیف و سرد مزاج باشد در زندگی شان دچار مشکل می شود.
6.

تناسب در زیبایی: توجه به کفویت و تناسب میان دختر و پسر در زیبایی ظاهری ضروری هست اگر یکی زیبا وخوش اندام و خوش تیپ باشد و دیگری زشت و بد اندام، احتمال به وجود آمدن ناراحتی و مشکل برای هر دو و انحراف و حسرت و ...

وجد دارد.

گرچه باید فرمود زیبایی یک معیار و اندازه معینی و هستانداردی ندارد که بتواند افراد را با اون سنجید و تا حدودی به سلیقه افراد بستگی دارد.

مهم اون هست که هر دو یکدیگر را بپسندند و از هم دیگر خوششان بیاید و دلخواه هم باشند.
7.

تناسب سنی: کفویت و تناسب دختر و پسر از نظر سن، تفاوت سن هست نه تساوی سن.

زیرا این تفاوت از آفرینش اونان هست.

تفاوت سن اونها به همان مقدار تفاوت سن بلوغ جنسی دختر و پسر باشد که معمولا پسر حدود 4 الی 5 سال دیرتر از دختر به بلوغ جنسی می رسد.
8.

تناسب مالی: ازدواج دختر و پسر، در واقع پیوند دو خانواده هست و صلاح نیست دختر و پسر از خانواده هایی باشند که تفاوت مالی زیادی بین اونهاست.

9.

تناسب اجتماعی: کسی که اهل علم و تحقیق و پژوهش هست و می خواهد عمر و زندگی اش را در راستای مسائل علمی و تحقیق بگذراند و بافت زندگی اجتماعی و خانوادگی اش این گونه بافتی هست نباید با فرد و خانواده ای وصلت کند که روحیه اجتماعی شان یک روحیه تجملاتی، تشریفاتی و اشرافی هست و اهل خوشگذرانی، مهمانی های اونچنانی و شب نشینی ها، مسافرت های تفریحی افراطی، و تفریحات پیاپی هستند.
10.

تناسب خانوادگی: از نظر شرافت و اصالت خانوادگی هر دو خانواده دختر و پسر در یک سطح نزدیک به هم باشند زیرا همان طور که فرموده شد ازدواج پیوند خانواده ها و فامیل ها با یکدیگر هست.

بدنامی ها یا خوش نامی های دو طرف برای یکدیگر تأثیرگذار هست.

پس از این نظر هم باید تناسب باشد.
منظور از «اصالت خانوادگى» جامعیت در چند چیز هست: الف) حلال‏زادگى و نجابت، ب ) پارسایى و تقوا، ج ) افکار و اعتقادات صحیح، د ) صلاحیت در اخلاق و صفات انسانى و حالات شایسته روانى.

از همین‏رو فرموده مى‏شود فرزندان اصیل و با شرافت را در چنین خانواده‏هایى جست‏وجو کنید؛ خانواده‏هایى که عمرى را در صداقت، پاکى، امانت، طاعت و بندگى خدا سپرى نموده و از آزمایش‏هاى گوناگون در رابطه با مسائل فردى و اجتماعى سرافراز بیرون آمده‏اند.

قراون مجید به این نکته اشاره کرده و مى‏فرماید: الم ترکیف ضرب اللّه‏ مثلاًکلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فى السماء توتى اکلها کل حین باذن ربها و یضرب اللّه‏ الامثال للناس لعلهم یتذکرون؛ مگر ندیدى که خدا چگونه مثل مى‏زند: کلمه پاک همچون درخت پاک هست که اصلش ثابت و شاخ و برگش رو به آسمان.پیوسته به اذن پروردگارش برکت و میوه خود را به بار مى‏آورد.

خدا این مثل‏ها را براى امت مى‏آورد شاید که اندرز گیرند».

(ابراهیم، آیه24) و نیز مى‏فرماید: جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم والملائکه یدخلون علیهم من کلباب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار؛ بهشت‏هاى جاودانى که خودشان با هر که شایسته هست از پدران و همسران و فرزندانشان، وارد اون شوند و فرشتگان از هر درى بر اونها درآیند و گویند: درود بر شما براى اون صبورى که از خود نشان دادید که چه نیک هستفرجام سراى دیگر»، (رعد، آیه 24).

در آیات یاد شده، قراون پاکى و اصالت خانوادگى را نشانگر پرورش فرزندان صالح و شایسته مى‏داند.

امیرمؤمنان حضرت على(ع) مى‏فرماید: علیکم فى طلب الحوائج بشراف النفوس ذوى الاصول الطیبه فانّها عندهم اقضى وهى لدیهم اذکى؛ در جست‏وجوى حوایج به افراد با شرافت و صاحب خانواده‏هاى پاک مراجعه کنید؛ زیرا حوایج در نزد اونان بهتر روا شده وپاکیزه‏تر صورت مى‏گیرد»، (غرر الحکم).

رسول اکرم(ص) نیز فرموده‏اند: ایّاکم و خضراء الدّمن قیل یا رسول اللّه‏ و ما خضراء الدمن؟ قال المرأه الحسناء فى منبت السوء؛ از گل‏هاى زیبایى که در جاهاى متعفن مى‏روید بپرهیزید، سؤال شد که منظور چیست؟ فرمودند: زن زیبایى که در خانواده‏اى پلید پرورش یافته باشد»، (وسائل الشیعه، ج 20، ص 35).

البته امکان دارد یک دختر مؤمن در خانواده نامناسب یافت شود و حتی چون زجر ناهنجاری ها را کشیده، احساس تنفر بیشتر نسبت به ناهنجاری ها داشته باشد و برای زندگی خودش سعی در جبران داشته باشد که اگر در خصوص شخص به این اطمینان رسیده اید ازدواج او اشکالی ندارد، چنان که چه بسا در یک خانواده مذهبی، یکی از فرزندان گرفتار ناهنجاری ها شود و برای ازدواج مناسب نباشد.

لذا هر گاه تحقیق کافی انجام نداده اید و با مشورت دیگران به اطمینان رسیدید اقدام کنید.
براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- جوانان و انتخاب همسر على اکبر مظاهرى انتشارات پارسایان.

2- ازدواج آسان و شیوه همسردارى محمد محمدى اشتهاردى.

3- ازدواج آسمانى على اکبر مظاهرى.

4- ازدواج پایدار کاظمى حقیقى.

5- ازدواج در اسلام مصطفى کاشفى خوانسارى.

6- ازدواج و روابط زن و مرد نجفى یزدى.

7- پیوند دو قلب یا راهنماى ازدواج مهدى پاکزاد.

8- جوانان و ازدواج - زندگى بهتر سید احمد واحدى.

9- جوانان، ازدواج و مسایل جنسى روح اللّه‏ خالقى.

10- راهنمایى ازدواج بهزاد رحمتى.

11- همسران برتر، غلامعلى افروز.

12- انتخاب همسر، ابراهیم امینى انتشارات ساوقت تبلیغات اسلامی.

13- ازدواج مکتب انسان‏سازى، دکتر پاک‏نژاد.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:27 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews