منظور از جن در آیات قرآن چیست و آیا برای انسان قابل رؤیت است، چگونه؟


منظور از جن در آیات قرآن چیست و آیا برای انسان قابل رؤیت است، چگونه؟
    منظور از جن در آیات قرآن چیست و آیا برای انسان قابل رؤیت است، چگونه؟

پاسخ :


من حدیثی شنیدم اگه ممکنه کامل حدیث را برام بگید و سندشم برام بفرمایید و هم چنین بگید

1:چرا پیامبر(ص) فرمودند: « حضرت یوسف(ع) زیباست ولی من از او بانمک ترم»؟ایا کسی که در حال خواندن نماز قضا هست، می توانیم بهش اقتدا کنیم؟ مثلا داره نماز قضای
چیستى جن در عالم هستى برخى از موجودات غیرمحسوس‏اند و با حواس طبیعى قابل درک نیستند.


آیا فقط و فقط شیعیان به بهشت راه پیدا می کنند؟ آیا مثلا سنی ها یا مسیحی ها یا افراد دیگر
یکى از این موجودات جن هست.


اینکه گفته می شود نامه اعمال دست امام زمان(عج) است و اوست که نامه ما را امضا می کند پس
جن که در اصل معناى »پوشیدگى« دارد، از چشم انسان پوشیده هست.


منظور از( قرون وسطی) چیست؟ این دوره چه زمانی است؟
قراون وجود این موجود را تصدیق کرده و سوره‏اى به نام »جن« در قراون وجود دارد.


می خواستم راجع به آقای گل سرخی و علت اعدام وی بدانم و آیا او قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب
در قراون گاهى از این موجود به »جان« نیز یاد مى‏شود)الرحمن، آیه 39 و حجر، آیه 27).


اگر عین نجاست به قسمتی از یک زمین خیس برسد، آیا تمام آن زمین نجس می شود؟
ماهیت و حقیقت این موجود چندان براى ما روشن نیست ولى از پاره‏اى آیات و روایات مى‏توان به برخى مشخصات این موجود دست یافت، از جمله: 1- از آتش آفریده شده و ایجاد اون پیش از آفرینش انسان هست)حجر، آیه 27 - الرحمن، آیه 15).

2- مانند انسان مکلف و مسؤول هست)ذاریات، آیه 56).

3- دسته‏اى از اونها مؤمن و گروهى کافر، عده‏اى نیک و برخى زشت‏کردارند)جن، آیات 11 و 14 و 15 - احقاف، آیه31).

4- بعضى از اونها مرد و پاره‏اى دیگر زن هستند و تولید نسل مى‏نمايند)جن، آیه 6).

5- زندگى مى‏نمايند و مى‏میرند)احقاف، آیه 1).(18) 6- داراى شعور و اراده‏اند و مى‏توانند با سرعت حرکت نمايند.

مانند قصه حضرت سلیمان و تخت بلقیس - ملکه سبا -)نمل، آیه 39 -38).

7- مسخّر انسان مى‏گردند.

البته در این رابطه در قراون تنها به قضیه حضرت سلیمان اشاره شده هست که علاوه بر پرندگان، وحوش و انسان‏ها، جن نیز در اختیار و به فرمان او بودند)نگا: نمل آیات 17 تا 39 - سبأ، آیه 14 - 12 - انبیاء، آیه 82).

8- در روایات آمده هست جن مؤمن براى پیامبران و امامان، مسخر مى‏شوند و خدمت مى‏نمايند و کسانى که به اذن الهى ولایتى دارند مى‏توانند جنیان کافر را نیز تحت فرمان خویش درآورند.(2) 9- از پاره‏اى آیات و روایات معلوم مى‏شود که جنیان به پیامبر خداصلى الله علیه وآله ایمان آورده‏اند)جن، آیه 1 - احقاف، آیه 32 - 29).

اما این که جن در کجاى زمین برنامه دارد؟ به طور واضح و مشخص مطرح نشده هست، هر چند برخى از روایات به اماکنى که جنیان در اونجا حضور بیشترى دارند اشاره کرده هست.

مسلم هست که جن مانند انسان موجودى جسمانى هست، با این تفاوت که انسان از خاک و جن از آتش هست.

این تعبیر بیانگر قابلیت‏هاى ویژه جن به دلیل لطافت خاص جنس اونها مى‏باشد، ولى انسان به دلیل آگاهى و شعورش از جن برتر هست.

طبعا همان‏طور که انسان داراى نفس هست جن نیز نفس دارد و از اونجا که میان روح و بدن رابطه‏اى نزدیک وجود دارد، مى‏توان تصور کرد که براى جن نیز در شرایط خاص روحى این امکان هست که نفس اونها گاهى با عالم بالا تماس حاصل کند؛ اما به هر روى مکان اصلى اونها همین زمین هست و حتى تماس با عالم بالا طبق برخى آیات قراون پس از تولد حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله براى اونها ممنوع شده هست.(3) چرایى جن با توجه به توضیحات بالا جن موجودى جسمانى هست که داراى اراده و اختیار بوده ولى از جهت آگاهى و شعور از انسان پایین‏تر مى‏باشد.

اگر حکمت خلقت خصوص جن براى ما پوشیده باشد مى‏توان به طور کلى فرمود: خلقت عوالم مادى و غیر مادى ناشى از جود و بخشش الهى هست و خدایى خدا چنین اقتضایى دارد.

خداى تعالى عالم را با نظام خاصى ایجاد کرده و موجوداتى که قابلیت و شرایط تحقق اونها فراهم شده را وجود بخشیده هست.

لیکن جن هم مانند انسان موجودى هست که امکان خلقش بوده و فیض و رحمت مطلق الهى به وجود اونها تعلق گرفته هست.

خداوند متعال اون را همچون انسان مختار آفریده و راه کمال او را مسیر معرفت و عبادت برنامه داده هست.

»وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ«(4).

به عبارت دیگر همان فلسفه‏اى که در مورد آفرینش انسان وجود دارد، در مورد جن نیز مطرح هست.

جن و انسان اجمالا مى‏دانیم جن گاهى در زندگى انسان تأثیر گذاشته و بعضى از انسان‏ها نیز در زندگى جنیان مؤثر مى‏باشند؛ اما این موضوع به دلیل پنهان بودنش همراه با قصه‏سازى‏هاى زیادى شده که به غالب اونها نمى‏توان اعتماد کرد.

جنى‏ها مى‏توانند با بعضى از انسان‏ها ارتباط بربرنامه نمايند.

برحسب روایات اونان با انبیاء و ائمه‏علیه السلام ارتباط داشتند.

گاهى نیز ارتباط بعضى از انسان‏ها با جن مشرک و کافر موجب افزایش گمراهى و طغیان اونها مى‏شد: »و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؛ و این که مردانى از بشر به مردانى از جن پناه مى‏بردندو اون‏ها سبب افزایش گمراهى و طغیان ایشان مى‏شدند«.(5) بنابراین جن - چه مؤمن و چه کافر - با انسان ارتباط بربرنامه مى‏کند.

این موضوع به صراحت در قراون و روایات وارد شده هست چند نکته دیگر اینکه : .

اثبات وجود جن نیز از طریق عقل امکان ندارد، تنها عقل مى‏تواند بگوید که موجودى مادى لطیف با ویژگى‏هاى خاص امکان دارد.

پس اثبات یا عدم اثبات وجود این موجود به نقل هست.

قراون که معتبرترین کتاب روى زمین هست.

زیرا سخن پروردگار عالم هست.

ومن اصدق من الله قیلاً؛ و کیست که در فرموداراز خداوند راستگوتر باشد (نساء، 132)، وجود موجودى به نام جن را تأیید مى‏کند.

به هر حال وجود موجودى به نام «جان» یا «جن» از نظر قراون مسلم هست.

جن موجودى هست که با حواس پنجگانه قابل درک نیست.).

باید دانست ارتباط با جن های کافر و آزار دهنده موجب آزردگی و انحراف خود شخص و دیگران می شود و درباره ارواح نیز امکان ارتباط وجود دارد اما از اون جا که گاهی موجب آزار ارواح می شود اکثر مراجع جایز نمی دانند.ن , ابوعلی خداکرمی , ص 41 - 189 اما این که اصولاً طائفه جن از چه نوع پیغمبرى و شریعتى پیروى مى‏نمايند؟ وضعیّت و شرایط این موجودات پیش از آدم ابوالبشر و پس از او، و هم چنین پیش از بعثت پیامبر(ص) و سپس ایشان چگونه مى‏باشد؟ بایستى به چند نکته پايه ى توجه بکنیم: 1ـ جنس جنّ به لحاظ اینکه با انسان از نظر خلقت تفاوت دارد و از حواس انسانى پوشیده هست، به طور دقیق و جزئى نمى‏توان به احوال اونان از تمامى ابعاد پى برد.

تنها در محدوده معلوماتى که قراون و احادیث در اختیار انسان مى‏گذارد، مى‏توان اطلاعاتى را کسب کرد.

2ـ طبق صریح آیات قراون، جن هم مثل انسان مکلف هست.

امّا چگونه تکلیفى؟ جزئیات اون معلوم نیست.

آیه 56 سوره ذاریات: «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون؛ من جن و انسان را نیافریدم مگر برای این که مرا (به یکتایی) پرستش نمايند».

بر اشتراک بشر و جن در تکلیف دلالت مى‏کند.

هم چنین آیه 179 سوره اعراف اشاره دارد بر اینکه کفارگناهکاران جنّ هم چون انسانها اهل جهنم‏اند و در عذاب خواهند بود.

نظیر این آیه، آیه 119 هود و آیه 13 سجده هست.

3ـ از صریح آیه 130 سوره انعام، دو مطلب را مى‏توان هستفاده کرد: یکى اینکه طائفه جن بسان تمام انسان‏ها از پیامبران الهى نمى‏توانند بى بهره باشند.

یعنى جن نیز در مسیر مراحل تکاملى و کسب سعادت دنیا و آخرت محتاج پیامبر هست.

و دیگر اینکه پیامبر جن از جنس خود اونهاست.

خداوند در همین آیه مى‏فرماید: یا معشر الجن و الانس ألم یأتکم رسل منکم؛ (در روز قیامت فرموده مى‏شود) اى گروه جن و انس،آیا پیامبرانى از بین شما براى شما نیامدند؟».

ظاهر عبارت رسل منکم نشان مى‏دهد که پیامبران جن از طائفه خود اونان مى‏باشد و خداوند با ارسال پیامبران حجت را بر اونها تمام مى‏کند.

4ـ قراون در دو مورد به طائفه جن و چگونگى عقاید و شریعت اونان اشاره کرده، یکى آیات 29 تا 31 سوره احقاف، و دیگرى تمام آیات سوره جن.

اونچه که در آیات سوره احقاف به کار رفته، نشان مى‏دهد که جن پیش از بعثت پیامبر(ص) از دین موسى(ع) پیروى مى‏کرده هست.

آیه مى‏فرماید: انّا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بین یدیه یهدى الى الحق؛ ما کتابى را شنیدیم که سپس موسى نازل شده، و به سوى حق هدایت مى‏کند».

این کلام به تعبیر علامه طباطبایى، اشعار و بلکه دلالت دارد بر اینکه جنّیان نامبرده به دین موسى و کتاب اون مؤمن بوده‏اند، (علامه طباطبایى، ترجمه تفسیرالمیزان، ج 18، ص 350، نشر مرکز فرهنگى رجاء).

براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- جن و شیطان، علیرضا رجالى تهرانى، ص 153 - 163 2- دانستنى‏هایى درباره جن، ابوعلى خداکرمى، ص 41 - 189 لازم به ذکر هست اگر چه ارتباط با جن واقعیت دارد اما تلاش برای این منظور با خطرهای بسیاری روبرو می باشد و نظام زندگی برخی را گرفتار اختلال می کند، لذا طی این مسیر را توصیه نمی کنیم.

بر پايه هستفاده از آیه 128 سوره انعام که می فرماید: »یا معشر الجن قد هستکثرتم من الانس ; ای گروه جن , غلبه کرده اید بر آدمیان «, می توان فرمود : تعدادی از جن انسان هایی را تابع خویش می توانند بنمايند, (نگا: معارف قراون , محمدتقی مصباح یزدی , موئسسه در راه حق , قم , چاپ اول , 1367 ش , ج 1 - 3, ص 269 و المیزان علامه سید محمدحسین طباطبایی , موسسه الاعلمی للمطبوعات , چاپ مکرر, ج 7, ص 352).

در واقع می توان فرمود این گروه از جن , شیطانهایی هستند که با ایجاد وسواس در برخی از انسانها, براونها مسلط گشته و با هستیلا بر اونان موجب بروز و ظهور عقاید یا کردار خاصی در ایشان می شوند, (نگا: المیزان , همان , ص 353).

اما از اونجا که نوع تسلط ایشان نسبت به اشخاص متفاوت بوده , راه علاج و درمان نیز گوناگون هست , از این رو نمی توان نسخه ای کلی در این باب ارائه کرد.

بدلیل اونکه خداوند متعال جهان را برپايه نظام علی هستوار ساخته هست , همیشه آثار و حوادث و افعالی که در جهان هستی صورت می گیرد بدلیل و یا بهتر بگوییم متکی بر علتی هست , اما این علل گاهی عللی طبیعی و عادی هستند, گاه علل غیر طبیعی , گاه علل مادی اند, گاه علل فرا مادی .

بر این پايه برخی با آشنایی با برخی از علل فرامادی که می تواند در رویدادهای مادی و دنیوی اثر گذار باشد, دست به کارهایی زده و روند حوادث عادی را از مجرای اصلی خویش خارج می سازند.

از این رو, می توان فرمود , سحر و جادو با انواع و اقسام گوناگونش به دلیل ارتباط با علل و اسباب غیر طبیعی , عادی و مادی , می توانند حوادث غیر مترقبه ای را پدید آورند.

البته این گونه اعمال از نظر شرع مردود بوده و از اون نهی شده هست .

کسی که شریعت مدار بوده و به آموزه های دینی باور و ایمان داشته باشد, از اونجا که خلل رساندن به روند طبیعی امور ممنوع و مطرود هست , هیچگاه حاضر نمی شود که با سلسله اعمال و افعالی , به کار دیگران خلل وارد سازد, اونچه که اهمیت دارد ایمان قلبی و باور درونی هست نه ظاهری فریبنده .

بله چنانکه فرموده شد, با یک سلسله سلوک عملی می توان به مکنونات گذشته و آینده افراد پی برد, چنانکه می توان با یک سری افعال آینده او و دیگران را تغییر داد, اما باید دید که شارع مقدس این کار را روا می داند یا خیر؟ البته مراجعه به برخی از اولیائ الهی برای از میان بردن تصرفات غیر عادی و فرامادی که دیگران برای انسان پدید می آورند, امری معقول , موجه و مجازی می باشد.

با توجه به توضیحات بالا جن موجودی مادی هست که دارای اراده و اختیار بوده ولی در عین حال از جهت آگاهی و شعور از انسان پایین تر می باشد.

اگر حکمت خلقت خصوص جن برای ما پوشیده باشد می توان به طور کلی فرمود: خلقت عالم مادی (و غیر مادی) جود و بخشش الهی هست که خدایی خدا چنین اقتضایی دارد.

خدای تعالی عالم مادی را با نظام خاصی ایجاد کرده و موجوداتی را که قابلیت و شرایط تحقق اونها فراهم شده را وجود بخشیده هست پس لزومی ندارد که هر چه ایجاد شده برای انسان فایده ای داشته باشد.

خدای تعالی هم بی نیاز از این موجودات می باشد حال جن هم موجودی هست که امکان خلقش بوده و جود الهی به وجود اونها تعلق گرفته هست.

نکته آخر اون انسان، هنگامی که با «ایمان الهی» وارد حریم امن توحید شد و با عمل صالح و مراقبت بر احکام الهی؛ از ایمان خود پاسداری می کند هیچگاه به خطرهای شیاطین انس و جن گرفتار نخواهد شد.

چنان که قراون کریم از زبان شیطان - که از جن هست - نقل می فرماید که فرموده هست: «من هرگز به بندگان مخلص الهی دسترسی ندارم و از انحراف اونان ناتوانم».

«لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین؛ و همگی را گمراه خواهم ساخت مگر بندگان مخلصت را» (حجر، آیه 40).

«ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبک من الغاوین؛ یقینا بر بندگانم تسلط نخواهی یافت مرگ گمراهانی که از تو پیروی می نمايند» (حجر، آیه 42).

بنابراین انسان مؤمن تا وقتی که مراقب و هوشیار هست و با آگاهی و عمل صالح مسیر بندگی خداوند را پیموده و همواره به یاد اوست هرگز دچار توهم و ترس های خیالی نخواهد شد و از وساوس شیطان انسی و جنی به دور خواهد بود ترس از نفوذ جن یا انس شیطانی اونجا خواهد بود که آدمی دچار غفلت و خودفراموشی شود و خدای نخواسته به لجنزار گناه آلوده شود.

تنها در این صورت هست که به دام شیطان انسانی و جنی مبتلا می گردد.

در پایان به شما دوست عزیز توصیه می کنیم خیلی در این گونه مسایل فکر نکنید بلکه با تکیه بر ایمان و عمل صالح به خصوص مطالعهنماز اول وقت و تلاوت و تدبر در قراون کریم و مطالعهکتاب های مفید و ورزش و تفریح سالم و ارتباط با دوستان متعهد، آرامش و راحتی زندگی خود را تقویت کنید و مطمئن باشید که خداوند بزرگوار بندگانش را در همه حال یار و یاور هست و از همه خطرات اونان را حفظ خواهد کرد که: «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» (محمد، آیه 7).

براى اطلاع بیشتر درباره جن به مراجع زیر مراجعه کنید: 1- تفسیر المیزان ج:12 ص: 223 2- تفسیر المیزان ج: 20 ص: 60 به بعد و ص: 72 به بعد 3- آشنائى با قراون هستاد مطهرى ج: 6 ص: 50-48 دانستنى‏هایى درباره جن، ابوعلى خداکرمى، ص 41 - 189 مصباح یزدى، محمد تقى، معارف قراون، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم، چاپدوم 1378 - ص 312 - 313 1- الجن فى الکتاب والسنه، اعداد ولى زاربن شاه زالدین، دارالبشائر الاسلامیه، بیروت، چاپ اول 1996 م ، ص 94 - 88 و بقیه کتاب در مورد مختصات و ماهیت جن.

2- الجن فى القراون والسنه، عبدالامیر على مهنّا، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، 1992م ، ص 33 - 31 و بقیه مباحث هم خواندنى هست.

3- الجن بین الاشارات القراونیه وعلم الفیزیاء، عبدالرحمن محمد الرفاعى، مکتبه مربوسى الصغیر، چاپ اول 1997م 4- جن و شیطان، علیرضا رجالى تهران، نشر نبوغ، پی نوشت ها: 1) نگا: المیزان، علامه سید محمد حسین طباطبایى، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ پنجم1371، ج 20، ص 41.

2) نگا: مصباح یزدى، محمد تقى، معارف قراون، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم، چاپ دوم 1378 - ص 312 - 313.

3) نگا: معارف قراون، ص311 - 309.

4) ذاریات (51)، آیه 51.

5) جن )(، آیه 6.


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews