سجده کردن با دو انگشت جایز است؟


سجده کردن با دو انگشت جایز است؟
    سجده کردن با دو انگشت جایز است؟

پاسخ :


در بحث وحدت وجود ما این را می دانیم که وحدت خالق و مخلوق حرفی غلط است و تنها جاهلین صوفیه

1:ما در اسلام داریم که راه برای رسیدن به خدا یکی است و آن پیروی از معصومین(ع) است و راه

اون چه در سجده لازم هست، برنامه گرفتن هفت موضع بدن روى زمین هست؛ (یعنى، پیشانى، کف دست‏ها، سر زانوها، سر دو انگشت بزرگ پا) اگر یکى از این مواضع بر زمین نباشد سجده انسان صحیح نیست وهمچنین برنامه گرفتن سایر انگشتان روی زمین لازم نیست هرچند اگر به همراه انگشت شصت پا انگشتان دیگر پا هم روی زمین باشند سجده صحیح هست.

بنده این گونه شنیده ام که در اسلام از خوردن ماهی و ماست با هم نهی شده است و این مسأله
برای مردان مستحب هست که هنگام سجده، آرنج را بر زمین نچسبانند ولی چنانچه آرنج را هنگام سجده بر زمین بچسبانند، اشکالی ندارد و سجده صحیح هست، (توضیح‏المسائل مراجع، ج 1 ، ص 557).
ودر مورد گذاشتن کف دست بر روی زمین صدق عرفی کافی هست و برنامه گرفتن یک انگشت مثلا روی تسبیح مانعی دارد (استفتا از دفتر آیت الله بهجت).

برگرفته از پرسمان


علت این که اسلام تیغ زدن محاسن را حرام اعلام نموده، چیست؟ چون برخی چنین می گویند که
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 12:50 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews

می دانیم که گناه هر چند با توبه بخشیده هم شود، اثر وضعی خود را خواهد داشت. مثلا شخصی
آیا در قرآن منظور از ذوالقرنین همانا کوروش هخامنشی است؟
اگر قبل از غسل کردن قسمتی از بدن نجس باشد، آیا قبل از غسل حتما باید آن نجاست را برطرف
انرژی اطراف یک فرد با ایمان از نظر علمی چه نوع انرژی است( انرژی مغناطیس، انرژی بار ...
لطفاً در مورد عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی و نظریات اقتصاد اسلامی در مورد عدالت اجتماعی
من می خوام ازدواج کنم، سنم 20 ولی روم نمیشه به خانوادم بگم و دلیل ازدواجم هم بخاطر وجود
می خواستم دلیل اینکه نماز می خوانیم رو بدونم. خواهشاً یک جواب قانع کننده بدهید. چون
با عرض معذرت از پاسخ داده شده قانع نگردیدم، را که در هر صورت می توان شاخص نرخ تورم را
روزه و احکام آن چیست؟
در ابتدای یکی از قرآن هایم خوندم روایتی از قول امام صادق(ع) که به این مضمون بود: در هر
How do you compile static pthread-win32 lib for x64?
What is the simplest way to convert char[] to/from tchar[] in C/C++(ms)?
const int vs. int const as function parameter in C++ and C
Why use pointers? [closed]
Why is fread reaching the EOF early?
On Win32 how do you move a thread to another CPU core?
printf + uint_64 on Solaris 9?
What C/C++ functions are most often used incorrectly and can lead to buffer overflows?
Making a Nonblocking socket for WinSocks and *nix
State of “memset” functionality in C++ with modern compilers
*