درباره نوافل روزانه وقت و کیفیت آنها اطلاعاتی می خواستم. آیا خواندن نوافل ارجح است


درباره نوافل روزانه وقت و کیفیت آنها اطلاعاتی می خواستم. آیا خواندن نوافل ارجح است
    درباره نوافل روزانه وقت و کیفیت آنها اطلاعاتی می خواستم. آیا خواندن نوافل ارجح است یا نمازهای قضا؟

پاسخ :


کنیه امام رضا(علیه‏السلام) چه بود؟

1:به چه دلیل امام، لقب «رضا» را داراست و چه کسى این لقب را براى امام نهاده است؟

کسى که نماز قضا دارد مى‏تواند نماز نافله مستحبى بخواند اما بهتر هست به جاى نافله، نماز قضا بخواند.

آیا لقب «عالم آل محمد» براى امام رضا (علیه‏السلام) مستند است یا در قرون اخیر از این
توضیح درباره نمازهای نافله یومیه: قسمتی از نمازهای مستحبی مربوط به نوافل نمازهای واجب هست.


چرا به امام رضا(علیه‏السلام) ضامن آهو مى‏گویند؟
از میان نمازهای نافله یومیه نماز شب از تاکید بیشتری برخوردار هست.


علم و دانش امام رضا (علیه‏السلام) در چه حدى است، آیا علم امام همچون انبیاى الهى است
نمازهای نافله یومیه به طور خلاصه عبارتند از: 1- نافله نماز صبح دو رکعت هست که قبل از اون خوانده مى‏شود.


آیا امام رضا(علیه‏السلام) علم غیب مى‏دانست، نمونه‏اى از آن را نام ببرید.
2- نافله ظهر 8 رکعت که (یعنى 4 تا دو رکعتى) قبل از اون خوانده مى‏شود (در هنگامی که وقت داخل شده باشد).


با وجود علم غیب امامان(علیه‏السلام) چرا گاهى انگور یا خرما یا دیگر اشیاى مسموم را تناول
3- نافله عصر نیز 8 رکعت نافله دارد که باید قبل از اون خواند.


آیا واقعا ما مى‏توانیم با مطالعه سیره حضرت رضا (علیه‏السلام)، از آن الگو بگیریم؟
4- نافله مغرب 4 رکعت هست که سپس اون خوانده مى‏شود.

5- نافله عشا دو رکعت به صورت نشسته هست که بهتر هست بلافاصله سپس اون خوانده شود.

6- نافله شب: نماز شب عبارت هست از 8 رکعت نماز (چهار نماز دو رکعتی) با عنوان و نیت نماز شب و دو رکعت سپس اون به نام نماز شفع و یک رکعت در آخر به نام نماز وتر.

مانند نمازهای مستحبی و سایر نوافل می توان این نمازها را بدون سوره و بدون قنوت خواند و نیز می توان اونها را نشسته خواند.

در قنوت های نماز شب به ویژه نماز شفع و بالاخص نماز وتر دعاهای فراوانی وارد شده هست که در مطالعهاونها باید رعایت حال و حوصله را نمود.

در آغاز اگر فردی به مطالعهنماز شب عادت ندارد بهتر هست مدتی اول اذان صبح از خواب بیدار شود و تنها دو رکعت نافله صبح را به جا آورد و سپس نماز صبحش را بخواند.

هنگامی که در این کار موفق شد، هفته ای یک شب مثل شب جمعه را که امتیاز و اهمیت ویژه ای دارد انتخاب کند و چند ماهی سعی کند نماز شب در اون شب معین را ترک نکند.

سپس به تدریج یک شب به اون اضافه نماید و این در صورتی هست که احساس کند به راحتی از عهده برنامه قبلی برمی آید و گرنه نباید چیزی به میزان برنامه قبلی اش بیفزاید.

هنگامی که احساس کرد می توان هر شب نماز شب را بخواند و در خود احساس شور و شوق کرد نباید به خود فشار آورد و نمازش را طولانی نماید، بلکه مجموع نماز شبش از نیم ساعت نباید بیشتر شود مگر در اوقات خاصی که شرایط جسمی و روحی کاملا فراهم هست.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 01:48 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews