اسم اصحاب کهف و همچنین سگ آنها چه بود؟ سن این افراد هم چه مقدار بود؟


اسم اصحاب کهف و همچنین سگ آنها چه بود؟ سن این افراد هم چه مقدار بود؟
    اسم اصحاب کهف و همچنین سگ آنها چه بود؟ سن این افراد هم چه مقدار بود؟

پاسخ :


آیا از پیامبر(ص) حدیث داریم که میشه نماز اول وقت رو به خاطر دوستی صمیمی به تأخیر انداخت،

1:دعایی جهت باز شدن بخت دختران وجود دارد؟ اگر هست لطفا آن را بنویسید؟

بنام خدا

برای ازدواج با دختری که بکارتش را از راه غیرازدواج رسمی و شرعی از دست داده است؛ آیا
داستان اصحاب کهف از جمله داستانهایی هست که اقوال مختلفی درباره اون وجود دارد و هنوز کسی به تعداد واقعی اونها پی نبرده هست ولی مفسران از ظاهر آیات قراون چنین برداشت می نمايند که تعداد این افراد هفت نفر بوده که هشتمی اونها سگ شان هست.

فرق جایز نیست با حرام است، چیست؟(لطفا به سولات جواب عمیق تر و تخصصی تر بدهید(دانشجویی))
این داستان نخست در مسحیت با نام خفتگان بیدار یا هفت خفتگان روایت شده و تاکنون حدود دویست دست نوشته به زبانهای لاتین، عربی، یونانی،سریانی، حبشی، قبطی، ارمنی،و ایرلندی میانه از این واقعه پیدا شده هست (1)و این تعداد اقوال علاوه بر اینکه باعث اختلاف نقل ها می شود در دستیابی نام واقعی این افراد هم کمکی نمی کند.


علت اختلاف در احکام بین مراجع؟( گاهی مواقع بعضی گفته اند واجب، یکی گفته جایز نیست)؟


دلیل تبعیت از مراجع؟ فرض کنید یه نفر مسیحی، شیعه شده، لزوم تقلید از مراجع را چطوری به
لذا با توجه به مقدمه بالا به بیان چند قول از این اقوال می پردازیم:

توبه حضرت آدم در چه مکانی پذیرفته شد؟
نام اصحاب کهف طبق اونچه در تفسیر منهج الصادقین(ج 5، ص 334) آمده، عبارت هست از: مِکْسِلینا، مِخْشِلْمینا، گشطوس، تالوس، تِلمیخا، مِرطنوس، بیرونس، دیموس و بطیوس.


پیامبر(ص) در غدیرخم چند مرتبه از حضرت مهدی(عج) در خطبه هایشان یاد کردند؟ خطبه های پیامبر(ص)

در تفسیر نمونه نام یکی از اونها را که وزیر شاه بود تملیخاء فرموده اند(2) و محمدبن جریر طبری نام اون کس که غذا می خرید را یمنیح می داند(3)؛ در داستان لاتین اون شخصی که داوطلب رفتن و خبر آوردن می شود یملیخاه ذکر شد(4) و طبری در تاریخ خود نظر ابن اسحاق را در مورد نام این شخص یملیخا ذکر می کند و در ادامه از قول ابن اسحاق نام این افراد را چنین نقل می کند: بزرگترینشان که با پادشاه سخن فرمود مکسملینا و دیگری محسملینا و یملیخا و مرطوس و کسوطولش و بیرونس و سمونس و بطونس و قالوس بود.(5)
به این اسماء ذُنواس و دیونس سادبیونس را هم اضافه کنید(6) که شاید هم یکی از علل اختلاف در نام اونها این باشد که از ترجمه یک زبان به زبان دیگر تلفظ کلمات محفوظ نمانده باشد.
در مورد نام سگ اونها هم به طبع قول محکم و قابل اعتنایی وجود ندارد عده ای نام سگ اونها را قطیر (قطمیر) و بعضی رقیم می دانند.(7)
و اما در مورد سن اونها خداوند در قراون کریم سوره کهف آیه 13 می فرماید: «انهم فتیهٌ امنو بربهم» که بیانگر این مطلب هست که اونها جوان بودند، علامه طباطبایی در تفسیر کلمه فِتیَهٌ فرموده هست: این کلمه جمع سماعی فتی هست و به معنی جوانان هست که این کلمه خالی از شائبه مدح نیست و تقریباً منظور از اون جوان خوب می باشد.(8)
در دیگر منابع هم اونها را جوانانی از شاهزادگان و بزرگان دیار خود دانسته اند.(9)
جهت مطالعه بیشتر:
پژوهشی در قصه اصحاب کهف نوشته جلال ستاری
اصهاب کهف نوشته محمد توفیق به ترجمه سید ابوالفضل طباطبایی
تفسیر المیزان جلد 13 ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی
تفسیر نمونه جلد12
پاورقی:
1- جلال ستارس، پژوهشی در قصه اصحاب کهف، چاپ اول 1376، شهرستان تهران نشر مرکز، صص 8-6.
2- جمعی از دانشمندان زیر نظر آیه الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه ج 12، چاپ سیزدهم 1374، ص 397.
3-محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم 1375، ناشر اساطیر، ص 548.
4- جلال ستارس، پژوهشی در قصه اصحاب کهف، ص8.
5- محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ص548.
6- جلال ستارس، پژوهشی در قصه اصحاب کهف، پاورقی صفحه14.
7-همان، صص 15-14
8-علامه طباطبایی، تفسیر المیزان ج13، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا، ص 342.


9- محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ص 548.

/ دکتر احمد علی المجدوب، اصحاب کهف در قراون و انجیل و تورات، ترجمه : سید صادق عارف، چاپ اول 1380، آستانه قدس رضوی، صص 81-79

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 02:51 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews