شانتاژ به چه معناست؟


شانتاژ به چه معناست؟
    شانتاژ به چه معناست؟

پاسخ :


آیا طلا در جیب باشد نماز اشکال دارد؟

1:چرا سگ نجس است با آن همه خوبی که خداهم فرموده جزو حیوان بهشتی است(سگ اصحاب کهف)؟

شانتاژ سیاسی olitical xtortion واژه شانتاژ به طور کلی به معنای با تهدید و ارعاب از کسی چیزی گرفتن، یا او را برخلاف میل و اراده اش به کاری واداشتن، یا از کاری بازداشتن، آمده هست.


در باره پول قرض که شخصی به شخص دیگر می دهد و توافق می نمایند بعد از یک مدت سود هم رد و
و اما در جهان سیاست شانتاژ به 3 شکل شناخته میشود که گاهی یک یا دو و یا وقتی هر سه شکل اون در اون واحد روی مسأله ای یا موضوعی که معمولاً انسان می باشد پیاده می شود.


در مورد امام مهدی(منجی) مطالبی بگویید.
این سه شکل عبارتند از اوّل شکنجه روحی یعنی کسی را از لحاظ روانی و روحی تحت فشار برنامه دادن و او را بر خلاف رضایتش به کاری واداشتن و یا از کاری بازداشتن.


یکی از دغدغه های من چگونگی و در واقع همان کیفیت مراسم عروسی است که هم اسلامی باشد و هم
دوّم شکنجه فیزیکی یعنی موضوع یا سوژه را (انسان را) از نظر جسمی مورد شکنجه برنامه دادن.


فکر می کنم آگاهی کاملی در مورد مسئله ازدواج و انتخاب همسر ندارم. در این زمینه راهنمایی
سوّم حالت بخصوصی هست که بدان شانتاژ از راه گروگانگیری فرموده می شود؛ که گروگان میتواند هم کودک آدمی باشد و هم مسافر هواپیما و یا امثالهم.


راه رسیدن به عرفان ناب محمدی را بیان فرمایید.
در چنین حالتی علاوه بر اینکه گروگانها مستقیماً، چه ازلحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی تحت شکنجه برنامه میگیرند، ملتها یا ناسیونهای وابسته به اونها نیز خود را سخت اهانت شده مییابند.


لطفا فتوای آیت الله بهجت در مورد کسی که به هیچ وجه نمی تواند باد معده خود را نگهداری
چون اوّلاً قادر به دفاع از آزادی اتباع خود نیستند، ثانیاً کم و بیش باید به خواسته های گروگانگیرها تسلیم شوند.

تاریخ روابط سیاسی جهان ]مکتوب یا غیر مکتوب[ پر از انواع شانتاژهای سیاسی هست که تاکنون از راههای مختلف در جوامع گوناگون اِعمال شده هست و معمولترینشان توقیف و حبس فرستادگان یا مقیمان اتباع کشوری، در کشور رقیب بوده هست که سرانجام سیاستمداران راه حلی به صورت صدور اماننامه برای این مشکل پیدا کرده اند.

ولی برای جلوگیری از گروگانگیری به شکل موجود در قرن حاضر، بخصوص پس از جنگ جهانی دوّم که سخت باب شده هست، هنوز راه حلی پیدا نکرده اند.

(به نقل از شبکه خبر دانشجو

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 03:28 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews