خواندن نماز قضا به جای نماز شب درست است؟ آیا بهتر است؟


خواندن نماز قضا به جای نماز شب درست است؟ آیا بهتر است؟
    خواندن نماز قضا به جای نماز شب درست است؟ آیا بهتر است؟

پاسخ :


چرا خداوند دولتها و افراد ستمگر مانند دولت اسرائیل و آمریکا را از بین نمی برد تا دنیا

1:چرا خداوند روح یکتا پرستی را در همه افراد ایجاد نمی کند تا دست به گناه نزنند؟آیا روایتی وجود دارد که کشتی حضرت نوح(ع) از چه سرزمینی حرکت کرد و به چه سرزمینی فرو نشست
بلی می توانید وقت نماز شب قضای نمازهای گذشته رابه جای اون، به جا آورید.

برگرفته از پرسمان


چرا در قرآن کریم به صراحت اشاره به امامت نشده حال آنکه امامت جزء اصول دین ما شیعیان
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:15 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews

پاسخ علمای شیعه به شبهاتی که برادران اهل سنت در مورد نص( که امام را خداوند انتخاب می
شرکت، نهاد یا موسسه‌ خارجی یا داخلی، از یکی از راه‌های زیر، از دشمنان امت اسلامی پشتیبانی
سوال بنده بیشتر مقایسه انقلاب های ایران و انقلاب فرانسه و روسیه بعد از انقلاب بود نه
از نظر حاج آقا بهجت هم خواندن دو رکعت نماز نافله نشسته به جای دو رکعت ایستاده کافی است
بعضیها در عزاداری و سینه زنی آن قدر محکم سینه می زنند که پوست بدنشان قرمز و حتی سیاه
خواهشمندم در مورد صحت و سقم خوابی که فرزند مرحوم عبدالباسط در مورد پدرشان مشاهده کرده
اگر در هنگام اذان مهمان برسد، بهتر است به مسجد بروم یا به مهمان برسم، مهمان هم به مسجد
چرا آخر زیارت عاشورا سجده می کنیم؟
در مورد سبزه مزبله توضیح دهید؟
در ساعتی که تلویزیون به عنوان نیمه شب شرعی اعلام می کنه می تونیم نمازشب بخونیم؟ ساعت
Create a GUI from a XML schema automatically
How can I create a c# object from C code?
calling managed c# component from unmanaged c++ code, how do i define config
Best C/C++ Libraries for maintaining session state in CGI application?
Win32 Console app vs. CLR Console app
Converting a project from C++ to C#
java, System.loadlibrary(“someDLLFile”) gets unstatisfied link error
Effective way to make a system tray application
How to return a collection of strings from C# to C++ via COM interop
How can I add Windows DateTimePicker to a win32 Application in c++
*