در وضو گرفتن شستن صورت بیش از دو بار چگونه است؟ منظور از شستن فقط آب ریختن است یا با


در وضو گرفتن شستن صورت بیش از دو بار چگونه است؟ منظور از شستن فقط آب ریختن است یا با
    در وضو گرفتن شستن صورت بیش از دو بار چگونه است؟ منظور از شستن فقط آب ریختن است یا با چند بار آب ریختن تا چند بار دست نکشیم یک بار شستن محسوب نمی شود؟

پاسخ :


آیا خود امام حسین(ع) راضی به عزاداری بر ایشان هستند؟

1:با توجه به اینکه عدل جزو صفات خداوند چرا عدل جزو اصول مذهب قرار گرفته است؟

همه مراجع: ملاک شستن در وضو، رساندن آب به جاهایى هست که باید شسته شود و دست کشیدن لازم نیست.العروهالوثقى، ج 1، افعال الوضو، الاول.


عالم ذر چیست؟( توضیح کامل)
تبصره.


چرا به گریه برای امام حسین(ع) این همه تأکید شده است؟ آخه وقتی برای کسی گریه می کنیم که
دست کشیدن - که در میان امت رایج هست براى کسب اطمینان هست که آب به جاهایى که باید شسته شود، رسیده و تمام عضو را فرا گرفته هست و چنانچه براى کسى از راه دیگرى - مانند گرفتن دست زیر شیرآب اطمینان حاصل شود، کافى هست.
آیات عظام امام، بهجت، تبریزى، فاضل و مکارم: منظور از یک بار شستن اون هست که تمام عضو را بشوید خواه با یک مشت آب باشد یا چندین مشت.


با توجه به پیام مقام معظم رهبری آیا جهاد نظامی لازم است و اگر گروههائی از ایران اعزام
پس وقتى عضو به طور کامل شسته شد، یک مرتبه محسوب مى‏شود.توضیح المسائل مراجع، م 248.


اگر کسی مادرش جزو سادات باشد، آیا سید حساب می شود؟ اگر کسی مادرش و مادربزرگ پدرش جزو
آیات عظام خامنه‏اى، سیستانى، صافى، نورى و وحید: ملاک براى تعیین یک بار شستن قصد انسان هست؛ پس اگر به قصد شستن مرتبه اول مثلاً ده مرتبه آب بریزد، اشکال ندارد و همه اونها شستن اول محسوب مى‏شود.آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 249 ؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 254؛ توضیح‏المسائل مراجع، م 248 و آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 102.

برگرفته از پرسمان


آیا بوسیدن و بغل کردن و در کل بازی کردن و عشق بازی دو نفر پسری که عاقل و بالغ هستند و
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:19 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews

انسان چگونه می تواند ترسهایش را در خودش از بین ببرد؟ مثلا ترس از صحبت با مدیر زورگو،
آیا خواندن نماز جماعت در روز جمعه نماز را باطل می کند؟
آیا اگر جایی نماز جماعت بر پا شود و فرادی خواندن نماز موجب ناراحتی امام شود، فرادی خواندن
آیا جایی که نماز جماعت برپاگشته می توان به یکی از مأمومین اقتدا کرد؟
چرا در قرآن و احادیث در دنیا و آخرت همیشه از مردان حمایت شده چرا بین زن و مرد فرق قائل
نظر آیت الله سیستانی راجع به مسأله ولایت مطلقه فقیه را بیان نمایید.
از زمان کدام امام معصوم(ع) نماز ظهر و عصر با هم خوانده شد؟( لطفا منبع را ذکر نمایید)
Create a GUI from a XML schema automatically
How can I create a c# object from C code?
calling managed c# component from unmanaged c++ code, how do i define config
Best C/C++ Libraries for maintaining session state in CGI application?
Win32 Console app vs. CLR Console app
Converting a project from C++ to C#
java, System.loadlibrary(“someDLLFile”) gets unstatisfied link error
Effective way to make a system tray application
How to return a collection of strings from C# to C++ via COM interop
How can I add Windows DateTimePicker to a win32 Application in c++
*