تفاوت موی مرد با موی زن در چیست که زنان باید موی خود را پنهان کنند در حالی که برخی پسران


تفاوت موی مرد با موی زن در چیست که زنان باید موی خود را پنهان کنند در حالی که برخی پسران
    تفاوت موی مرد با موی زن در چیست که زنان باید موی خود را پنهان کنند در حالی که برخی پسران با موهای زیبا و چهره زیبا که توجه زیادی را به خود جلب می کند و یک زن بد قیافه باید در هر حال موی خود را بپوشاند؟

پاسخ :


آیا وقتی اذان داده می شود، می توان هنوز اذان تمام نشده، شروع به نماز خواندن کرد؟

1:اینکه می گویند روح انسان ثابت است با توجه به کتاب اسلام و مقتضیات زمان استاد مطهری

درجواب این سوال توجه به نکات زیرحایز اهمیت هست :

شرکتی خارجی اعلام نموده که در صورت سرمایه گذاری در این شرکت ماهیانه بین ۱۶ تا ۲۲ درصد
الف) زنان اعم ازسیاه وسفید مظهر زیبای وجمال اند وبدون شک موی سریکی اززیبایی های هست که مردان وزنان (سیاه وسفید )از اون بهره مند اند کرامت وحرمت زنان ایجاب می کند که با پوشش مناسب بدن وموهای خودرا ازمرد ان بیگانه بپو شاند وبدین ترتیب ازبروز فساد وانحراف های اخلاقی جلو گیری نمایند.

چگونه می توان در خواندن نماز مداومت داشت؟ یا به عبارتی کاهل نمازی نکرد؟ یا چطور می توان
ب ) لذت بردن ازموی سر می تواند یکی ازعلل ودلایل پوشش باشد نه علت تامه اون که با انتفا ی علت ، حکم نیز منتفی گردد.حجاب تنها مربوط به موی سر نیست، بلکه علاوه بر موی سر، خود سر را نیز باید بپوشانند.


در مسجد محل ما جدیداً طرحی را برای بردن به کربلا پیاده می کنند که می خواهم بدانم این
تنها گردی صورت و دستها تا مچ هستثناء هست.


در شهرهایی که غالبا تعزیه خوانی، عزاداری اصلی آنها محسوب می شود، به تبلیغ می روم ولی
حتی اگر خانمی موی سر خودرا تراشیده با شدبا زواجب هست که سر خود را بپوشاند.


چرا در مناسک حج به یک سنگ که نماد شیطان است، سنگ می زنند در حالی که هر ساله به طور غیرعمدی
ازاین رو, امکان دارد این حکم پايه ی فلسفه وعلت های دیگر د اشته باشد که برای ما نا مکشوف هست زیرا فلسفه همه احکام و جزئیات اونها به طور تفصیلى روشن نیست و آگاهى از اون دانشى فراتر از تنگناهاى معارف عادى بشرى مى‏طلبد.


در اینکه اسلام دین خون و شمشیر نیست و البته اجباری در گرویدن به دین وجود نداره درست!؟
لیکن به طور اجمال، روشن هست که همه احکام الهى تابع مصالح و مفاسد واقعى در متعلق اونهاست.

بنابراین در صورتى که فلسفه حکمى را بالخصوص ندانیم، بنا بر قاعده کلى فوق باید از اون پیروى کنیم؛ زیرا در اون یقین به وجود مصلحتى هست، هر چند بر ما ناشناخته باشد.

در یافتن فلسفه احکام، نباید همیشه به دنبال علوم تجربى رفت و دلیلى مادى و فیزیولوژیک برایش جست و جو نمود.

این فرایند که همواره در پى یافتن مصلحت یا مفسده‏اى طبى یا ...

باشیم، برخاسته از نگرشى مادى گرایانه هست؛ در حالى که بسیارى از احکام، مصالحى معنوى دارند که در حوزه هیچ یک از علوم بشرى قابل تحقیق نیست و اونها با متد تجربى خود، قادر به دادن حکمى - نفیا یا اثباتا - پیرامون اون نیستند و اگر نظرى هم بدهند، بسیار سطحى هست؛ زیرا چه بسا مسأله حکمتى برتر و بالاتر داشته باشد؛ مثلاً در مورد روزه علوم به خواص بهداشتى اون پرداخته هست، ولى قراون مجید فلسفه‏اى بالاتر را بیان فرموده و اون «تقوایابى» هست.

بنابراین درباره فلسفه احکام علاوه بر منافع و ضررهاى مادى و جسمى باید به آثار مثبت و منفى اون بر «روح و معنویت» انسان توجه کرد و گذشته از جنبه فردى باید به تأثیر اون در هنجار یا ناهنجارى اجتماع نیز توجه کرد و از اون جا که ابعاد سه‏گانه «جسمى و روحى و اجتماعى» آدمى رابطه ارگانیک و به هم پیوسته با یکدیگر دارند و از اونجا که آخرت انسان جدا از دنیاى او نیست، «احکام الهى» با توجه به تمامى این جوانب تشریع شده هست.

ازاین‏رو در فلسفه احکام باید با نگاهى گسترده به تمام ابعاد انسان و زاویه‏هاى آشکار و پنهان اون نظر افکند تا در انتخاب زیبایى‏ها و راه‏هاى آرامش و آسایش دچار خطا نگردیم .
ج) فلسفه حجاب بانوان
براى روشن شدن فلسفه حجاب زن و راز تفاوت اون با پوشش مردان، توجه به مطالب ذیل لازم هست:
1- توجه به رابطه پوشش با فرهنگ دینى‏
بر پايه فرهنگ اسلامى، انسان موجودى هست که براى رسیدن به کمال و معنویّت ایجاد گردیده هست.

اسلام با تنظیم و تعدیل غرایز به ویژه غریزه جنسى و توجه به هر یک از اون‏ها در حدّ نیاز طبیعى، سبب شکوفایى همه هستعدادهاى انسان شده و او را به سوى کمال سوق داده هست.
پوشش مناسب براى زن و مرد عامل مهمى در تعدیل و تنظیم این غریزه هست.
2- توجه به ساختار فیزیولوژى انسان‏
نوع پوشش زن و تفاوت اون با پوشش مرد رابطه‏اى مستقیم با تفاوت‏هاى جسمى و روحى زن و مرد دارد.
در تحقیقات علمى در مورد فیزیولوژى و نیز روان‏شناسى زن و مرد ثابت شده که مردان نسبت به محرّک‏هاى چشمىِ شهوت‏انگیز حساس ترند و چون تأثیر حس بینایى زیادتر هست و چشم از فاصله دور و میدان وسیعى قادر به دیدن هست، از سوى دیگر ترشّح هورمون‏ها در مرد صورتى یکنواخت و بدون انقطاع دارد، مردان به صورتى گسترده تحت تأثیر محرّک‏هاى شهوانى برنامه مى‏گیرند اما زنان نسبت به حس لمس و درد حساس ترند و به محرّک‏هاى حسى جواب مى‏دهند.

حس لامسه بروز زیادى ندارد و فعالیتش محدود به تماس نزدیک هست.
از این گذشته چون هورمون‏هاى جنسى زن به صورت دوره‏اى ترشح مى‏شوند و به طور متفاوت عمل مى‏نمايند، تأثیر محرّک‏هاى شهوانى بر زن صورتى بسیار محدود دارد و نسبت به مردان بسیار کمتر هست.
استاد مطهری در زمینه وجوب پوشش زنان می فرماید : «اما علت این که در اسلام دستور پوشش، اختصاص به زنان یافته، این هست که میل به خود نمایى و خودآرایى مخصوص زنان هست.

از نظر تصاحب قلب‏ها و دل‏ها مرد شکار هست و زن شکارچى، همچنان که از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار هست و مرد شکارچى.

میل زن به خود آرایى از حس شکارچى‏گرى او ناشى مى‏شود.

در هیچ جاى دنیا سابقه ندارد که مردان لباس‏هاى بدن نما و آرایش‏هاى تحریک نماينده به کار برند.

این زن هست که به حکم طبیعت خاص خود مى‏خواهد دلبرى کند و مرد را دل باخته و در دام علاقه خود اسیر سازد.

بنابراین انحراف تبرّج و برهنگى، از انحراف‏هاى مخصوص زنان هست و دستور پوشش هم براى اونان مقرر گردیده هست».(1)
به عبارت دیگر: جاذبه و کشش جنسى و زیبایى خاص زنانه و تحریک پذیرى جنس مردانه، یکى از علت‏هاى این حکم هست ؛ بنابراین جذابیت مو و دیگر اندام ها در مورد زن و مرد یکسان نیست و همین طور تحریک پذیری زنان و مردان به یک صورت نمی باشد و این مسئله از نظر علمی نیز کاملا پذیرفته هست.
البته این بدان معنا نیست که مردان با هر وضعیتی و با هر نوع پوششی می توانند درون جامعه ظاهر شوند ، بلکه برای اونان نیز محدودیت در نظر گرفته شده ، اما همان گونه که بیان شد در حد پوشش زنان نیست .
با توجه به مطالب فوق مى‏توان فرمود: حجاب در اسلام از یک مسئله کلّى و پايه ى ریشه گرفته هست.

اسلام مى‏خواهد انواع التذاذهاى جنسى (چه بصرى و لمسى و چه نوع دیگر) به محیط خانواده و در چهارچوب شرع و قانون اختصاص یابد و اجتماع تنها براى کار و فعالیت باشد، بر خلاف سیستم غربى که حضور در جامعه را با لذت جویى جنسى به هم مى‏آمیزد و تعدیل و تنظیم امور جنسى را به هم مى‏ریزد.
اسلام قائل به تفکیک میان این دو محیط هست و براى تأمین این هدف، پوشش و حجاب را توصیه نموده هست، زیرا بى بند و بارى در پوشش به معناى عدم ضابطه در تحریک غریزه و عدم محدودیت در رابطه جنسى هست که آثار شوم اون بر کسى پوشیده نیست.
ج) آثار و فواید رعایت حجاب و پوشش دینى‏
1- بهداشت روانى اجتماع و کاهش هیجان‏ها و التهاب جنسى که سبب کاهش عطش سیرى ناپذیرى شهوت هست.
2- تحکیم روابط خانوادگى و برقرارى صمیمیت کامل زوجین.
با رواج بى حجابى و جلوه گرى زن، جوانان مجرد، ازدواج را نوعى محدودیت و پایان آزادى‏هاى خود تلقّى مى‏نمايند وافراد متأهل هر روز در مقایسه‏اى خطرناک میان اون چه دارند و ندارند، برنامه مى‏گیرند.

این مقایسه‏ها، هوس را دامن زده و ریشه زندگى و پیوند خانواده را مى‏سوزاند.
3- هستوارى اجتماعى و هستیفاى نیروى کار و فعالیّت‏
دختر و پسرى که در محیط کار و دانشگاه تحریک شهوانى شوند، از تمرکز و کارآیى اون‏ها کاسته مى‏شود و حکومت شهوت بر اجتماع سبب هدر رفتن نیروى فکرى و کارى هست.
4- بالارفتن ارزش واقعیت زن و جبران ضعف جسمانى او
حیا، عفاف و حجاب زن مى‏تواند در نقش عاطفى او و تأثیرگذارى بر مرد مؤثر باشد.

پوشش زن سبب تقویت تخیّل و عشق در مرد هست و حریم نگه داشتن یکى از وسائل مرموز براى حفظ مقام و موقعیّت زن در برابر مرد هست.
حجاب موجب می شود که زنان تنها از نگاه جنسیتی و زیبائی جسمی نگریسته نشوند و این مسئله موجب احیاء حیثیت و حرمت زن و توجه بیشتر به شایستگی اخلاقی و روحی و هستعداد های دیگر در وجود زنان می شود.
اسلام حجاب را براى محدودیّت و حبس زن نیاورده، بلکه براى مصونیّت او توصیه کرده هست، زیرا اسلام راضى به حبس، رکود و سرکوبى هستعدادهاى زن نیست، بلکه با رعایت عفاف و حفظ حریم، اجازه حضور زن را داده امّا از سوء هستفاده شهوانى و تجارى و هستفاده ابزاری از زنان را منع کرده هست.
در واقع حجاب موجب محدودیت مردان هرزه مى‏باشد که در صدد کام جویى‏هاى آزاد و بى حد و حصر هستند و از طرفی مصونیت و حفظ شخصیت زنان از دست این گروه از مردان هست.
در عین حال در اسلام برای مردان نیز پوشش در حد معقول برنامه داده و مردان نیز آزادی بی حد و حصر در پوشش ندارند .

و از طرف دیگر اونها را بر حفظ نگاه از نامحرم و کنترل شهوت در نگاه تکلیف کرده هست که کنترل نگاه برای مردان در نسبت با زنان سخت تر هست.
پی‌نوشت‌ها:
1.

مطهری ،مرتضی ، مجموعه آثار ج19 ص 436- 43
برای اگاهی بیشتر ر.ک : دکتر محمود بهزاد، تفاوت‏هاى زن و مرد از نظر فیزیولوژى و روانشناسى، مجله نگین، شماره 134، تیر 1355، ص 24.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 03:52 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews