مقلد آیت الله خامنه ای هستم، وام اقساطی طولانی مدت دارم ماهانه پرداخت می کنم، سال خمسم


مقلد آیت الله خامنه ای هستم، وام اقساطی طولانی مدت دارم ماهانه پرداخت می کنم، سال خمسم
    مقلد آیت الله خامنه ای هستم، وام اقساطی طولانی مدت دارم ماهانه پرداخت می کنم، سال خمسم نزدیک است، مقداری وجه نقد دارم، آیا صرفا برای فرار از خمس می توانم اقساط سالهای آینده را بدهم، اشکال شرعی ندارد؟ عیدی مصوب دولت خمس دارد؟

پاسخ :


آیا نوشتن قرآن بعد از پیامبر(در زمان عمر) و عدم دعوت از بهترین حافظ قرآن برای نوشتن پیام

1:خدا را برایم اثبات کنید تا هیچ گاه در اعتقادم نسبت به خدا دچار تزلزل نشوم. در جواب بهچرا دین اسلام و مسلمانان تا این قدر بعد از پیامبر به راه کج رفتند؟
آیا عیدى و پاداشى که دولت به کارمندان مى‏دهد و به صورت پول نقد و یا سکه طلا هست، خمس تعلق مى‏گیرد؟

می شه بگید چه کسی حضرت زینب(ع) رو تبعید کرد، اصلا مگه می تونستن؟ حضرت زینب چند سال بعد
امام و خامنه‏اى: خیر، خمس ندارد.امام، هستفتاءات ج 1 س 191 و خامنه‏اى، اجوبه، س 862.


آیا اسلام با نظرات مکتب فمنیسم موافق است؟
صافى، سیستانى، تبریزى، مکارم و وحید: چنانچه تا سر سال خمسى زیاد بیاید، خمس دارد.تبریزى، هستفتاءات، س 829؛ سیستانى، منهاج الصالحین، کتاب الخمس، السابع؛ دفتر: مکارم و وحید.


فلسفه حج چیست؟
بهجت و فاضل: چنانچه تا سر سال خمسى زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس اون را بدهد.دفتر: بهجت و فاضل.


آیا درست کردن بارگاه برای امام زاده و امامان درست است؟
نورى: اگر به عنوان هبه باشد، خمس ندارد.دفتر نورى.


حکم وضو گرفتن با آبی که کلر دارد، چیست؟
تبصره.

برخى از مراجع عیدى و پاداش دولت را جزء درآمد قلمداد مى‏نمايند و عده‏اى اون را هدیه مى‏دانند.
اگر وام صرف در مونه شده باشد هر مقدار اون را که قبل از سال خمسی بپردازید مجازید و خمس ندارد.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 03:59 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews

طبق روایات زمین در روز قیامت خالی از هر گونه گیاه و کوه و سنگ و ... میشه یعنی صاف صاف،
من در چندین کتاب خوانده ام که تنها کسی که با خداوند مستقیما صحبت کرد، حضرت موسی(ع) است
می خواستم بدانم که ریشه های بحران اقتصادی که غرب را امروز در بر گرفته است از کجاست؟
حدود دو سال پیش از بانک سپه، پنج میلیون تومان وام سپاس با یک قولنامه صوری دست نویس خرید
منظور از این عبارت امام حسین(ع) که می فرمایند: « أنا قتیل العبرات» چیست؟ یعنی کدام اشکها
بنده می خواستم در مورد آقای احمد فردید اطلاعاتی را بدانم. اساساً ایشان چگونه انسانی
Create a GUI from a XML schema automatically
How can I create a c# object from C code?
calling managed c# component from unmanaged c++ code, how do i define config
Best C/C++ Libraries for maintaining session state in CGI application?
Win32 Console app vs. CLR Console app
Converting a project from C++ to C#
java, System.loadlibrary(“someDLLFile”) gets unstatisfied link error
Effective way to make a system tray application
How to return a collection of strings from C# to C++ via COM interop
How can I add Windows DateTimePicker to a win32 Application in c++
*