آیا می توان یک یا چند غسل واجب مثل( حیض و جنابت) و غسل مستحب مثل(جمعه) را با هم و یکجا انجام


آیا می توان یک یا چند غسل واجب مثل( حیض و جنابت) و غسل مستحب مثل(جمعه) را با هم و یکجا انجام
    آیا می توان یک یا چند غسل واجب مثل( حیض و جنابت) و غسل مستحب مثل(جمعه) را با هم و یکجا انجام داد؟

پاسخ :


چرا شیعه به مهر سجده می کند؟ در صورتی که در زمان پیامبر(ص) چنین نبوده است.

1:آیا سگ تزیینی که در حیاط نگهدارى مى شود، غذای پخته در منزل مى خورد، واکسن و قرص انگل

انسان مى‏تواند چند غسل اعم از واجب یا مستحب یا مختلف را نیت کند و به قصد همه‏ اونها یک مرتبه غسل اجرا کند مثلا اگر غسل حیض، ت و غسل جمعه را بخواهد با هم اجرا کند هر سه را نیت می کند و یک غسل به نیت همه اونها انجام می دهد کفایت می کند (توضیح‏المسائل آیت‏الله سیستانى، مسأله 387).

برگرفته از پرسمان


چرا با وجود اینکه این همه انسان فقیر و محتاج در کشورمان است، از پول بیت المال که باید
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:03 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews

نقش شاه عباس در شیعه شدن ایرانیان چگونه بود؟ این درست است که بسیاری از سنیها را کشت؟
دانشمندان علت زلزله را عوامل درونی زمین نظیر حرارت می دانند،‌ حال آن که در روایتی از
آیا این حدیث که اگر کسی ولایت اهل بیت علیهم السلام را نپذیرد، اگر حتی هزار سال به عبادت
آیا این درست است که می گویند بول کردن در حمام باعث کاهش روزی می شود؟
اگر مسلمانی از دنیا برود درحالی که مرجع تقلید نداشته باشد، آیا کافر محسوب می شود؟
با توجه به اینکه امروزه مسأله پیوند اعضا از افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند، بسیار رایج
می گویند ماء الشعیر بدون الکل ساخت ایران هم در صد کمی الکل در آن موجود می ماند، آیا خوردن
الکل نجس و غیرنجس چه فرقی با هم دارند و رنگشان متفاوت است و چه خصوصیاتی دارند؟
در داروها از الکل استفاده می کنند، خوردن آن جایز است؟
می گویند ژله از استخوان حیوانات است و آن را از خارج و کشورهای غیر مسلمان می آورند، آیا
سلام نماز جماعت را عمدا جلوتر از امام بدهیم ایراد ندارد؟
Create a GUI from a XML schema automatically
How can I create a c# object from C code?
calling managed c# component from unmanaged c++ code, how do i define config
Best C/C++ Libraries for maintaining session state in CGI application?
Win32 Console app vs. CLR Console app
Converting a project from C++ to C#
java, System.loadlibrary(“someDLLFile”) gets unstatisfied link error
Effective way to make a system tray application
How to return a collection of strings from C# to C++ via COM interop
How can I add Windows DateTimePicker to a win32 Application in c++
*