آیا زن می تواند بدون اجازه شوهر برای دیدن پدر یا مادر خود بیرون رود؟ اگر مواردی در اسلام


آیا زن می تواند بدون اجازه شوهر برای دیدن پدر یا مادر خود بیرون رود؟ اگر مواردی در اسلام
    آیا زن می تواند بدون اجازه شوهر برای دیدن پدر یا مادر خود بیرون رود؟ اگر مواردی در اسلام برای استثناء اجازه شوهر برای همسر وجود دارد لطفا ذکر بفرمایید.

پاسخ :


اگر یک پارچه چند بار تا شده باشد و نجاست به آن برسد و به درون آن نفوذ کند، آیا می شود

1:در سرویسهای بهداشتی عمومی که مطمئن هستیم زمین محل وضوخانه در اثر رفت و آمدها متنجساگر قسمتی از خانه میزبان توسط میهمان نجس شود باید به صاحب خانه بگوید؟
همه مراجع: خیر، نمى‏تواند بدون اجازه شوهر به دیدار اونان برود و صله رحم منحصر به رفت و آمد نیست ؛ بلکه با احوال پرسى و پیغام فرستادن از طریق تلفن، نامه و مانند اون نیز محقّق مى‏شود.


دستی که متنجس سوم است اگر وارد آب قلیل کنیم یا وارد مواد خوراکی مانند ماست شود؟ چه حکمی
فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1632 ؛ امام، تحریرالوسیله، ج 2، فصل فى القسم و النشوز و هستفتاءات، ج 3، سؤالات متفرقه، س 90 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 2، فصل فى القسم و النشوز ؛ تبریزى، هستفتاءات، س 2189 و 1520 و صراط النجاه، ج 5، س 652 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج‏2، الفصل الثامن، م 338 و Sistani.org،صله رحم، س 1 و 2 و دفتر: بهجت، وحید، مکارم، نورى و خامنه‏اى.

اگر لباس نجس در تشت شستیم بعد از اتمام کار باید تشت را کاملا آب بکشیم؟


برگرفته از پرسمان


اگر آرایش صورت حالت گریم داشته باشد یعنی فقط اجزا صورت را برجسته تر و خوش رنگ تر کند
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:13 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews