گوشت گاو مکروه است؟


گوشت گاو مکروه است؟
    گوشت گاو مکروه است؟

پاسخ :


حقوق اساسی چیست؟

1:دلیل اینکه در قرآن آمده که وضو را تا آرنج بگیریم یعنی از پایین آب بریزیم ولی ما بر عکس

در میان حیوانات اهلی گوشت هر گونه ای از گوسفندان, گاو و شتر حلال هست و کراهتی هم ندارد.

برگرفته از پرسمان


اگر یک زن خارجی به ایران بیاید به خاطر قانون که در کشور اسلامی حاکم است، مجبور است پوشش
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:28 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews

در مورد نحوه پیدایش هستی موجودات برای من توضیح بدین؟ اینکه از ازل هستند تا ابد هستند
آیا در آموزه های دینی ما یا در قرآن یا احادیث، جایی سفارش به استخاره برای انجام کارها
چرا خداوند ابلیس را به بهشت راه داد تا آدم را بفریبد؟
چرا خداوند به شیطان تا قیامت مهلت داد؟
خدا عداوت شیطان بر آدم را می دانست چرا او را بر اولادش مسلط کرد؟
من 26 ساله هستم و به خاطر رضای خدا کمتر به سراغ گناه می روم ولی نمی دانم چرا خدا حاجت مرا
اگر راه ارتباط ما با امامان(ع) از طریق روح است و برای روح زمان و مکان مطرح نیست، دلیل
آیا همه اعمال اعم از خیر و شر دارای بازتاب و پیامد تکوینی در دنیا هستند یا برخی اعمال؟
آیا قرآن خواندن یا زمزمه کردن در حالتی که کاملا لخت هستم( مثلا در حمام) یا جایی که بوی
چرا حضرت علی اصغر(ع) که در همان کودکی شهید شدند مقامی بالا در نزد خدای سبحان دارند ولی
ما در بحثی که در نشستهای خود داشتیم، این سوال برایمان مطرح شد که با توجه به اینکه عناصر
Create a GUI from a XML schema automatically
How can I create a c# object from C code?
calling managed c# component from unmanaged c++ code, how do i define config
Best C/C++ Libraries for maintaining session state in CGI application?
Win32 Console app vs. CLR Console app
Converting a project from C++ to C#
java, System.loadlibrary(“someDLLFile”) gets unstatisfied link error
Effective way to make a system tray application
How to return a collection of strings from C# to C++ via COM interop
How can I add Windows DateTimePicker to a win32 Application in c++
*