آیا کشمش و خرما بر اثر سرخ کردن نجس می شود؟ در این صورت آیا نباید از آنها استفاده کرد؟


آیا کشمش و خرما بر اثر سرخ کردن نجس می شود؟ در این صورت آیا نباید از آنها استفاده کرد؟
    آیا کشمش و خرما بر اثر سرخ کردن نجس می شود؟ در این صورت آیا نباید از آنها استفاده کرد؟

پاسخ :


می خواستم بدانم که از نظر شرعی در چه سنی باید بچه را از شیر مادر گرفت و این عمل باید به

1:می شه لطفا بگید راجع به علم جنین شناسی در قرآن چه چیزهای مطرح شده است؟با توجه به تأکید قرآن و روایات در مورد تعقل و بکار بردن عقل چرا در آثار عرفانی مانند
Jاگر کشمش و خرما هنگام ریخته شدن جوش بیاید به فتواى آیت‏الله بهجت پاک بودن و خوردن اون محل اشکال هست.


مباهله چیست؟ آیا در دنیای امروز هم مباهله داریم؟
البته در این مسئله مى‏توان به فتاواى مراجعى که خوردن اون را بى‏اشکال مى‏دانند مراجعه کرد.J

دیدگاه مسیحیت راجع به شیعه و دیدگاه شیعه راجع به مسیحیت چیست؟
بنا بر فتواى آیت‏اللّه‏خامنه‏اى، ریختن کشمش در پلو یا جوشاندن اون، مانعى ندارد.

اگر مردی در برابر کشتن زنی باید در صورت قصاص نصف دیه را بگیرد زیرا خانواده قاتل از نظر


برگرفته از پرسمان


با وجود اینکه پیامبر(ص) در زمان خودش همانند مردم عصر خویش لباس می پوشید، چرا در حال حاضر
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:39 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 88 user ratings 1138 reviews

آیا کسی که کفاره سقط جنین و یا هر گناه دیگری را می پردازد در عالم معنا حقیقتا گناه او
در اکثر فیلمهای سینمایی و تلویزیونی مثل سریال حضرت یوسف که زلیخا و یا دیگر زنان بازیگر
آیا پخش اذان از مناره مسجد، تناقضی با رعایت حقوق عموم مردم ندارد؟ مثلا ممکن است کسی
این بحث که اگر دو خدا وجود داشت فساد به وجود می آمد، برای من حل نشده است. خیلی حاکمان
آیا معصومین(ع) هم اجتهاد می نمودند؟ چگونه؟
حکم مخترعین و مکتشفین غیرمسلمان که خدماتی ارائه داده اند، در قیامت چیست؟
آیا قیامت در یک روز و برای تمام اقوام و ملل جهان است؟
Create a GUI from a XML schema automatically
How can I create a c# object from C code?
calling managed c# component from unmanaged c++ code, how do i define config
Best C/C++ Libraries for maintaining session state in CGI application?
Win32 Console app vs. CLR Console app
Converting a project from C++ to C#
java, System.loadlibrary(“someDLLFile”) gets unstatisfied link error
Effective way to make a system tray application
How to return a collection of strings from C# to C++ via COM interop
How can I add Windows DateTimePicker to a win32 Application in c++
*