اقسام حسد، عواملی که باعث حسد می شود، راههای علاج و دفع حسد، چگونه با انسان حسود رفتار


اقسام حسد، عواملی که باعث حسد می شود، راههای علاج و دفع حسد، چگونه با انسان حسود رفتار
    اقسام حسد، عواملی که باعث حسد می شود، راههای علاج و دفع حسد، چگونه با انسان حسود رفتار کنیم؟

پاسخ :


چرا خداوند در دنیا این همه نعمت و رفاه به کفار و ظالمان داده است؟

1:فرشتگان موجود در عالم هستی هستند و چه کارهایی و مسئولیتی دارند؟

«حسادت» به معناى این هست که انسان از این‏که دیگرى داراى نعمتى هست، ناخرسند باشد و آرزوى زوال اون را از وى کند؛ چه خود نیز داراى اون نعمت باشد یا نباشد.


زمان حرام شدن ازدواج با حلال مانند مرد با عمه و خاله و خواهر و ... چه زمانی بود، توضیح
اما «غبطه» ناراحتى از کامیابى دیگران و آرزوى زوال اون نیست؛ بلکه افسوس از اون هست که چرا خود فرد داراى چنان موهبتى نیست و آرزو کند که او هم این نعمت را داشته باشد.

چرا باید نمازهای یومیه را هر روز و هر وعده بخوانیم؟ نمیشه مثلا هفته ای دوبار بخوانیم
پایه مهم و پايه ى حسادت شناخت غیر درست و اختلال در سیستم شناختى هست به این کیفیت که فرد مبتلا به حسادت داشته خود و خود را کم، اندک، نامناسب و...


آیا تراشیدن موهای زائد بدن مثل اندام تناسلی( با تیغ) حرام است؟ کوتاه کردن یا تراشیدن
مى‏داند به تعبیرى فرد از ضعف فکرى در نحوه تلقى امور رنج مى‏برد اگر فردى به پیشرفت یکى حسادت مى‏ورزد به واسطه این فکر غلط هست که مى‏پندارد دو نفر نمى‏توانند پیشرفت نمايند و میدان رقابت را تنگ مى‏بیند و یا اگر کودکى به دوستى پدر نسبت به برادرش حسادت مى‏ورزد ازاین‏روست که مى‏پندارد پدر فقط یکى را مى‏تواند داشته باشد ولى بعد که بزرگ مى‏شود و دید او وسعت مى‏یابد به این نکته پى مى‏برد که پدر مى‏تواند هموقت چندین نفر را دوست داشته باشد و لذا دیگر حسادت نمى‏ورزد به هر حال از اونجا که حسادت ریشه در سیستم شناختى دارد ابتدا باید به راهکارهایى در اصلاح سیستم شناختى روى آورد و به شما نیز توصیه مى‏شود در این مسیر به امور زیر توجه و با تفکر و تلقین امور زیر راه اصلاح ساختار شناختى خود را فراهم آورید:

همان طور که می دانیم ازدواج در این دنیا برای خانمها با چند آقا امکان ندارد( در یک زمان)
1.


لباس آستین کوتاه چه حکمی دارد و کوتاهی آن تا کجا جایز است؟( بدون قصد ایجاد مفسده)
به فضل و رحمت بى منتهاى الهى معتقد باشید و باور کنید که اگر خداوند به کسى برترى را عنایت فرمودند از خزانه او کم نشده و این انبار تمام نمى‏شود به پایان نمى‏رسد و اینگونه نیست که دیگران دست خالى برگردند و خداوند دیگر اون برترى را نداشته باشد تا به او بدهد.

لطفا شق القمر را از لحاظ دینی و علمی توضیح دهید.
2.

به حکمت و تدبیر الهى اعتماد کنید و بدانید که اگر خداوند به کسى فضیلتى را اعطا مى‏کند بر پايه تدبیر حکیمانه الهى هست و اونچه به شما نیز سپس سعى و تلاش مى‏دهد نیز از حکمت او برخواسته هست از همین روست که در برخى روایات ریشه حسادت کفر و انکار فضل الهى بیان شده هست.
3.

توجه و باور این مطلب که «برخوردارى مادّى و بهره‏مندى دنیوى کمال نیست» کمال آدمى در تقوى و رعایت اوامر و نواهى الهى هست نه به متاع دنیا دست یافتن.
4.

توجه و باور این حقیقت که «استقامت بر محدودیت‏هاى دنیوى یک فضیلت هست «و جزع و فزع نمودن نه تنها نشان عجز و ناتوانى بلکه بیانگر انحطاط اخلاقى و سقوط در گرداب سهمناک بى‏دینى و فاصله گرفتن از انسانیت هست.
5.

فهم و قبول این واقعیت که راه صحیح رسیدن به امکانات و برخوردارى از مواهب دنیوى و اخروى تلاش هست، تلاش و حسادت و حسد ورزیدن راه رسیدن به مطلوب نیست و آدمى را بیشتر از اون دور مى‏سازد.
6.

بى اعتنایى و عدم توجه و یا بى اهمیّت تلقى نمودن اونچه در اختیار امت هست و لذا در دستورات اخلاقى توصیه مى‏شود که همیشه در امور دنیوى به زیر دستان و افراد پائین‏تر از خود نگاه کنید و اگر روزى امکاناتى را در اختیار دیگران مشاهده کردید به اون توجه نکنید تا چه رسد به اونکه اونها را کمال تلقى ننمائید.
7.

همیشه این نکته را آویزه گوش خود نمائید که دنیا و متاع اون فقط به عنوان ابزارى گذرا در اختیار انسان‏ها برنامه مى‏گیرد و لذا پاکى و صفا اقتضا مى‏کند که فقط به میزان ضرورت خود را به امور دنیوى آلوده سازید و در برخوردارى از دنیا و امور دنیوى به قدر کفایت بسنده نمائید و از همین زاویه باید به دنیا نگریست که دنیا و دل بستن به اون در شأن هیچ انسان جویاى کمالى نیست.
8.

روى دیگر سکه توجه به هستعداد، امکانات، موقعیت و نعمتهاى هست که خداوند در اختیار هر انسانى و از جمله شما برنامه داده هست.

چرا داشته خود را اندک و ناچیز و بى ارزش مى‏دانید و چشم خود را به دست و داشته دیگران دوخته‏اید.

هر شخصى به اندازه ضرورت - در صورت تدبیر و تلاش - از هستعداد و موقعیت‏هاى لازم برخوردارست تا نیازمند دیگران نباشد و شخص حسود بگونه‏اى به دیگران نگاه مى‏کند که گویا خود هیچ توان و هستعداد و امکاناتى ندارد در حالى که هرگز چنین نیست و در واقع او سرمایه و ثروت خود را نمى‏بیند.


9.

حرکت دیگر در این سوى سکه محاسبه و بر شمردن یکایک نعمتهائى هست که شما خودتان از اون‏ها برخوردارید و دیگران بى بهره مى‏باشند و پر واضح هست که شکرانه داشتن نعمت هستفاده بجا و نیکو از اون هست.
10.

توجه به ضررهاى حسادت و اینکه این حالت یک بیمارى و یک نقص روحى هست و لذا هیچ شخصى از اینکه حسود نامیده شود خردمند نیست و حتى بلند آوازه‏ترین حسودها خود را حسود نمى‏شمارند.

توجه داشته باشید که حسود همیشه اسیر غم و اندوه هست، در حالى که دیگران غرق شادى و نشاط هستند او از نشاط دیگران و در برابر شادى دیگران سر در گریبان غم و اندوه مى‏برد.

خواهر گرامى همانگونه که گذشت این راهکارها، راهکارهاى شناختى هست و نیازمند عمل نیست بلکه باید در مورد اونها تفکر کرد و اونها را به صورت یک سازه ذهنى جزء پیکره اندیشه و تفکر خود سازید لذا هر چه بیشتر باید در مورد اونها بیاندیشید و اونها را به خود تلقین کنید.

امّا راهکارهاى عملى در این مورد به برنامه زیر هست و مجدداً تکرار مى‏کنیم که راهکار عملى بدون توجه به راهکارهاى شناختى نه تنها مفید نیست بلکه موجب خستگى مى‏شود لذا در کنار راهکارهاى شناختى این گروه از راهکارها مفید خواهند بود.
1.

به جاى بروز رفتارهاى حسودانه رفتارهاى مخالف اون که برخواسته از تواضع و قبول خوبیهاى دیگران هست اجرا کنید مثلاً به جاى بدگوئى، تحسین کند، بجاى اشکال تراشى از عملکرد دیگران و اشیاء و امور مربوطه به دیگران از اونها و عملکرد اونها تعریف کنید و بجاى کم ارزش تلقى کردن و تنقیص دیگران، کار اونها را بى نظیر و با ارزش معرفى کنید و بجاى تکبّر ورزیدن، تواضع کنید.

2.

با شخص مورد حسادت رابطه عاطفى داشته و ابراز علاقه کنید.


3.

اگر کسى به شما حسادت ورزید شما در برخورد با وى رفتارى ملایم داشته به شکلى او را به ترک رفتارهاى حسادت گونه وا دارید.
4.

هرگاه شخصى مورد طعن و ریشخند افکار و اعمال شما برنامه گرفت سریع این رفتارها را ترک و بر روى یک کاغذ صفات خود او را بنویسید و اونها را در قالب این جمله چندین بار با صداى بلند بخوانید: فلانى آدم خوبى هست.

فلانى شخص با ادبى هست و...

.


5.

از شرکت در محافلى که باعث تحریک روحیه حسادت ورزى شما و به این عمل زشت آلوده هست پرهیز کنید و از مجالست با افرادى که روحیه حسادت ورزى دارند و همیشه در صدد اشکالتراشى و تنقیص دیگران و عملکرد اونها هستند اجتناب کنید.
6.

داستانها، حکایت‏هایى که سرانجام تلخ افراد حسود را به تصویر کشیده هست مطالعه کنید و بعد اون را با آب و تاب براى دیگران نقل کنید.
7.

روایات و آیاتى که در مذمت این خصلت زشت بیان شده هست زیاد بخوانید مثلاً در کتب اخلاق عملى بحث حسد و...

را مطالعه کنید.

در پایان ضمن آرزوى موفقیت روز افزون براى شما امیدواریم که با بکارگیرى دقیق راهکارهاى علمى و شناختى تدابیر و عملى در مسیر رسیدن به مطلوب موفق باشید.

و در صورت تمایل گزارشى از کیفیت تأثیر یا عدم تأثیر راهکارهاى ارائه شده ارسال فرمائید.

شیوه برخورد با حسود:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف هست با دوستان مروت با دشمنان مدارا این اصل را بایستی همواره مد نظر داشت که هیچ دو انسانی نیست که از هر نظر با یکدیگر برابر باشند و هیچ تفاوت سلیقه و رفتاری در بین اونان نباشد.

خردمندترین انسان ها کسانی هستند که با همه زندگی می نمايند و در روابط دوستانه خود مدارا و مروت دارند و البته سعی در اصلاح رفتار دیگران می نمايند.

این سعی باید از طریق مناسب , زبان نرم و ارشاد به حقیقت باشد.

در مورد نحوه تذکر به دوست بهترین راه روش غیرمستقیم هست .

مانند دادن کتاب درباره حسادت و در مواردی نیز تذکر دوستانه بسیار مفید هست.

اگر حسادت دوستتان به شما موجب تحرک بیشتر او در درس مطالعهو یا کارهای خوب دیگر می شود, ایرادی ندارد.

بگذارید حسادت بورزد و پیشرفت کند و اگر در امور دیگری هست که از دست شما خارج هست (مثلا حسادت به خانواده و یا شکل و اندام و...) در این صورت بدانید که او از این کار جز غم و غصه سودی نخواهد برد و تنها با زجر کشیدن , خود را گرفتار بیماری های روحی و جسمی خواهد نمود.

اگر بتوانید او را نصیحت کنید بسیار به جا هست ; ولی شما خود را نگران نکنید و به راه خود ادامه دهید و برای مصون ماندن از شر حسادت ها به خدا پناه ببرید.

مطالعهمعوذتین یعنی سوره ناس و فلق برای دفع چشم زخم ناشی از حسادت مفید و مؤثر هست و در روایت آمده هست که پیامبر(ص) دو فرزندش امام حسن و امام حسین(ع) را با مطالعهاین دو سوره در پناه خداوند در می آوردند و از چشم زخم و بدخواهان حفظ می کردند.

مهمترین نکته در اینجا این هست که اگر خصوصیت و امتیازی در انسان وجود دارد که باعث جلب توجه فراوان و برانگیختن حساسیت دیگران و ایجاد حسادت در اونها می گردد، نباید این ویژگی و امتیاز را زیاد در معرض دید و تماشای دیگران برنامه داد بلکه باید تا امکان دارد اون را از نظرها پنهان و پوشیده داشت.

این کار هم کمک به خودتان هست چون باعث می شود توجه دیگران زیاد به شما جلب نگردد و مورد حسادت برنامه نگیرید و از گزند آزار واذیت بدخواهان و حسودان درامان بمانید و هم کمکی به حسودان هست که کمتر تحریک می شوند و این خصلت زشت کمتر در اونها بروز و ظهور می یابد.

خویشتن آرای مشو چون بهارتا نکند در تو طمع روزگار در ضمن تجربه نشان داده هست که فاصله گرفتن و قطع رابطه با کسی که حسادت می ورزند باعث تشدید حسادت و شعله ور شدن آتش اون می گردد و برعکس ارتباط دوستانه داشتن و برخورد مناسب و خوب با اونها باعث سرد شدن آتش حسادت و کمرنگ شدن اون می گردد و در مواردی باعث می گردد فرد حسود از بروز حسادتش شرمنده و منفعل گردد و خود را به این خاطر سرزنش نماید.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:45 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews