شأن نزول سوره یوسف(ع) چه بوده است؟


شأن نزول سوره یوسف(ع) چه بوده است؟
    شأن نزول سوره یوسف(ع) چه بوده است؟

پاسخ :


چون پسر بزرگ هستم و نماز قضای پدرم را به گردن دارم و زیاد است نمی توانم نمازهایش را با

1:در وضو گرفتن شستن صورت بیش از دو بار چگونه است؟ منظور از شستن فقط آب ریختن است یا با

در باره علت نزول سوره یوسف می توان فرمود :

با توجه به اینکه روی دست ها و از آرنج به پایین دست موی زیادی وجود دارد، آیا لازم است
1- خداوند با نازل کردن این سوره برای پیامبر تسلی خاطر داد و غرض این سوره این هست تابه پیامبر بگوید، خداوند متولی امور بندگان هست و اونها را از همه گرفتاریها نجات می دهد همانطوریکه یوسف را نجات داد .


آیا می توان غسلی به نام مافی ذمه انجام داد به نیت اینکه اگر احیانا غسلی به گردنمان است،


آیا کندن مو از بدن برای خانمها، اشکال دارد؟
2- علت دیگر نزول این سوره این هست که گروهی از یهود، مشرکان مکه را نزد پیامبر فرستادند تا از پیامبر علت رفتن بنی اسرائیل به مصر را بپرسند و برای همین این سوره نازل شد .


نام سوره های قرآن بر چه اساس و توسط چه کسی انتخاب شده است؟ ترتیب و جزءبندی آن چه طور؟
(1)

لطفا در مورد حزب « جبهه مشارکت ملی» به طور مفصل توضیح دهید و افراد و مدیران ارشد آن را
----------------

راه رسیدن به درجه «یقین» چیست؟
1- المیزان ج 11 ص 78 چاپ ایران , سوره یوسف .

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 12 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 02:50 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews

در سوره کهف حضرت موسی و خضر طلب طعام کرده اند(استطعما) در حالی که آیت الله جوادی آملی
لطفا در مورد جمله( صدق الله العلی العظیم) توضیح دهید و اینکه آیا از ابتدای اسلام صدق
در کتابی نوشته بود که از آیه 13 از سوره احقاف این نکته را برداشت می کنیم که امنیت تنها
پدرم فوت شده است و برادری هم ندارم که نمازهای قضایش را بخواند( یک برادر داشتیم که فوت
پسر 29 ساله ای که فوت شده که اصلا نماز نمی خوانده، چطور می توان نماز قضایش را بجا آورد؟
اگر امکان دارد یک مرجع تقلید اعلم را به من معرفی کنید به دلیل اینکه هنگام انتخاب مرجع
Create a GUI from a XML schema automatically
How can I create a c# object from C code?
calling managed c# component from unmanaged c++ code, how do i define config
Best C/C++ Libraries for maintaining session state in CGI application?
Win32 Console app vs. CLR Console app
Converting a project from C++ to C#
java, System.loadlibrary(“someDLLFile”) gets unstatisfied link error
Effective way to make a system tray application
How to return a collection of strings from C# to C++ via COM interop
How can I add Windows DateTimePicker to a win32 Application in c++
*