اگر در حین وضو یا نماز، شک در خروج باد معده کند، وظیفه‏اش چیست؟


اگر در حین وضو یا نماز، شک در خروج باد معده کند، وظیفه‏اش چیست؟
    اگر در حین وضو یا نماز، شک در خروج باد معده کند، وظیفه‏اش چیست؟

پاسخ :


رکعتهایی که ما به جا می آوریم کجا ثبت شده؟

1:من همیشه در شناخت افراد دچار اشتباه می شوم چگونه می توانم درباره انسانها قضاوت درست

.همه مراجع: نباید به شک خود اعتنا کند.( توضیح‏المسائل مراجع، م 300؛ وحید، توضیح المسائل،م 306؛ نورى، توضیح المسائل، م 301؛ دفتر: خامنه‏اى.)

برگرفته از پرسمان


فضیلت صلوات بر حضرت فاطمه با ذکر حدیث را بیان کنید؟
پرسمان در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:20 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews

نظر اسلام درمورد بیماری افسردگی چیست؟ آیا برای درمان آن باید به دین پناه ببریم یا روان
چگونه مقلدین آقای خامنه‌ای را ایشان را اعلم میدانند؟ درصورتیکه مراجع دیگر مثل آقای
بنده به مبحث عرفان علاقه دارم و می خواهم بدانم آیا شما استادی یا کتابی سراغ دارید که
در قرآن و احادیث بر کم خوابی تآکید شده است. تحقیقات پزشکی نشان داده است که خواب کمتر
روابط حضرت زهرا با دوخواهر دیگرش را بگویید. توانایی های آنها در مقایسه با حضرت زهرا
می گویید حضرت محمد مصطفی ( صلی الله علیه و آله ) در ظرف چند سال شبه جزیره ی عربستان را
این جانب این سوال را از محضر شما دارم که ما شیعه هستیم و یک دین پویا و مترقی و عقل پسند
بعد از شهادت آقا امام زمان دوران رجعت پیش می آید. در دوران رجعت چند تن از ائمه خواهند
می خواستم ببینم که خواندن برخی نمازهای مستحبی در حال حرکت اشکال دارد یا نه؟
چرا نماز خواندن واجب است؟ ( چرا باید نماز بخوانیم )
در مورد نحوه انجام نماز در فریقین و تفاوت آنها در احکام نماز توضیح بفرمایید. در صورت
Whats best practice for including external actionscript files in flex application
Count number of objects of class type within class method
iPhone: Access a class from another class
strip all classes from p tags
Interpret text input as PHP
Does the Java JVM load an entire jar or ear if it only uses one class from it?
Actionscript 3.0 Setter - Getter
iPhone - Custom Class Won't Access Method
Objective-C Basic Class question
PHP class not found
*