در توضیح تفسیر آیات 1-4 سوره رعد جلد 11 تفسیر المیزان آمده که (و اما اینکه گفتند: لست مرسلا...


در توضیح تفسیر آیات 1-4 سوره رعد جلد 11 تفسیر المیزان آمده که (و اما اینکه گفتند: لست مرسلا...
    در توضیح تفسیر آیات 1-4 سوره رعد جلد 11 تفسیر المیزان آمده که (و اما اینکه گفتند: لست مرسلا... در جوابشان همین یک دلیل برای تو کافی است که خدا در کلام خود به رسالت تو شهادت داده و معارف حقه ای که در قرآن تو است شاهد آن است)؛ چطور می تواند در جوابشان این دلیلی کافی باشد در صورتی که قرآن توسط خود پیامبر ارائه شده؟

پاسخ :


چرا در اسلام در ازدواج موقت، اگر خانم بچه دار شود، مسئولیت تأمین معاش به عهده همسر است؟

1:اگر بازی شطرنج اشکال شرعی دارد چرا به عنوان یک ورزش در کشور ما رایج است؟

مطلبی که مرحوم علامه طباطبائی در ذیل این آیه آورده اند این هست که با اثبات معجزه بودن قراون واینکه قراون کلام الهی هست میشود به خود آیات قراون بر رسالت هستناد کرد به این معنی که درآیاتی از قراون همچون آیه آیه اول سوره یس خداوند میفرماید قسم به قراون حکیم که تو از مرسلان هستی در این قبیل از آیات بر پیامبری پیامبر تاکید شده هست از سوی دیگر قراون خودش معجزه پیامبر هست که پیامبر توسط اون قومش را تحدی نمود که مثل اونرا بیاورند واگر نمیتوانند مثل اونرا بیاورند باید اذعان نمايند که کلام بشر نیست واز سوی خداوند هست وقتی از طرف خداوند بودن قراون ثابت شد در این کتاب شهادت به پیامبری پیامبر داده شده بنا بر این اونان ملزم به پذیرش اون هستند جهت توضیح بیشتر اضافه میکنیم معجزه بودن قراون از وجوه مختلفی قابل اثبات هست از جمله فصاحت وبلاغت اون که ادبای عرب اون روز با توجه به تلاشی که برای براندازی پیامبر داشتند نتوانستند همانند انرا بیاورند دوم از جهت آورنده اون که فردی که مدعی آوردن قراون بود هیچونه سوادی نداشت وبه مکتب نرفته بود وسوم از راه اخبارهای غیبی اون ومهمتر از همه ازراه تایید الهی با ایت توضیح که حکیم ,علیم وقادربودن خداوند بر همگان ثابت هست ومطلبی هست که برای مشرکین نیز بر فرض عدم اذعان قابل اثبات هست از سوی دیگر پیامبر در برابر خداوند عالم قادرمدعی شده هست که این قراون از سوی خداوند هست ووعلامت صدق خود را جاری شدن این کلمات بر زبان خود میداند ومدعی هست که کسی مثل این کلمات را نمیتواند بیاورد و عده ای نیزاین سخن پیامبر را پذیرفته اند حال اگر واقعا این قراون سخن خداوند نیست خدای قادر توانا باید به هر وسیله ای شده این سخن پیامبر را ابطال کند یا تناقضی در فرمودار ورفتار پیامبر برنامه دهد ویا کسی را برانگیزاند که همانند قراون را بیاورد اگر خداوند این کار را نکند بلکه پیامبر را به دیگر معجزات تایید نیز بکند خود این تایید الهی دلیل معجزه بودن قراون خواهد بود ووقتی اعجاز قراون ثابت شد پیامبری پیامبر به شهادت خداوند در قراون ثابت خواهد شد .البته وجوه دیگری نیز در مورد این ایه مطرح شده هست لکن بیان علامه طباطبائی در تفسیر المیزان که مورد سوال واقع شده همین هست .

برگرفته از پرسمان


آیا دین در زمان کنونی با توجه به دخالت در سیاست تضعیف نشده است و آیا می توان حکومت را
پرسمان در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:55 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews

در این زمان آیا خطر غربزدگی مهم تراست یا خطر تبلیغات اهل سنت و راهکار مناسب برای دفاع
می گویند انسان باید خداترس باشد، مگر خدا ترسناک و بلاتشبیه وحشتناک است که از خداوند
امامان معصوم(ع) طبق روایات از خوف خداوند در دل شب ناله‌ها می‌زدنند، اگر ایشان معصوم
چرا با اینکه انسان ایمان و اعتقاد به خدا دارد، باز هم دچار گناه و معصیت می شود؟
فلسفه ناپیدابودن مرقد مطهر بی بی فاطمه زهرا(س) چیست؟
آیا امام حسین(ع) نسبت به امامان دیگر ارجحیت و اهمیت بیشتر دارد، آن چیست؟
این مطلب که در اولین بار که یک فرد به زیارت خانه خدا می رود و گفته می شود که 3 تا از حاجتهایش
مراحل وضو و اعمال مستحبی تمامی شرایط آن را برای زنان بیان کنید؟
اگر کسی موسیقی را فقط به خدا نسبت دهد و هیچ حالت حرامی برای او اتفاق نیفتد، چه حکمی دارد؟
آیا تمامی مراجع ما با امام زمان(عج) ارتباط دارند؟
چرا سنی‌ها امام علی(ع) و نوادگان او را قبول ندارند؟
Whats best practice for including external actionscript files in flex application
Count number of objects of class type within class method
iPhone: Access a class from another class
strip all classes from p tags
Interpret text input as PHP
Does the Java JVM load an entire jar or ear if it only uses one class from it?
Actionscript 3.0 Setter - Getter
iPhone - Custom Class Won't Access Method
Objective-C Basic Class question
PHP class not found
*