فرق بین شأن نزول قرآن و اسباب نزول قرآن در چیست؟


فرق بین شأن نزول قرآن و اسباب نزول قرآن در چیست؟
    فرق بین شأن نزول قرآن و اسباب نزول قرآن در چیست؟

پاسخ :


در دانشگاه ما، به شخصی گفتم که سخن گفتن دختر و پسر نامحرم صحیح نیست. ایشان به من گفتند

1:وقت نماز شب از نظر مراجع تقلید چه زمانیست و آیا من که نماز قضا زیاد دارم خواندن نماز

بیشتر مفسران فرقی میان این دو قائل نشده اندوهر مناسبتی را که ایجاب کرده هست آیه یا آیاتی نازل شود،گاه سبب نزول وگاه شأن نزول فرموده اند.

غسل کردن ترتیبی برایم مشکل است و می خواهم با درست کردن ظرفی از این به بعد غسل ارتماسی
در صورتی که میان این دو عبارت فرق هست،از این جهت که شأن نزول اعم از سبب نزول هست.هرگاه به مناسبت جریانی دربارهشخص ویا حادثه ای ،آیه یا آیاتی نازل شود این موارد راشأن نزول اون آیات می گویند.

من تقریبا سه سال است که پاداشی (حقوقی) به مبلغ 30000 تومان می گیرم و تقریبا در آخر هر سال
اما سبب نزول،حادثه یا پیش آمدی هست که متعاقب اون،آیه یا آیاتی نازل شده باشدو به عبارت دیگر اون پیش آمد باعث وموجب نزول گردید.لذا سبب، اخص هست وشأن اعم.

من می خواهم زن بگیرم اما وسع مالی ندارم ولی گاهگاهی به ذهنم فکر زندگی و قبول مسئولیت
محمد هادی معرفت،علوم قراونی،مؤسسه فرهنگی تمهید،ص87

حدیث ازدواج (عقد) پسر عمو و دختر عمو که در آسمان ها بسته می شود سندیت و اعتبار دارد یا
عاملی که سبب نزول آیه ای شدهرا سبب نزول گویندومناسبت را شأن نزول .

برگرفته از پرسمان


ازدواج مجدد با بعضی مسائل سازگار نیست با عشق ورزی در خانواده ها (که تبدیل به تنفر می
پرسمان در تاریخ 19 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 02:58 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 322 reviews