سؤال من از محضر مراجع تقلید این است که در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) داریم که «با بدن عریان


سؤال من از محضر مراجع تقلید این است که در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) داریم که «با بدن عریان
    سؤال من از محضر مراجع تقلید این است که در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) داریم که «با بدن عریان آمیزش نکنید» با توجه به این حدیث آیا در موقع بازی با همسر نیز نباید عریان بود و کلا میزان مجاز برای بیرون آوردن البسه در هنگام آمیزش چقدر است؟

پاسخ :


چرا در اسلام گفته شده مرد زن دار یا زن شوهردار اگر زنا کردند باید سنگسار شوند؟ آیا نباید

1:چرا استاد مطهری(ره) در کتاب انسان کامل صفحه 227 در بخش نقد مکتب قدرت این همه تند روی کرده

عریان بودن در هنگام آمیزش مکروه هست، برای رفع کراهت کافی هست زوجین با ملافه ای خود را بپوشانند ولی ملاعبه و بازی کردن با همسر به صورت عریان کراهت ندارد کراهت در مورد آمیزش هست.

برگرفته از پرسمان


(در ادمه سؤال 105771 - 1) همان طور که در قرآن هست وقتی قرار شد حضرت موسی(ع) برای هدایت فرعون
پرسمان در تاریخ 21 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:29 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews

من و همسرم 9 سال است که معلمیم و اکنون می خواهم خمس مال خود را پرداخت کنم. سرمایه ام؛
ما می دانیم در اسلام زن و مرد برابرند در صورت طبیعی زن هم ضعیف تر است هم ماهانه مریض
برای اینکه ایمان ما به خدا و محبت ما به اهل بیت(ع) زیاد شود چه کار باید کرد؟
لطفا بفرمایید وظیفه ما درباره شرکت در جلسات و مراسم های خانوادگی مثل مهمانی و عروسی
در مجلس خواستگاری چه پرسش های بنیادی را مطرح کنیم و به آن پاسخ دهیم؟
مدت 3 سالی است با پسری که هم خانواده او و هم خانواده من اطلاع دارند ارتباط دارم که قصد
کشیدن سرمه و اینکه به پایین چشم پخش شود اشکالی به وضو می رساند با اینکه می دانیم خود
آیا شستن موهای بلند سر در غسل واجب است؟ اگر بعد از انجام غسل واجب بعد از 1 هفته متوجه
آیا خارج شدن باد شکم غسل واجب را باطل می کند؟ یا نه غسل صحیح است و کافی است برای نماز
آیا شستن زیر ناخن های بلند در هنگام غسل واجب است در صورتی زیر آنها تمیز است؟ و در غسل
آیا روح موجودی زمانی و مکانی است؟
Whats best practice for including external actionscript files in flex application
Count number of objects of class type within class method
iPhone: Access a class from another class
strip all classes from p tags
Interpret text input as PHP
Does the Java JVM load an entire jar or ear if it only uses one class from it?
Actionscript 3.0 Setter - Getter
iPhone - Custom Class Won't Access Method
Objective-C Basic Class question
PHP class not found
*