همسر بنده به دلیل بیماری پماد کلوتریمازول واژینال مصرف می کند، یعنی به وسیله یک اپلیکاتور


همسر بنده به دلیل بیماری پماد کلوتریمازول واژینال مصرف می کند، یعنی به وسیله یک اپلیکاتور
    همسر بنده به دلیل بیماری پماد کلوتریمازول واژینال مصرف می کند، یعنی به وسیله یک اپلیکاتور و وارد کردن آن در داخل واژن، پماد را وارد واژن خود می کند. آیا در این صورت غسلی بر وی مترتب است یا نه؟ و اگر این عمل را در روز که روزه است انجام دهد چطور؟ آیا روزه باطل می شود یا نه و وظیفه وی چیست؟ همچنین در حال عادت ماهیانه؟

پاسخ :


چرا سنی ها بر مهر مانند شیعه ها برای سجده، نماز نمی گزارند؟

1:کسی که در ماه رمضان جنب شده و شب را خوابیده و صبح بعد از اذان بیدار شده و شب قبل از خواب

هیچ یک از موارد فوق موجب غسل ت و بطلان روزه نمی شود.

برگرفته از پرسمان


آیا برای حد ترخص فقط مسیر رفت باید 5/22 کیلومتر باشد یا اینکه مسیر رفت و برگشت با هم باید
پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:35 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews

کارهای فرهنگی باید دارای چه ویژگی های باشه که بتونه رو افراد و مخاطبین تأثیر گذار باشه
چرا در اسلام حکم ارتداد وجود دارد و اگر یکی مسیحی بخواهد مسلمان شود اشکالی ندارد ولی
آیا به کسانی که از نسل حضرت اسماعیل(ع) هستند میر گفته می شود؟
چرا با این که آقایان هاشمی رفسنجانی و سید احمد خاتمی آیت الله هستند گاهی در سیمای جمهوری
دختری هستم که متأسفانه پسری را عاشق خود کردم. پس از یکسال و نیم که پسر تلاش کرده اما
اگر کسی نذر داشته باشد می تواند آن را عوض کند؟ (مرجع مکارم)
چرا نماز واجب است؟
موقع نماز خواندن در نیتی که کردم شک می کنم و یادم نمی آد که برای کدوم نمازم نیت کردم
آیا تیمم بر سرامیک صحیح است؟
اگر در ماه رمضان کسی جنب باشد و عمدا تا اذان صبح غسل نکند، به غیر از قضای آن روز چه مقدار
متأسفانه یکی از دوستان من حدود 10 سال که با خودش اینکار بد که اسلام آن را حرام می داند
Whats best practice for including external actionscript files in flex application
Count number of objects of class type within class method
iPhone: Access a class from another class
strip all classes from p tags
Interpret text input as PHP
Does the Java JVM load an entire jar or ear if it only uses one class from it?
Actionscript 3.0 Setter - Getter
iPhone - Custom Class Won't Access Method
Objective-C Basic Class question
PHP class not found
*